Quantcast

NS seme » Strna žita

Maloprodajne cene semena ozimih strnih žita za 2016. godinu (sa PDV-om)

Sve sorte ozimih pšenica 35,20 din/kg
Sve sorte ozimog ječma i tritikalea 40,70 din/kg
Sve sorte raži, ovsa i spelta 41,80 din/kg
Sve sorte ozimih strnih žita iz organske proizvodnje 44,00 din/kg

Ovde možete videti stanje zaliha u maloprodaji Instituta na Rimskim Šančevima,
kao i zalihe koje su dostupne za online naručivanje.

Proizvodi dostupni za narucivanje:
(stanje lagera se dnevno ažurira)

Jari ječam

Jari ovas

Ozima pšenica
NS 40S (KG)
NS Ilina (KG)
Simonida (KG)

Ozimi ječam
Nonius (KG)
Novosadski 565 (KG)
Proizvodi dostupni za narucivanje:
(stanje lagera se dnevno ažurira)

Jari ječam

Jari ovas

Ozima pšenica
NS 40S (KG)
NS Ilina (KG)
Simonida (KG)

Ozimi ječam
Nonius (KG)
Novosadski 565 (KG)
Dostava se vrši putem City express, o trošku kupca, po izvršenoj uplati.
Cene dostave možete videti na sajtu City Express-a.

Ozima pšenica

NS seme - NS40S
 • dobra otpornost na zimu
 • srednje rana
 • odlična otpornost na poleganje
 • tolerantna na sušu
 • otporna na pepelnicu i lisnu rđu
 • hektolitarska masa 78-82 kg
 • sadržaj proteina oko 13%
 • kvalitetna klasa B1-B2
 • broj padanja oko 300 sec.
 • poseduje ogroman potencijal za prinos
 • uz dobru agrotehniku može lako ostvariti prinose preko 9 t/ha
NS seme - Simonida
 • vrlodobra otpornost na zimu
 • srednje rana
 • dobra tolerantnost na poleganje
 • vrlodobra otpornost na pepelnicu i lisnu rđu
 • masa 1000 zrna 42-47g
 • hektolitarska masa 83-87 kg
 • odličan tehnološki kvalitet-poboljšivač
 • sadržaj proteina 12-14%
 • sadržaj vlažnog lepka 30-32%
 • odlično izbrašnjavanje i pecivost
 • visoke i stabilne prinose ostvaruje pri sklopu od 680-720 klasova/m2,
  koji se ostvaruju setvom 550-600 klijavih zrna/m2 u optimalnom roku setve od 5-25 oktobra
NS seme - Zvezdana
 • odlična otpornost na zimu
 • srednje rana sorta
 • visina biljaka oko 75cm
 • odlična otpornost na poleganje
 • vrlodobra otpornost na pepelnicu i lisnu rđu
 • masa 1000 zrna 40-45g
 • hektolitarska masa 83-87 kg
 • tehnološki kvalitet-odlična hlebna
 • sadržaj proteina 12-15%
 • sadržaj vlažnog lepka 30-34%
 • odlično izbrašnjavanje i pecivost
 • visoke i stabilne prinose ostvaruje pri sklopu od 700-750 klasova/m2,
  koji se ostvaruju setvom 500-550 klijavih zrna/m2
  u optimalnom roku setve od 5-25 oktobra
NS seme - NS Ilina
 • Otpornost na zimu: odlična, izdržava i – 17°C bez snega
 • Visina stabla: 85-95 cm
 • Vreme stasavanja: srednje kasna sorta
 • Otpornost na pepelnicu: veoma dobra
 • Otpornost na poleganje: dobra
 • Masa 1000 zrna: 40-43 gr
 • Hektolitarska masa: 80-84 kg
 • Sadržaj proteina: 12-14%
 • Sadržaj vlažnog glutena: 25-30%
 • Kvalitetna klasa (Farinogram): B1
 • Broj padanja: 270-350 sec
 • Optimalna gustina setve 500 kl. zrna/m2
 • Tolerantna na kasnije rokove setve
 • Dobro reaguje na veće doze azota u prihrani
 • Potencijal prinosa u proizvodnji (t/ha):
  1. a) U lošim uslovima 4-5 t/ha
  2. b) U dobrim uslovima 6-8 t/ha
  3. c) U odličnim uslovima preko 10 t/ha
NS seme - Rapsodija
 • odlična otpornost na zimu
 • srednje rana
 • otporna na poleganje
 • veoma tolerantna na sušu
 • otporna na pepelnicu
 • hektolitarska masa 82-86 kg
 • sadržaj proteina oko 13%
 • kvalitetna klasa A2
 • broj padanja oko 525 sec.
 • izuzetno adaptabilna sorta
 • pokazala je odlične rezultate u mnogim evropskim zemljama
 • nalazi se na listi sorata EU
NS seme - Pobeda
 • vrlo dobra otpornost na zimu
 • srednje kasna
 • dobra otpornost na poleganje
 • dobra otpornost na pepelnicu
 • hektolitarska masa 80-87 kg
 • sadržaj proteina 12-15%
 • sadržaj vlažnog glutena oko 32%
 • kvalitetna klasa B1-A1
 • broj padanja u proseku 310 sec.
 • Pobeda je izuzetno adaptabilna sorta
NS seme - Renesansa
 • dobra otpornost na zimu
 • srednje rana
 • tolerantna na poleganje
 • masa 1000 zrna 40-45 g
 • hektolitarska masa 78-86 kg
 • sadržaj proteina u proseku 13,5%
 • sadržaj vlažnog glutena oko 31%
 • kvalitetna klasa B1-A1
 • broj padanja u proseku 210 sec.
 • Renesansa je izuzetno adaptabilna sorta
NS seme - Evropa 90
 • ozima pšenica, hlebna
 • dobra otpornost na zimu
 • srednje rana
 • otporna na lemu
 • masa 1000 zrna oko 40 g
 • hektolitarska masa 78-85 kg
 • odlična meljivost
 • sadržaj proteina 12-14%
 • sadržaj vlažnog glutena oko 30%
 • izuzetno adaptabilna sorta, spada u najproširenije u Srbiji
NS seme - NS Dika
 • rana
 • visina biljaka oko 70cm
 • vrlodobra otpornost na pepelnicu i lisnu rđu
 • masa 1000 zrna 43-47g.
 • hektolitarska masa 82-85kg.
 • tehnološki kvalitet-odlična hlebna
 • sadržaj proteina 12-14%
 • sadržaj vlažnog lepka 28-31%
 • kvalitetna klasa A2-B1
 • broj padanja 320
 • alveograf, W 225
 • odlično izbrašnjavanje i pecivost
 • Namenjena za intenzivne uslove proizvodnje. Odličnog tehnološkog kvaliteta. Karakteriše se kratkom stabljikom što doprinosi čvrstini biljke i izuzetnoj otpornosti na poleganje.Visoke i stabilne prinose ostvaruje pri sklopu od 700-750 klasova/m2, koje ostvaruje setvom 550 klijavih zrna/m2 u optimalnom roku setve od 5-20 oktobra. Pogodna za suvo ratarenje a i za uslove navodnjavanja.

NS seme - NS Futura
 • Otpornost na zimu: odlična, izdržava i – 17°C bez snega
 • Visina stabla: 85-95 cm
 • Vreme stasavanja: srednje kasna sorta
 • Otpornost na pepelnicu: veoma dobra
 • Otpornost na poleganje: dobra
 • Masa 1000 zrna: 43-46 gr
 • Hektolitarska masa: 82-86 kg
 • Sadržaj proteina: 12-14%
 • Sadržaj vlažnog glutena: 27-33%
 • Kvalitetna klasa (Farinogram): A2
 • Broj padanja: 260-380 sec
 • Optimalna gustina setve 500 kl. zrna/m2
 • Tolerantna na kasnije rokove setve
 • Dobro reaguje na veće doze azota u prihrani
 • Potencijal prinosa u proizvodnji (t/ha):
  1. a) U lošim uslovima 4-5 t/ha
  2. b) U dobrim uslovima 6-8 t/ha
  3. c) U odličnim uslovima preko 10 t/ha

Ječam

NS seme - Nonius
 • ozimi šestoredi ječam
 • srednje rana sorta
 • dobra otpornost na niske temperature
 • dobra otpornost na poleganje
 • odlična otpornost na bolesti
 • sadržaj proteina preko 13%
 • masa hiljadu zrna oko 47g
 • hektolitarska masa 76-78 kg
 • sorta namenjena isključivo za ishranu stoke
  i preporučuje se za gajenje na svim tipovima zemljišta
NS seme - Novosadski 525
 • ozimi dvoredi pivski ječam
 • srednje rana sorta
 • odlična otpornost na poleganje
 • srednja otpornost na prežetveno proklijavanje
 • visok potencijal za prinos
 • visok intenzitet nalivanja zrna
 • masa hiljadu zrna oko 42g
 • hektolitarska masa oko 74kg
 • sadržaj proteina 10-11,5%
 • sadržaj finog ekstrakta oko 80%
 • dobar kvalitet ostvaruje uz primenu tehnologije za proizvodnju pivskog ječma
NS seme - Novosadski 565
 • ozimi pivski ječam
 • srednje rana sorta
 • odlična otpornost na poleganje
 • visoka tolerantnost na sušu
 • masa hiljadu zrna oko 45g
 • hektolitarska masa oko 77 kg
 • udeo zrna I klase preko 95%
 • sadržaj proteina oko 11%
 • sadržaj finog ekstrakta u sladu 78-81%
 • dobar kvalitet ostvaruje na zemljištima umerene plodnosti i nižeg sadržaja humusa
 • kada se gaji na bogatijim zemljištima i uz primenu veće količine azota
  povećava se sadržaj proteina u zrnu.
NS seme - Rudnik
 • ozimi šestoredi stočni ječam
 • srednje rana sorta
 • potencijal za prinos 7–8 t/ha
 • dobra otpornost na niske temperature
 • dobra otpornost na poleganje
 • dobra otpornost na bolesti
 • masa 1000 zrna oko 40 grama
 • sadržaj proteina do 14%
 • Podnosi plodnija zemljišta na kojima ostvaruje visoke prinose i dobar kvalitet zrna za ishranu stoke

Ovas

NS seme - NS Jadar
 • ozimi ovas
 • srednje rana sorta
 • dobra tolerantnost na bolesti
 • masa 1000 zrna oko 29 grama
 • hektolitarska masa oko 56 kg
 • sadržaj proteina 13-15%
 • sadržaj masti 6-7%
 • Sorta široke adaptabilnosti, namenjena za sve uslove proizvodnje. Može da se gaji kao čist ili združen usev sa graškom ili grahoricom

Raž

NS seme - NS Savo
 • ozima raži
 • srednje rana sorta
 • visina oko 145 cm
 • hektolitarska masa oko 75 kg
 • masa 1000 zrna oko 28 grama
 • sadržaj proteina oko 10%
 • otporna na niske temperature, poleganje i bolesti
 • visok genetički potencijal za prinos
 • Zbog dužeg perioda jarovizacije u odnosu na ostala strna žita, raž je neophodno sejati u ranijim rokovima, između 20.9-5.10. Gustina setve je 500-550 klijavih zrna/m2

Tritikale

NS seme - Odisej
 • ozimi Tritikale
 • srednje rana sorta
 • dobra ozimost
 • odlična otpornost na bolesti
 • udeo zrna I klase oko 95%
 • hektolitarska masa 75-79 kg
 • masa 1000 zrna oko 47g
 • sadržaj proteina 12-14%
 • može se koristiti na različite načine: kao stočna hrana (ispaša, silaža, zrno),
  kao sirovina za dobijanje bioetanola, kao sirovina za dobijanje slada
  u industriji piva i u mešavini sa pšenicom za spravljanje hleba

Strna žita specijalne namene

NS seme - Bambi
 • Tritic. aestivum ssp. compactum
 • otporna na zimu
 • kasna sorta
 • obuveno zrno
 • hektolitarska masa 78-82 kg
 • masa 1000 zrna oko 40 g
 • sadržaj proteina brašna oko 10%
 • sadržaj skroba oko 73%
 • energija u ekstenzogramu oko 15
 • otpor rastezanju (ekstenzogr.) oko 60
 • rastegljivost u ekstenzogramu oko 170
 • Bambi je isključivo namenjen spravljanju tvrdog i čajnog keksa
NS seme - Nirvana
 • Triticum spelta
 • veoma otporna na zimu
 • kasna sorta
 • obuveno zrno
 • hektolitarska masa 75-78 kg
 • masa 1000 zrna oko 41g
 • sadržaj proteina oko 15%
 • ovaj tip pšenice se koristi za spravljanje specijalnih hlebova
  koji se znatno brže vare u odnosu na običnu pšenicu
  u ovoj sorti se nalazi u proseku 15-17% više

Jara pšenica

NS seme - Nataša
 • jara sorta
 • rana sorta
 • visina stabla oko 70 cm
 • odlična otpornost na poleganje
 • dobra otpornost na pepelnicu
 • odlična otpornost na lisnu rđu
 • hektolitarska masa oko 79 kg
 • masa 1000 zrna oko 37g
 • sadržaj proteina 12-14%
 • sadržaj vlažnog glutena 27-30%
 • kvalitetna klasa B1-A2
 • broj padanja u proseku 290 sec.
 • Nataša je tipična jara sorta, veoma adaptabilna,
  i može se sejati na svim geografskim širinama gde uspeva jara pšenica


Jari ječam

NS seme - NS Marko
 • jari pivski ječam
 • srednje rana sorta
 • visina 75-85 cm
 • dobra otpornost na poleganje
 • vrlo dobra otpornost na bolesti
 • masa 1000 zrna oko 45 grama
 • hektolitarska masa 70-75 kg
 • sadržaj proteina 10-11,5%
 • udeo zrna prve klase preko 90%
 • NS Marko je adaptabilna sorta jarog pivskog ječma, koja visoke prinose i kvalitet ostvaruje u različitim uslovima proizvodnje

Jari ovas

NS seme - Dunav
 • jari ovas
 • rana sorta
 • odlična otpornost na poleganje
 • masa 1000 zrna oko 30-35g
 • hektolitarska masa oko 45kg
 • sadržaj proteina 13-15%
 • sadržaj masti 4-5%
 • Dunav ostvaruje visoke prinose na svim tipovima zemljišta
 • Dobar usev za združenu setvu
 • Priznat u Bosni i Hercegovini pod nazivom Jelena

Arhiva proizvoda

NS seme - Etida
 • odlična otpornost na zimu
 • srednje rana
 • dobra otpornost na glavne bolesti
 • hektolitarska masa oko 84 kg
 • masa 1000 zrna oko 45g
 • sadržaj proteina 14-15%
 • sadržaj vlažnog glutena 29-32%
 • kvalitetna klasa B1-A2
 • broj padanja u proseku 350 sec.
 • sorta sa velikim potencijalom za prinos i kvalitet
 • veoma je adaptabilna i malo varira u prinosu i kvalitetu
NS seme - Ljiljana
 • dobra otpornost na zimu
 • srednje rana sorta
 • dobra otpornost na lisnu rđu i pepelnicu
 • visina biljaka oko 90cm masa
 • 1000 zrna oko 44g
 • hektolitarska masa oko 86kg
 • tehnološki kvalitet: poboljšivač-hlebna
 • sadržaj proteina 13-16%
 • sadržaj vlažnog lepka 32-37
 • broj padanja 250-350 sec.
 • visoke i stabilne prinose postiže u različitim uslovima proizvodnje
 • zadovoljavajući prinos i kvalitet ostvaruje i u uslovima sušnog stresa
NS seme - Dragana
 • vrlodobra otpornost na zimu
 • srednje rana sorta
 • dobra tolerantnost na poleganje
 • dobra otpornost na pepelnicu
 • vrlodobra otpornost na lisnu rđu
 • masa 1000 zrna 45-50g
 • hektolitarska masa 82-87kg
 • hlebna sorta
 • sadržaj proteina 12-14%
 • sadržaj vlažnog lepka oko 32%
 • Dragana je adaptabilna sorta sa skromnim zahtevima za mineralnim hranivima
NS seme - Arija
 • dobra otpornost na zimu
 • srednje rana
 • odlična otpornost na poleganje
 • odlična otpornost na pepelnicu
 • odlična otpornost na lisnu rđu
 • hektolitarska masa 82-84 kg
 • sadržaj proteina oko 13,5%
 • kvalitetna klasa B1-B2
 • broj padanja oko 360 sec.
 • visok potencija za prinos
 • pripada grupi osrednjih hlebnih sorti
 • dugo održava zelen list
NS seme - Rusija
 • odlična otpornost na zimu
 • srednje kasna
 • hektolitarska masa oko 85 kg
 • masa 1000 zrna oko 45g
 • sadržaj proteina 12-14%
 • sadržaj vlažnog glutena 30-34%
 • kvalitetna klasa B1-A1
 • velika biomasa
 • broj padanja u proseku 230 sec.
 • Rusija je sorta pogodna i za regione gdeje klima veoma oštra
NS seme - Bastijana
 • dobra otpornost na zimu
 • rana sorta
 • dobra tolerantnost na poleganje
 • vrlodobra otpornost prema najrasprostranjenijim bolestima
 • masa 1000 zrna 40-44g
 • hektolitarska masa 82-86 kg
 • odličan tehnološki kvalitet-poboljšivač
 • sadržaj proteina oko 12-15%
 • sadržaj vlažnog glutena 29-33%
 • kvalitetna grupa A1-A2
 • broj padanja 260-340 sec.
 • Bastijana je sorta koja obezbeđuje tehnološki ujednačen
  i profitabilni postupak prerade i proizvodnje hleba i peciva
NS seme - Teodora
 • odlična otpornost na zimu
 • srednje kasna
 • tolerantna na glavne bolesti
 • hektolitarska masa oko 84 kg
 • masa 1000 zrna oko 46g
 • sadržaj proteina 14-15,5%
 • sadržaj vlažnog glutena 30-34%
 • kvalitetna klasa A1-A2
 • broj padanja u proseku 340 sec.
 • sorta sa izvanrednim kvalitetom
 • poseduje osje i dugo drži zelen list
NS seme - Milijana
 • vrlodobra otpornost na zimu
 • srednje rana sorta
 • visina biljaka je do 70 cm
 • odlične otpornosti na poleganje
 • vrlodobra otpornost na pepelnicu i lisnu rđu
 • masa 1000 zrna 41-46g
 • visoke hektolitarske mase 85-88 kg
 • tehnološki kvalitet poboljšivač-odlična hlebna
 • sadržaj proteina 12-15%
 • sadržaj vlažnog lepka 30-32%
 • odlično izbrašnjavanje i pecivost
 • niska i čvrsta stabljika, vrlodobra otpornost na bolesti,
  obezbeđuju visoku i stabilnu proizvodnju u intenzivnim uslovima
  a pogodna je i za gajenje u navodnjavanju
NS seme - Isidora
 • dobra otpornost na zimu
 • srednje kasna
 • dobra otpornost na poleganje
 • dobra otpornost na pepelnicu
 • hektolitarska masa 82-86 kg
 • sadržaj proteina 12-15,5%
 • sadržaj vlažnog glutena oko 30%
 • kvalitetna klasa B1
 • broj padanja u proseku 290 sec.
 • Isidora je izuzetno adaptabilna sorta i malo varira i u prinosu i u kvalitetu
NS seme - Dama
 • ozima pšenica, odlična hlebna
 • vrlo dobra otpornost na zimu
 • srednje kasna sorta
 • vrlo dobra otpornost na poleganje
 • odlične otpornosti na pepelnicu i rđe
 • masa 1000 zrna 42 g
 • hektolitarska masa 82-85 kg
 • visoke i stabilne prinose ostvaruje u različitim uslovima proizvodnje,
  pri sklopu od 700-750 klasova/m2, koji se ostvaruje setvom 500-550 klijavih zrna/m2
  u optimalnom roku setve 10-25. oktobra
NS seme - Pannonia NS
 • odlično prezimljuje
 • srednje rana sorta
 • otporna na poleganje
 • visoko-tolerantna na sušu
 • otporna na pepelnicu
 • hektolitarska masa 82-86 kg
 • sadržaj proteina oko 13%
 • ocena kvaliteta A2
 • opadajući broj oko 525 sec
 • izuzetno prilagodljiva
 • odlično se pokazala u mnogim Evropskim zemljama
 • uvrštena u zvaničnu listu Evropske unije
NS seme - NS Desetka
 • srednje kasna
 • visina biljaka oko 85 cm
 • vrlodobra otpornost na pepelnicu i lisnu rđu
 • masa 1000 zrna 40-44 g
 • hektolitarska masa 85-87 kg
 • tehnološki kvalitet-odlična hlebna
 • sadržaj proteina 12-14%
 • sadržaj vlažnog lepka 28-32%
 • kvalitetna klasa A2-B1
 • broj padanja 328
 • alveograf, W 225
 • odlično izbrašnjavanje i pecivost

Namenjena za različite uslove proizvodnje. Vrlo dobrog tehnološkog kvaliteta. Karakteriše se čvrstom stabljikom i otpornosti na poleganje. Visoke i stabilne prinose ostvaruje pri sklopu od 650-700 klasova/m2, koje ostvaruje setvom 500-550 klijavih zrna/m2 u optimalnom roku setve od 5-20 oktobra.

NS seme - NS Avangarda
 • ozima sorta hlebne pšenice nastala ukrštanjem (Fundulea 490/Tiha)
 • Otpornost na zimu: odlična, izdržava i – 17°C bez snega
 • Visina stabla: 85-98 cm
 • Vreme stasavanja: srednje kasna sorta
 • Otpornost na pepelnicu: veoma dobra
 • Otpornost na poleganje: dobra
 • Masa 1000 zrna: 40-42 gr
 • Hektolitarska masa: 80-83 kg
 • Sadržaj proteina: 12-14%
 • Sadržaj vlažnog glutena: 25-30%
 • Kvalitetna klasa (Farinogram): B2
 • Broj padanja: 265-310 sec
 • Optimalna gustina setve 500 kl. zrna/m2
 • Dobro reaguje na veće doze azota u prihrani
 • Potencijal prinosa u proizvodnji (t/ha):
  1. U lošim uslovima 4-5 t/ha
  2. U dobrim uslovima 6-8 t/ha
  3. U odličnim uslovima preko 10 t/ha
NS seme - NS Dur
 • odlična otpornost na niske temperature
 • dobra otpornost na poleganje
 • veoma dobra otpornost na prevalentne bolesti
 • dobra otpornost na poleganje
 • visina stabla oko 85 cm
 • masa 1000-zrna 40 - 44 g
 • hektolitarska masa oko 82 kg
 • staklavost zrna 80-85%
 • sadržaj proteina 13,5-16,0%
 • sadržaj pepela 1.45-1.60%
 • sadržaj žutog pigmenta 5.5-7.5 mg/kg D.M.
NS seme - Nevesinjka
 • fakultativna sorta
 • dobra otpornost na zimu
 • srednje rana u јаrој setvi
 • dobra otpornost na pepelnicu
 • dobra otpornost na lisnu rđu
 • hektolitarska masa 75- 80 kg
 • masa 1000 zrna oko 40g
 • sadržaj proteina 12-14%
 • sadržaj vlažnog glutena oko 27%
 • kvalitetna klasa B1
 • broj padanja u proseku 270 sec.
 • sorta koja se može sejati od oktobra do početka marta
 • bolje prinose ostvaruje u jesenjskoj setvi
NS seme - Venera
 • jara sorta
 • rana sorta
 • visina stabla oko 80 cm
 • odlična otpornost na poleganje
 • dobra otpornost na pepelnicu
 • odlična otpornost na lisnu rđu
 • masa 1000 zrna oko 37g
 • hektolitarska masa oko 79 kg
 • sadržaj proteina 12-14%
 • sadržaj vlažnog glutena 27-30%
 • kvalitetna klasa B1
 • Venera je tipična, veoma adaptabilna jara sorta
NS seme - Atlas
 • ozimi šestoredi stočni ječam
 • rana sorta
 • dobra otpornost na niske temperature
 • odlične otpornosti na poleganje
 • dobra otpornost na pepelnicu
 • dobra otpornost na mrežastu pegavost
 • masa hiljadu zrna 40g
 • hektolitarska masa 73 kg
 • sadržaj proteina oko 12%
 • podnosi plodnija zemljišta, na kojima ostvaruje visoke prinose
  i dobar kvalitet zrna za ishranu stoke
NS seme - Ozren
 • ozimi šestoredi stočni ječam
 • rana sorta
 • dobra otpornost na niske temperature
 • odlične otpornosti na poleganje
 • dobra otpornost na pepelnicu
 • odlična otpornost na crnu pegavost
 • masa hiljadu zrna 40g
 • hektolitarska masa 74 kg
 • sadržaj proteina oko 12%
 • ima visok potencijal za prinos koji realizuje na srednje plodnim zemljištima
NS seme - Javor
 • ozimi šestoredi ječam
 • rana sorta
 • dobra otpornost na niske temperature
 • srednja otpornost na poleganje
 • dobra otpornost na lisnu rđu
 • masa hiljadu zrna oko 45g 
 • hektolitarska masa oko 74kg
 • sadržaj proteina može biti i iznad 12%
 • Javor je namenjen za proizvodnju na zemljištima umerene plodnosti
NS seme - Novosadski 589
 • ozimi dvoredi pivski ječam
 • srednje rana sorta
 • dobra otpornost na poleganje
 • masa hiljadu zrna oko 50g
 • hektolitarska masa 72-75kg
 • udeo zrna I klase oko 95%
 • sadržaj proteina oko 11,5%
 • sadržaja finog ekstrakta u sladu oko 79%
 • Novosadski 589 ima stabilan prinos i tehnološki kvalitet
NS seme - Novosadski 593
 • ozimi dvoredi pivski ječam
 • srednje rana sorta
 • dobra otpornost na poleganje
 • srednja krupnoća zrna
 • hektolitarska masa 75kg
 • sadržaj proteina 10-11%
 • sadržaja finog ekstrakta u sladu oko 80%
 • Novosadski 593 je pogodan za gajenje na svim zemljištima,
  ima dobar tehnološki kvalitet zrna pri primeni agrotehnike za proizvodnju pivskog ječma
NS seme - Novosadski 595
 • ozimi dvoredi pivski ječam
 • srednje rana sorta
 • dobra otpornost na poleganje
 • masa hiljadu zrna oko 45g
 • hektolitarska masa 70-75kg
 • sadržaj proteina 10-11,5%
 • sadržaja finog ekstrakta u sladu oko 80%
 • Novosadski 595 ima visok potencijala za prinos, dobru adaptabilnost
  i dobar kvalitet zrna za proizvodnju slada
NS seme - Pek
 • jari dvoredi pivski ječam
 • veoma rana sorta
 • odlična otpornost na poleganje
 • tolerantnost prema važnijim bolestima
 • masa hiljadu zrna oko 46g
 • hektolitarska masa 72-74 kg
 • sadržaj proteina u zrnu do 12,5%
 • sadržaj finog ekstrakta u sladu 79-81%
 • adaptabilna sorta koja dobar prinos i kvalitet postiže u različitim uslovima proizvodnje
NS seme - Viktor
 • jari pivski ječam
 • srednje kasna sorta
 • odlična otpornost na poleganje
 • tolerantnost na nedostatak vlage
 • odlična otpornost na bolesti
 • udeo zrna I klase oko 94%
 • masa 1000 zrna oko 51g
 • hektolitarska masa oko 77 kg
 • sadržaj proteina 10-11%
 • sadržaj finog ekstrakta 80-81%
 • Viktor se preporučuje za gajenje u svim područjima
  i predstavlja odličnu sirovinu za proizvodnju slada
NS seme - Somborac
 • ozimi šestoredi stočni ječam
 • srednje rana sorta
 • dobra otpornost na niske temperature
 • srednja do dobra otpornost na poleganje
 • dobra otpornost na pepelnicu
 • dobra otpornost na mrežastu pegavost
 • masa hiljadu zrna 45g
 • hektolitarska masa 73 kg
 • sadržaj proteina do 12,5%
 • adaptabilna sorta visokog potencijala za prinos
NS seme - Novosadski 583
 • ozimi pivski ječam
 • srednje rana sorta
 • dobra otpornost na poleganje
 • dobra otpornost na lisnu rđu
 • dobra otpornost na mrežastu pegavost
 • masa hiljadu zrna oko 50g
 • hektolitarska masa 75 kg
 • udeo zrna I klase oko 95%
 • sadržaj proteina oko 11,5%
 • sadržaja finog ekstrakta u sladu 78-80%
 • sorta namenjena za lošija zemljišta
NS seme - Novosadski 737
 • ozimi šestoredi stočni ječam
 • rana sorta
 • dobra otpornost na niske temperature
 • srednja otpornost na poleganje
 • dobra otpornost na lisnu rđu
 • dobra otpornost na crnu pegavost
 • masa hiljadu zrna oko 47g
 • hektolitarska masa 70-73 kg
 • sadržaj proteina oko 12,5%
 • Novosadski 737 je namenjen proizvodnju na zemljištima umerene plodnosti
NS seme - Novosadski 448
 • jari pivski ječam
 • kasna sorta
 • dobro ponosi nedostatak vlage
 • odlična otpornost na bolesti
 • udeo zrna I klase oko 94%
 • hektolitarska masa oko 78 kg
 • masa hiljadu zrna oko 50g
 • sadržaj proteina oko 10%
 • sadržaj finog ekstrakta oko 83%
 • zahteva ranu setvu
 • preporučuje se za tipična područja i zemljišta za proizvodnju jarog pivskog ječma
 • odlikuje se odličnim tehnološkim kvalitetom
NS seme - Novosadski 456
 • jari pivski ječam
 • srednje rana sorta
 • srednja otpornost na poleganje
 • dobra otpornost na bolesti
 • masa 1000 zrna oko 48g
 • hektolitarska masa oko 70-75kg
 • sadržaj finog ekstrakta preko 80%
 • Novosadski 456 je sorta stabilnog i visokog prinosa i dobrog kvaliteta zrna
 • preporučuje se za tipična područja i zemljišta za jari pivski ječam
NS seme - Dunav
 • jari ovas
 • rana sorta
 • odlična otpornost na poleganje
 • masa 1000 zrna oko 30-35g
 • hektolitarska masa oko 45kg
 • sadržaj proteina 13-15%
 • sadržaj masti 4-5%
 • Dunav ostvaruje visoke prinose na svim tipovima zemljišta
 • Dobar usev za združenu setvu
 • Priznat u Bosni i Hercegovini pod nazivom Jelena
NS seme - Oganj
 • ozimi Tritikale
 • rana sorta
 • dobra otpornost na zimu
 • vrlo dobra otpornost na bolesti
 • hektolitarska masa 76-79 kg
 • masa 1000 zrna oko 46-47g
 • sadržaj proteina 12-14%
 • može se koristiti za ishranu stoke,
  i za dobijanje obnovljivih izvora energije, u prehrambenoj industriji
NS seme - Panter
 • ozimi Tritikale
 • srednje rana sorta
 • dobra otpornost na zimu
 • vrlo dobra otpornost na bolesti
 • hektolitarska masa oko 76 kg 
 • masa 1000 zrna oko 46g
 • sadržaj proteina 12-15%
 • može se koristiti na različite načine: za ishranu stoke,
  za dobijanje bioetanola, u prehrambenoj industriji
NS seme - Golijat
 • golozrni ječam
 • kasna sorta
 • srednja otpornost na poleganje
 • srednja otpornost na pepelnicu
 • dobra otpornost na lisnu rđu
 • dobra otpornost na mrežastu pegavost
 • masa hiljadu zrna oko 37g
 • hektolitarska masa oko 81 kg
 • sadržaj proteina oko 13%
 • zahteva ranu setvu i zemljišta umerene plodnosti
 • tehnologiju proizvodnje treba prilagoditi zrnu bez plevica
 • pogodan za ljudsku ishranu - pekarsku industriju, pahuljice i sl.
NS seme - Dolap
 • ozima durum pšenica
 • dobra ozimost
 • srednje rana
 • hektolitarska masa oko 82 kg
 • prinos krupice oko 67 %
 • sadržaj proteina oko 15 %
 • sadržaj žutog pigmenta oko 5 mg/kg
 • broj padanja oko 450 sec.
 • Dolap je namenjen isključivo za spravljanje testenina, špageta, makarona i sl.
 • ima veoma dobre karakteristike pri kuvanju
NS seme - Golozrni ovas
 • rana sorta
 • dobra otpornost na poleganje
 • tolerantnost na bolesti
 • masa hiljadu zrna oko 31 g
 • hektolitarska masa oko 71 kg
 • sadržaj proteina oko 20%
 • sadržaj masti oko 8%
 • zrno bez plevica uslovljava specifičnu tehnologiju proizvodnje i skladištenja
 • zbog visoke nutritivne vrednosti i sadržaja biljnih vlakana
  predstavlja kvalitetnu hranu za ljude, stoku i ptice