Quantcast

NS seme » Šećerna repa

Maloprodajne cene semena šećerne repe za 2016. godinu

Naziv sorte/dorada Pakovanje (SJ) - 100.000 semena
Maloprodajna cena (sa PDV-om)
Nora/pilirano 5000,oo din/sj
Lara/pilirano 5000,oo din/sj

Ovde možete videti stanje zaliha u maloprodaji Instituta na Rimskim Šančevima,
kao i zalihe koje su dostupne za online naručivanje.

Stanje zaliha u maloprodaji se konstantno menja, te Vas molimo da nas kontaktirate na 021/4898-289 i 021/4898-280
Sledeći proizvodi se trenutno nalaze na zalihama:
(stanje lagera se dnevno ažurira)


Šećerna repa
Nora (SJ)
Proizvodi dostupni za naručivanje:
(stanje lagera se dnevno ažurira)

Šećerna repa
Nora (SJ)
Dostava se vrši putem City express, o trošku kupca, po izvršenoj uplati.
Cene dostave možete videti na sajtu City Express-a.

NS hibridne sorte šećerne repe tolerantne prema rizomaniji:

NS seme » Lara
 • monogermna diploidna hibridna sorta koja poseduje dva tipa otpornosti (Holly i Rizor gen)
 • karakteristično za sortu Lara je da pored otpornosti prema rizomaniji i tolerantnosti prema cerkospori pokazuje i visoku tolerantnost prema korenovoj vaši
 • veoma je dobre adaptabilnosti, a dobre rezultate ostvaruje i u stresnim – sušnim uslovima
 • Lara se odlikuje stabilnošću prinosa
 • pripada šećernatom tipu sorti sa veoma dobrim tehnološkim svojstvima
 • najbolje rezultate ostvaruje pri punom sklopu od 90.000-100.000 biljaka/ha
 • pošto tehnološku zrelost postiže za 160 dana pogodna je za rane rokove vađenja
LARA L O K A L I T E T  
NS SO VRB KI ZR PA SM SN prosek
prinos korena (t/ha) 78.06 73.05 95.80 57.26 86.27 69.08 70.10 68.00 74.70
sadržaj šećera % 14.22 14.62 14.70 14.03 16.26 14.22 15.01 14.86 14.74
prinos pol. šećera t/ha 11.10 10.68 14.08 8.05 14.03 9.82 10.52 10.13 11.05
NS seme » Drena
 • monogermna diploidna hibridna sorta koja takođe kombinuje dva tipa otpornosti prema rizomaniji – Holly gen koji poseduje majčinska komponenta (CMS linija) i WB42 gen koji vodi poreklo iz divljeg srodnika šećerne repe Beta maritima, a poseduje ga očeva komponenta (multigermni diploid)
 • poseduje zadovoljavajuću toleranciju prema cerkospori
 • pripada N tipu sorti sa potencijalom za prinos korena iznad 100.00 t/ha, dobrim sadržajem šećera i potencijalom za prinos kristalnog šećera iznad 12.00 t/ha
 • punu tehnološku zrelost postiže za 180 dana, pa se preporučuje za srednje rokove vađenja
DRENA L O K A L I T E T  
NS SO VRB KI ZR PA SM SN prosek
prinos korena (t/ha) 87.03 73.53 91.20 60.02 90.16 73.30 78.96 69.80 78.00
sadržaj šećera % 13.78 13.87 14.31 13.63 16.01 13.71 14.55 14.47 14.29
prinos pol. šećera t/ha 11.99 10.21 13.05 8.18 14.43 10.06 11.49 10.16 11.20
NS seme » Darija

Monogermna diploidna hibridna sorta

Opis sorte
 • Otporna je na rizomaniju (tri gena otpornosti) i visoko tolerantna prema cerkospori.
 • Pripada N/E tipu sorti.
 • Poseduje dobre tehnološke karakteristike.
 • Preporučuje se za srednje i kasne rokove vađenja.
Svojstvo U mreži sortnih ogleda  
2015. 2016.
prinos korena (t/ha) 82,65 91,09
sadržaj šećera (%) 14,29 15,26
prinos polarizacionog šećera (t/ha) 11,81 13,90
NS seme » Irina
 • monogermna diploidna hibridna sorta i poseduje dvostruku otpornost prema rizomaniji koju kontrolišu Holly gen i WB42 gen
 • poseduje tolerantnost prema cerkospori
 • pripada prinosnom tipu sorata, sa dobrim tehnološkim svojstvima i potencijalom za prinos kristalnog šećera iznad 12.00 t/ha
 • punu tehnološku zrelost postiže za 200-210 dana, pa se preporučuje za kasnije rokove vađenja
 • visoke prinose postiže pri punom sklopu od 100.000 biljaka/ha
 • svoj visoki potencijal rodnosti ispoljava na plodnom zemljištu i pri punoj agrotehnici
IRINA L O K A L I T E T  
NS SO VRB KI ZR PA SM SN prosek
prinos korena (t/ha) 78.94 69.85 97.60 53.00 84.83 71.38 72.28 70.00 74.73
sadržaj šećera % 13.86 14.06 14.32 13.60 15.88 13.92 14.52 14.45 14.32
prinos pol. šećera t/ha 10.94 9.81 13.97 7.23 13.47 9.94 10.49 10.12 10.74