Quantcast

NS seme » Šećerna repa

Maloprodajne cene semena šećerne repe za 2016. godinu

Naziv sorte/dorada Pakovanje (SJ) - 100.000 semena
Maloprodajna cena (sa PDV-om)
Nora/pilirano 5000,oo din/sj
Lara/pilirano 5000,oo din/sj

Ovde možete videti stanje zaliha u maloprodaji Instituta na Rimskim Šančevima,
kao i zalihe koje su dostupne za online naručivanje.

Proizvodi dostupni za naručivanje:
(stanje lagera se dnevno ažurira)

Šećerna repa
Nora (SJ)
Proizvodi dostupni za naručivanje:
(stanje lagera se dnevno ažurira)

Šećerna repa
Nora (SJ)
Dostava se vrši putem City express, o trošku kupca, po izvršenoj uplati.
Cene dostave možete videti na sajtu City Express-a.
NS seme » Darija

Monogermna diploidna hibridna sorta


OPIS SORTE
  • Otporna je na rizomaniju (tri gena otpornosti).
  • Visoko tolerantna prema cerkospori.
  • Pripada N/E tipu sorti.
  • Poseduje dobre tehnološke karakteristike.
  • Preporučuje se za srednje i kasne rokove vađenja.
Svojstvo U mreži sortnih ogleda  
2015. 2016.
Prinos korena (t/ha) 82,65 91,09
Sadržaj šećera (%) 14,29 15,26
Prinos polarizacionog šećera (t/ha) 11,81 13,90
NS seme » Nora

Prinos i kvalitet za srednje rokove vađenja


OPIS SORTE
  • Otporna je na rizomaniju.
  • Tolerantna prema cerkospori.
  • Spada u grupu normalnih (N) sorti šećerne repe visokog potencijala rodnosti.
  • Optimalan odnos agronomskih i tehnoloških osobina.
Svojstvo U mreži sortnih ogleda  
2015. 2016.
Prinos korena (t/ha) 86,00 94,85
Sadržaj šećera (%) 14,33 15,69
Prinos polarizacionog šećera (t/ha) 12,32 14,88