Quantcast

NS seme » Strna žita

Maloprodajne cene semena ozimih strnih žita za 2016. godinu (sa PDV-om)

Sve sorte jarih ječmova i pšenica 50,00 din/kg

Ovde možete videti stanje zaliha u maloprodaji Instituta na Rimskim Šančevima,
kao i zalihe koje su dostupne za online naručivanje.

Proizvodi dostupni za narucivanje:
(stanje lagera se dnevno ažurira)

Jari ječam

Jari ovas

Ozima pšenica

Ozimi ječam

Ozimi ovas

TritikaleNažalost, trenutno nema dostupnih proizvoda.
Proizvodi dostupni za narucivanje:
(stanje lagera se dnevno ažurira)

Jari ječam

Jari ovas

Ozima pšenica

Ozimi ječam

Ozimi ovas

TritikaleNažalost, trenutno nema dostupnih proizvoda.
Dostava se vrši putem City express, o trošku kupca, po izvršenoj uplati.
Cene dostave možete videti na sajtu City Express-a.

Jara pšenica

NS seme - Nataša
 • jara sorta
 • rana sorta
 • visina stabla oko 70 cm
 • odlična otpornost na poleganje
 • dobra otpornost na pepelnicu
 • odlična otpornost na lisnu rđu
 • hektolitarska masa oko 79 kg
 • masa 1000 zrna oko 37g
 • sadržaj proteina 12-14%
 • sadržaj vlažnog glutena 27-30%
 • kvalitetna klasa B1-A2
 • broj padanja u proseku 290 sec.
 • Nataša je tipična jara sorta, veoma adaptabilna,
  i može se sejati na svim geografskim širinama gde uspeva jara pšenica


Jari ječam

NS seme - NS Marko
 • jari pivski ječam
 • srednje rana sorta
 • visina 75-85 cm
 • dobra otpornost na poleganje
 • vrlo dobra otpornost na bolesti
 • masa 1000 zrna oko 45 grama
 • hektolitarska masa 70-75 kg
 • sadržaj proteina 10-11,5%
 • udeo zrna prve klase preko 90%
 • NS Marko je adaptabilna sorta jarog pivskog ječma, koja visoke prinose i kvalitet ostvaruje u različitim uslovima proizvodnje

Jari ovas

NS seme - Dunav
 • jari ovas
 • rana sorta
 • odlična otpornost na poleganje
 • masa 1000 zrna oko 30-35g
 • hektolitarska masa oko 45kg
 • sadržaj proteina 13-15%
 • sadržaj masti 4-5%
 • Dunav ostvaruje visoke prinose na svim tipovima zemljišta
 • Dobar usev za združenu setvu
 • Priznat u Bosni i Hercegovini pod nazivom Jelena

Ozima pšenica

NS seme - NS40S
 • dobra otpornost na zimu
 • srednje rana
 • odlična otpornost na poleganje
 • tolerantna na sušu
 • otporna na pepelnicu i lisnu rđu
 • hektolitarska masa 78-82 kg
 • sadržaj proteina oko 13%
 • kvalitetna klasa B1-B2
 • broj padanja oko 300 sec.
 • poseduje ogroman potencijal za prinos
 • uz dobru agrotehniku može lako ostvariti prinose preko 9 t/ha
NS seme - Simonida
 • vrlodobra otpornost na zimu
 • srednje rana
 • dobra tolerantnost na poleganje
 • vrlodobra otpornost na pepelnicu i lisnu rđu
 • masa 1000 zrna 42-47g
 • hektolitarska masa 83-87 kg
 • odličan tehnološki kvalitet-poboljšivač
 • sadržaj proteina 12-14%
 • sadržaj vlažnog lepka 30-32%
 • odlično izbrašnjavanje i pecivost
 • visoke i stabilne prinose ostvaruje pri sklopu od 680-720 klasova/m2,
  koji se ostvaruju setvom 550-600 klijavih zrna/m2 u optimalnom roku setve od 5-25 oktobra
NS seme - Zvezdana
 • odlična otpornost na zimu
 • srednje rana sorta
 • visina biljaka oko 75cm
 • odlična otpornost na poleganje
 • vrlodobra otpornost na pepelnicu i lisnu rđu
 • masa 1000 zrna 40-45g
 • hektolitarska masa 83-87 kg
 • tehnološki kvalitet-odlična hlebna
 • sadržaj proteina 12-15%
 • sadržaj vlažnog lepka 30-34%
 • odlično izbrašnjavanje i pecivost
 • visoke i stabilne prinose ostvaruje pri sklopu od 700-750 klasova/m2,
  koji se ostvaruju setvom 500-550 klijavih zrna/m2
  u optimalnom roku setve od 5-25 oktobra
NS seme - NS Ilina
 • Otpornost na zimu: odlična, izdržava i – 17°C bez snega
 • Visina stabla: 85-95 cm
 • Vreme stasavanja: srednje kasna sorta
 • Otpornost na pepelnicu: veoma dobra
 • Otpornost na poleganje: dobra
 • Masa 1000 zrna: 40-43 gr
 • Hektolitarska masa: 80-84 kg
 • Sadržaj proteina: 12-14%
 • Sadržaj vlažnog glutena: 25-30%
 • Kvalitetna klasa (Farinogram): B1
 • Broj padanja: 270-350 sec
 • Optimalna gustina setve 500 kl. zrna/m2
 • Tolerantna na kasnije rokove setve
 • Dobro reaguje na veće doze azota u prihrani
 • Potencijal prinosa u proizvodnji (t/ha):
  1. a) U lošim uslovima 4-5 t/ha
  2. b) U dobrim uslovima 6-8 t/ha
  3. c) U odličnim uslovima preko 10 t/ha
NS seme - Rapsodija
 • odlična otpornost na zimu
 • srednje rana
 • otporna na poleganje
 • veoma tolerantna na sušu
 • otporna na pepelnicu
 • hektolitarska masa 82-86 kg
 • sadržaj proteina oko 13%
 • kvalitetna klasa A2
 • broj padanja oko 525 sec.
 • izuzetno adaptabilna sorta
 • pokazala je odlične rezultate u mnogim evropskim zemljama
 • nalazi se na listi sorata EU
NS seme - Pobeda
 • vrlo dobra otpornost na zimu
 • srednje kasna
 • dobra otpornost na poleganje
 • dobra otpornost na pepelnicu
 • hektolitarska masa 80-87 kg
 • sadržaj proteina 12-15%
 • sadržaj vlažnog glutena oko 32%
 • kvalitetna klasa B1-A1
 • broj padanja u proseku 310 sec.
 • Pobeda je izuzetno adaptabilna sorta
NS seme - Renesansa
 • dobra otpornost na zimu
 • srednje rana
 • tolerantna na poleganje
 • masa 1000 zrna 40-45 g
 • hektolitarska masa 78-86 kg
 • sadržaj proteina u proseku 13,5%
 • sadržaj vlažnog glutena oko 31%
 • kvalitetna klasa B1-A1
 • broj padanja u proseku 210 sec.
 • Renesansa je izuzetno adaptabilna sorta
NS seme - Evropa 90
 • ozima pšenica, hlebna
 • dobra otpornost na zimu
 • srednje rana
 • otporna na lemu
 • masa 1000 zrna oko 40 g
 • hektolitarska masa 78-85 kg
 • odlična meljivost
 • sadržaj proteina 12-14%
 • sadržaj vlažnog glutena oko 30%
 • izuzetno adaptabilna sorta, spada u najproširenije u Srbiji
NS seme - NS Dika
 • rana
 • visina biljaka oko 70cm
 • vrlodobra otpornost na pepelnicu i lisnu rđu
 • masa 1000 zrna 43-47g.
 • hektolitarska masa 82-85kg.
 • tehnološki kvalitet-odlična hlebna
 • sadržaj proteina 12-14%
 • sadržaj vlažnog lepka 28-31%
 • kvalitetna klasa A2-B1
 • broj padanja 320
 • alveograf, W 225
 • odlično izbrašnjavanje i pecivost
 • Namenjena za intenzivne uslove proizvodnje. Odličnog tehnološkog kvaliteta. Karakteriše se kratkom stabljikom što doprinosi čvrstini biljke i izuzetnoj otpornosti na poleganje.Visoke i stabilne prinose ostvaruje pri sklopu od 700-750 klasova/m2, koje ostvaruje setvom 550 klijavih zrna/m2 u optimalnom roku setve od 5-20 oktobra. Pogodna za suvo ratarenje a i za uslove navodnjavanja.

NS seme - NS Futura
 • Otpornost na zimu: odlična, izdržava i – 17°C bez snega
 • Visina stabla: 85-95 cm
 • Vreme stasavanja: srednje kasna sorta
 • Otpornost na pepelnicu: veoma dobra
 • Otpornost na poleganje: dobra
 • Masa 1000 zrna: 43-46 gr
 • Hektolitarska masa: 82-86 kg
 • Sadržaj proteina: 12-14%
 • Sadržaj vlažnog glutena: 27-33%
 • Kvalitetna klasa (Farinogram): A2
 • Broj padanja: 260-380 sec
 • Optimalna gustina setve 500 kl. zrna/m2
 • Tolerantna na kasnije rokove setve
 • Dobro reaguje na veće doze azota u prihrani
 • Potencijal prinosa u proizvodnji (t/ha):
  1. a) U lošim uslovima 4-5 t/ha
  2. b) U dobrim uslovima 6-8 t/ha
  3. c) U odličnim uslovima preko 10 t/ha

Ječam

NS seme - Nonius
 • ozimi šestoredi ječam
 • srednje rana sorta
 • dobra otpornost na niske temperature
 • dobra otpornost na poleganje
 • odlična otpornost na bolesti
 • sadržaj proteina preko 13%
 • masa hiljadu zrna oko 47g
 • hektolitarska masa 76-78 kg
 • sorta namenjena isključivo za ishranu stoke
  i preporučuje se za gajenje na svim tipovima zemljišta
NS seme - Novosadski 525
 • ozimi dvoredi pivski ječam
 • srednje rana sorta
 • odlična otpornost na poleganje
 • srednja otpornost na prežetveno proklijavanje
 • visok potencijal za prinos
 • visok intenzitet nalivanja zrna
 • masa hiljadu zrna oko 42g
 • hektolitarska masa oko 74kg
 • sadržaj proteina 10-11,5%
 • sadržaj finog ekstrakta oko 80%
 • dobar kvalitet ostvaruje uz primenu tehnologije za proizvodnju pivskog ječma
NS seme - Novosadski 565
 • ozimi pivski ječam
 • srednje rana sorta
 • odlična otpornost na poleganje
 • visoka tolerantnost na sušu
 • masa hiljadu zrna oko 45g
 • hektolitarska masa oko 77 kg
 • udeo zrna I klase preko 95%
 • sadržaj proteina oko 11%
 • sadržaj finog ekstrakta u sladu 78-81%
 • dobar kvalitet ostvaruje na zemljištima umerene plodnosti i nižeg sadržaja humusa
 • kada se gaji na bogatijim zemljištima i uz primenu veće količine azota
  povećava se sadržaj proteina u zrnu.
NS seme - Rudnik
 • ozimi šestoredi stočni ječam
 • srednje rana sorta
 • potencijal za prinos 7–8 t/ha
 • dobra otpornost na niske temperature
 • dobra otpornost na poleganje
 • dobra otpornost na bolesti
 • masa 1000 zrna oko 40 grama
 • sadržaj proteina do 14%
 • Podnosi plodnija zemljišta na kojima ostvaruje visoke prinose i dobar kvalitet zrna za ishranu stoke

Ovas

NS seme - NS Jadar
 • ozimi ovas
 • srednje rana sorta
 • dobra tolerantnost na bolesti
 • masa 1000 zrna oko 29 grama
 • hektolitarska masa oko 56 kg
 • sadržaj proteina 13-15%
 • sadržaj masti 6-7%
 • Sorta široke adaptabilnosti, namenjena za sve uslove proizvodnje. Može da se gaji kao čist ili združen usev sa graškom ili grahoricom

Raž

NS seme - NS Savo
 • ozima raži
 • srednje rana sorta
 • visina oko 145 cm
 • hektolitarska masa oko 75 kg
 • masa 1000 zrna oko 28 grama
 • sadržaj proteina oko 10%
 • otporna na niske temperature, poleganje i bolesti
 • visok genetički potencijal za prinos
 • Zbog dužeg perioda jarovizacije u odnosu na ostala strna žita, raž je neophodno sejati u ranijim rokovima, između 20.9-5.10. Gustina setve je 500-550 klijavih zrna/m2

Tritikale

NS seme - Odisej
 • ozimi Tritikale
 • srednje rana sorta
 • dobra ozimost
 • odlična otpornost na bolesti
 • udeo zrna I klase oko 95%
 • hektolitarska masa 75-79 kg
 • masa 1000 zrna oko 47g
 • sadržaj proteina 12-14%
 • može se koristiti na različite načine: kao stočna hrana (ispaša, silaža, zrno),
  kao sirovina za dobijanje bioetanola, kao sirovina za dobijanje slada
  u industriji piva i u mešavini sa pšenicom za spravljanje hleba

Strna žita specijalne namene

NS seme - Bambi
 • Tritic. aestivum ssp. compactum
 • otporna na zimu
 • kasna sorta
 • obuveno zrno
 • hektolitarska masa 78-82 kg
 • masa 1000 zrna oko 40 g
 • sadržaj proteina brašna oko 10%
 • sadržaj skroba oko 73%
 • energija u ekstenzogramu oko 15
 • otpor rastezanju (ekstenzogr.) oko 60
 • rastegljivost u ekstenzogramu oko 170
 • Bambi je isključivo namenjen spravljanju tvrdog i čajnog keksa
NS seme - Nirvana
 • Triticum spelta
 • veoma otporna na zimu
 • kasna sorta
 • obuveno zrno
 • hektolitarska masa 75-78 kg
 • masa 1000 zrna oko 41g
 • sadržaj proteina oko 15%
 • ovaj tip pšenice se koristi za spravljanje specijalnih hlebova
  koji se znatno brže vare u odnosu na običnu pšenicu
  u ovoj sorti se nalazi u proseku 15-17% više

Arhiva proizvoda

NS seme - Etida
 • odlična otpornost na zimu
 • srednje rana
 • dobra otpornost na glavne bolesti
 • hektolitarska masa oko 84 kg
 • masa 1000 zrna oko 45g
 • sadržaj proteina 14-15%
 • sadržaj vlažnog glutena 29-32%
 • kvalitetna klasa B1-A2
 • broj padanja u proseku 350 sec.
 • sorta sa velikim potencijalom za prinos i kvalitet
 • veoma je adaptabilna i malo varira u prinosu i kvalitetu
NS seme - Ljiljana
 • dobra otpornost na zimu
 • srednje rana sorta
 • dobra otpornost na lisnu rđu i pepelnicu
 • visina biljaka oko 90cm masa
 • 1000 zrna oko 44g
 • hektolitarska masa oko 86kg
 • tehnološki kvalitet: poboljšivač-hlebna
 • sadržaj proteina 13-16%
 • sadržaj vlažnog lepka 32-37
 • broj padanja 250-350 sec.
 • visoke i stabilne prinose postiže u različitim uslovima proizvodnje
 • zadovoljavajući prinos i kvalitet ostvaruje i u uslovima sušnog stresa
NS seme - Dragana
 • vrlodobra otpornost na zimu
 • srednje rana sorta
 • dobra tolerantnost na poleganje
 • dobra otpornost na pepelnicu
 • vrlodobra otpornost na lisnu rđu
 • masa 1000 zrna 45-50g
 • hektolitarska masa 82-87kg
 • hlebna sorta
 • sadržaj proteina 12-14%
 • sadržaj vlažnog lepka oko 32%
 • Dragana je adaptabilna sorta sa skromnim zahtevima za mineralnim hranivima
NS seme - Arija
 • dobra otpornost na zimu
 • srednje rana
 • odlična otpornost na poleganje
 • odlična otpornost na pepelnicu
 • odlična otpornost na lisnu rđu
 • hektolitarska masa 82-84 kg
 • sadržaj proteina oko 13,5%
 • kvalitetna klasa B1-B2
 • broj padanja oko 360 sec.
 • visok potencija za prinos
 • pripada grupi osrednjih hlebnih sorti
 • dugo održava zelen list
NS seme - Rusija
 • odlična otpornost na zimu
 • srednje kasna
 • hektolitarska masa oko 85 kg
 • masa 1000 zrna oko 45g
 • sadržaj proteina 12-14%
 • sadržaj vlažnog glutena 30-34%
 • kvalitetna klasa B1-A1
 • velika biomasa
 • broj padanja u proseku 230 sec.
 • Rusija je sorta pogodna i za regione gdeje klima veoma oštra
NS seme - Bastijana
 • dobra otpornost na zimu
 • rana sorta
 • dobra tolerantnost na poleganje
 • vrlodobra otpornost prema najrasprostranjenijim bolestima
 • masa 1000 zrna 40-44g
 • hektolitarska masa 82-86 kg
 • odličan tehnološki kvalitet-poboljšivač
 • sadržaj proteina oko 12-15%
 • sadržaj vlažnog glutena 29-33%
 • kvalitetna grupa A1-A2
 • broj padanja 260-340 sec.
 • Bastijana je sorta koja obezbeđuje tehnološki ujednačen
  i profitabilni postupak prerade i proizvodnje hleba i peciva
NS seme - Teodora
 • odlična otpornost na zimu
 • srednje kasna
 • tolerantna na glavne bolesti
 • hektolitarska masa oko 84 kg
 • masa 1000 zrna oko 46g
 • sadržaj proteina 14-15,5%
 • sadržaj vlažnog glutena 30-34%
 • kvalitetna klasa A1-A2
 • broj padanja u proseku 340 sec.
 • sorta sa izvanrednim kvalitetom
 • poseduje osje i dugo drži zelen list
NS seme - Milijana
 • vrlodobra otpornost na zimu
 • srednje rana sorta
 • visina biljaka je do 70 cm
 • odlične otpornosti na poleganje
 • vrlodobra otpornost na pepelnicu i lisnu rđu
 • masa 1000 zrna 41-46g
 • visoke hektolitarske mase 85-88 kg
 • tehnološki kvalitet poboljšivač-odlična hlebna
 • sadržaj proteina 12-15%
 • sadržaj vlažnog lepka 30-32%
 • odlično izbrašnjavanje i pecivost
 • niska i čvrsta stabljika, vrlodobra otpornost na bolesti,
  obezbeđuju visoku i stabilnu proizvodnju u intenzivnim uslovima
  a pogodna je i za gajenje u navodnjavanju
NS seme - Isidora
 • dobra otpornost na zimu
 • srednje kasna
 • dobra otpornost na poleganje
 • dobra otpornost na pepelnicu
 • hektolitarska masa 82-86 kg
 • sadržaj proteina 12-15,5%
 • sadržaj vlažnog glutena oko 30%
 • kvalitetna klasa B1
 • broj padanja u proseku 290 sec.
 • Isidora je izuzetno adaptabilna sorta i malo varira i u prinosu i u kvalitetu
NS seme - Dama
 • ozima pšenica, odlična hlebna
 • vrlo dobra otpornost na zimu
 • srednje kasna sorta
 • vrlo dobra otpornost na poleganje
 • odlične otpornosti na pepelnicu i rđe
 • masa 1000 zrna 42 g
 • hektolitarska masa 82-85 kg
 • visoke i stabilne prinose ostvaruje u različitim uslovima proizvodnje,
  pri sklopu od 700-750 klasova/m2, koji se ostvaruje setvom 500-550 klijavih zrna/m2
  u optimalnom roku setve 10-25. oktobra
NS seme - Pannonia NS
 • odlično prezimljuje
 • srednje rana sorta
 • otporna na poleganje
 • visoko-tolerantna na sušu
 • otporna na pepelnicu
 • hektolitarska masa 82-86 kg
 • sadržaj proteina oko 13%
 • ocena kvaliteta A2
 • opadajući broj oko 525 sec
 • izuzetno prilagodljiva
 • odlično se pokazala u mnogim Evropskim zemljama
 • uvrštena u zvaničnu listu Evropske unije
NS seme - NS Desetka
 • srednje kasna
 • visina biljaka oko 85 cm
 • vrlodobra otpornost na pepelnicu i lisnu rđu
 • masa 1000 zrna 40-44 g
 • hektolitarska masa 85-87 kg
 • tehnološki kvalitet-odlična hlebna
 • sadržaj proteina 12-14%
 • sadržaj vlažnog lepka 28-32%
 • kvalitetna klasa A2-B1
 • broj padanja 328
 • alveograf, W 225
 • odlično izbrašnjavanje i pecivost

Namenjena za različite uslove proizvodnje. Vrlo dobrog tehnološkog kvaliteta. Karakteriše se čvrstom stabljikom i otpornosti na poleganje. Visoke i stabilne prinose ostvaruje pri sklopu od 650-700 klasova/m2, koje ostvaruje setvom 500-550 klijavih zrna/m2 u optimalnom roku setve od 5-20 oktobra.

NS seme - NS Avangarda
 • ozima sorta hlebne pšenice nastala ukrštanjem (Fundulea 490/Tiha)
 • Otpornost na zimu: odlična, izdržava i – 17°C bez snega
 • Visina stabla: 85-98 cm
 • Vreme stasavanja: srednje kasna sorta
 • Otpornost na pepelnicu: veoma dobra
 • Otpornost na poleganje: dobra
 • Masa 1000 zrna: 40-42 gr
 • Hektolitarska masa: 80-83 kg
 • Sadržaj proteina: 12-14%
 • Sadržaj vlažnog glutena: 25-30%
 • Kvalitetna klasa (Farinogram): B2
 • Broj padanja: 265-310 sec
 • Optimalna gustina setve 500 kl. zrna/m2
 • Dobro reaguje na veće doze azota u prihrani
 • Potencijal prinosa u proizvodnji (t/ha):
  1. U lošim uslovima 4-5 t/ha
  2. U dobrim uslovima 6-8 t/ha
  3. U odličnim uslovima preko 10 t/ha
NS seme - NS Dur
 • odlična otpornost na niske temperature
 • dobra otpornost na poleganje
 • veoma dobra otpornost na prevalentne bolesti
 • dobra otpornost na poleganje
 • visina stabla oko 85 cm
 • masa 1000-zrna 40 - 44 g
 • hektolitarska masa oko 82 kg
 • staklavost zrna 80-85%
 • sadržaj proteina 13,5-16,0%
 • sadržaj pepela 1.45-1.60%
 • sadržaj žutog pigmenta 5.5-7.5 mg/kg D.M.
NS seme - Nevesinjka
 • fakultativna sorta
 • dobra otpornost na zimu
 • srednje rana u јаrој setvi
 • dobra otpornost na pepelnicu
 • dobra otpornost na lisnu rđu
 • hektolitarska masa 75- 80 kg
 • masa 1000 zrna oko 40g
 • sadržaj proteina 12-14%
 • sadržaj vlažnog glutena oko 27%
 • kvalitetna klasa B1
 • broj padanja u proseku 270 sec.
 • sorta koja se može sejati od oktobra do početka marta
 • bolje prinose ostvaruje u jesenjskoj setvi
NS seme - Venera
 • jara sorta
 • rana sorta
 • visina stabla oko 80 cm
 • odlična otpornost na poleganje
 • dobra otpornost na pepelnicu
 • odlična otpornost na lisnu rđu
 • masa 1000 zrna oko 37g
 • hektolitarska masa oko 79 kg
 • sadržaj proteina 12-14%
 • sadržaj vlažnog glutena 27-30%
 • kvalitetna klasa B1
 • Venera je tipična, veoma adaptabilna jara sorta
NS seme - Atlas
 • ozimi šestoredi stočni ječam
 • rana sorta
 • dobra otpornost na niske temperature
 • odlične otpornosti na poleganje
 • dobra otpornost na pepelnicu
 • dobra otpornost na mrežastu pegavost
 • masa hiljadu zrna 40g
 • hektolitarska masa 73 kg
 • sadržaj proteina oko 12%
 • podnosi plodnija zemljišta, na kojima ostvaruje visoke prinose
  i dobar kvalitet zrna za ishranu stoke
NS seme - Ozren
 • ozimi šestoredi stočni ječam
 • rana sorta
 • dobra otpornost na niske temperature
 • odlične otpornosti na poleganje
 • dobra otpornost na pepelnicu
 • odlična otpornost na crnu pegavost
 • masa hiljadu zrna 40g
 • hektolitarska masa 74 kg
 • sadržaj proteina oko 12%
 • ima visok potencijal za prinos koji realizuje na srednje plodnim zemljištima
NS seme - Javor
 • ozimi šestoredi ječam
 • rana sorta
 • dobra otpornost na niske temperature
 • srednja otpornost na poleganje
 • dobra otpornost na lisnu rđu
 • masa hiljadu zrna oko 45g 
 • hektolitarska masa oko 74kg
 • sadržaj proteina može biti i iznad 12%
 • Javor je namenjen za proizvodnju na zemljištima umerene plodnosti
NS seme - Novosadski 589
 • ozimi dvoredi pivski ječam
 • srednje rana sorta
 • dobra otpornost na poleganje
 • masa hiljadu zrna oko 50g
 • hektolitarska masa 72-75kg
 • udeo zrna I klase oko 95%
 • sadržaj proteina oko 11,5%
 • sadržaja finog ekstrakta u sladu oko 79%
 • Novosadski 589 ima stabilan prinos i tehnološki kvalitet
NS seme - Novosadski 593
 • ozimi dvoredi pivski ječam
 • srednje rana sorta
 • dobra otpornost na poleganje
 • srednja krupnoća zrna
 • hektolitarska masa 75kg
 • sadržaj proteina 10-11%
 • sadržaja finog ekstrakta u sladu oko 80%
 • Novosadski 593 je pogodan za gajenje na svim zemljištima,
  ima dobar tehnološki kvalitet zrna pri primeni agrotehnike za proizvodnju pivskog ječma
NS seme - Novosadski 595
 • ozimi dvoredi pivski ječam
 • srednje rana sorta
 • dobra otpornost na poleganje
 • masa hiljadu zrna oko 45g
 • hektolitarska masa 70-75kg
 • sadržaj proteina 10-11,5%
 • sadržaja finog ekstrakta u sladu oko 80%
 • Novosadski 595 ima visok potencijala za prinos, dobru adaptabilnost
  i dobar kvalitet zrna za proizvodnju slada
NS seme - Pek
 • jari dvoredi pivski ječam
 • veoma rana sorta
 • odlična otpornost na poleganje
 • tolerantnost prema važnijim bolestima
 • masa hiljadu zrna oko 46g
 • hektolitarska masa 72-74 kg
 • sadržaj proteina u zrnu do 12,5%
 • sadržaj finog ekstrakta u sladu 79-81%
 • adaptabilna sorta koja dobar prinos i kvalitet postiže u različitim uslovima proizvodnje
NS seme - Viktor
 • jari pivski ječam
 • srednje kasna sorta
 • odlična otpornost na poleganje
 • tolerantnost na nedostatak vlage
 • odlična otpornost na bolesti
 • udeo zrna I klase oko 94%
 • masa 1000 zrna oko 51g
 • hektolitarska masa oko 77 kg
 • sadržaj proteina 10-11%
 • sadržaj finog ekstrakta 80-81%
 • Viktor se preporučuje za gajenje u svim područjima
  i predstavlja odličnu sirovinu za proizvodnju slada
NS seme - Somborac
 • ozimi šestoredi stočni ječam
 • srednje rana sorta
 • dobra otpornost na niske temperature
 • srednja do dobra otpornost na poleganje
 • dobra otpornost na pepelnicu
 • dobra otpornost na mrežastu pegavost
 • masa hiljadu zrna 45g
 • hektolitarska masa 73 kg
 • sadržaj proteina do 12,5%
 • adaptabilna sorta visokog potencijala za prinos
NS seme - Novosadski 583
 • ozimi pivski ječam
 • srednje rana sorta
 • dobra otpornost na poleganje
 • dobra otpornost na lisnu rđu
 • dobra otpornost na mrežastu pegavost
 • masa hiljadu zrna oko 50g
 • hektolitarska masa 75 kg
 • udeo zrna I klase oko 95%
 • sadržaj proteina oko 11,5%
 • sadržaja finog ekstrakta u sladu 78-80%
 • sorta namenjena za lošija zemljišta
NS seme - Novosadski 737
 • ozimi šestoredi stočni ječam
 • rana sorta
 • dobra otpornost na niske temperature
 • srednja otpornost na poleganje
 • dobra otpornost na lisnu rđu
 • dobra otpornost na crnu pegavost
 • masa hiljadu zrna oko 47g
 • hektolitarska masa 70-73 kg
 • sadržaj proteina oko 12,5%
 • Novosadski 737 je namenjen proizvodnju na zemljištima umerene plodnosti
NS seme - Novosadski 448
 • jari pivski ječam
 • kasna sorta
 • dobro ponosi nedostatak vlage
 • odlična otpornost na bolesti
 • udeo zrna I klase oko 94%
 • hektolitarska masa oko 78 kg
 • masa hiljadu zrna oko 50g
 • sadržaj proteina oko 10%
 • sadržaj finog ekstrakta oko 83%
 • zahteva ranu setvu
 • preporučuje se za tipična područja i zemljišta za proizvodnju jarog pivskog ječma
 • odlikuje se odličnim tehnološkim kvalitetom
NS seme - Novosadski 456
 • jari pivski ječam
 • srednje rana sorta
 • srednja otpornost na poleganje
 • dobra otpornost na bolesti
 • masa 1000 zrna oko 48g
 • hektolitarska masa oko 70-75kg
 • sadržaj finog ekstrakta preko 80%
 • Novosadski 456 je sorta stabilnog i visokog prinosa i dobrog kvaliteta zrna
 • preporučuje se za tipična područja i zemljišta za jari pivski ječam
NS seme - Dunav
 • jari ovas
 • rana sorta
 • odlična otpornost na poleganje
 • masa 1000 zrna oko 30-35g
 • hektolitarska masa oko 45kg
 • sadržaj proteina 13-15%
 • sadržaj masti 4-5%
 • Dunav ostvaruje visoke prinose na svim tipovima zemljišta
 • Dobar usev za združenu setvu
 • Priznat u Bosni i Hercegovini pod nazivom Jelena
NS seme - Oganj
 • ozimi Tritikale
 • rana sorta
 • dobra otpornost na zimu
 • vrlo dobra otpornost na bolesti
 • hektolitarska masa 76-79 kg
 • masa 1000 zrna oko 46-47g
 • sadržaj proteina 12-14%
 • može se koristiti za ishranu stoke,
  i za dobijanje obnovljivih izvora energije, u prehrambenoj industriji
NS seme - Panter
 • ozimi Tritikale
 • srednje rana sorta
 • dobra otpornost na zimu
 • vrlo dobra otpornost na bolesti
 • hektolitarska masa oko 76 kg 
 • masa 1000 zrna oko 46g
 • sadržaj proteina 12-15%
 • može se koristiti na različite načine: za ishranu stoke,
  za dobijanje bioetanola, u prehrambenoj industriji
NS seme - Golijat
 • golozrni ječam
 • kasna sorta
 • srednja otpornost na poleganje
 • srednja otpornost na pepelnicu
 • dobra otpornost na lisnu rđu
 • dobra otpornost na mrežastu pegavost
 • masa hiljadu zrna oko 37g
 • hektolitarska masa oko 81 kg
 • sadržaj proteina oko 13%
 • zahteva ranu setvu i zemljišta umerene plodnosti
 • tehnologiju proizvodnje treba prilagoditi zrnu bez plevica
 • pogodan za ljudsku ishranu - pekarsku industriju, pahuljice i sl.
NS seme - Dolap
 • ozima durum pšenica
 • dobra ozimost
 • srednje rana
 • hektolitarska masa oko 82 kg
 • prinos krupice oko 67 %
 • sadržaj proteina oko 15 %
 • sadržaj žutog pigmenta oko 5 mg/kg
 • broj padanja oko 450 sec.
 • Dolap je namenjen isključivo za spravljanje testenina, špageta, makarona i sl.
 • ima veoma dobre karakteristike pri kuvanju
NS seme - Golozrni ovas
 • rana sorta
 • dobra otpornost na poleganje
 • tolerantnost na bolesti
 • masa hiljadu zrna oko 31 g
 • hektolitarska masa oko 71 kg
 • sadržaj proteina oko 20%
 • sadržaj masti oko 8%
 • zrno bez plevica uslovljava specifičnu tehnologiju proizvodnje i skladištenja
 • zbog visoke nutritivne vrednosti i sadržaja biljnih vlakana
  predstavlja kvalitetnu hranu za ljude, stoku i ptice