Quantcast

NS seme » Uljane kulture

Maloprodajne cene semena suncokreta za prolećnu setvu 2018. godinu

Hibrid (SJ) Maloprodajna cena
(sa PDV-om)
din/SJ
KONVENCIONALNI HIBRIDI (70.000 zrna)
NS OSKAR, NS FANTAZIJA, NS NOVAK, SREMAC, ORFEJ, NS KONSTANTIN, DUŠKO,
NS ROMEO, NS OLIVA, NS DUKAT, NS RONIN, NS KRUNA, NS HORIZONT
8.200,00 din.
IMI HIBRIDI (70.000 zrna)
RIMI PR, NS TAURUS, PEGAZ
8.200,00 din.
SUMO HIBRIDI (70.000 zrna)
SUMO 1 PR
8.200,00 din.
KONZUMNI HIBRIDI (50.000 zrna)
CEPKO, NS GRICKO, NS SLATKI, LABUD
8.200,00 din.

Maloprodajne cene semena jare uljane repice za 2018. godinu

SORTA
Pakovanje 10 kg
Maloprodajna cena
(sa PDV-om)
din/kg
JOVANA 1.000,00 din.

Ovde možete videti stanje zaliha u maloprodaji Instituta na Rimskim šančevima,
kao i zalihe koje su dostupne za online naručivanje.

Proizvodi dostupni za naručivanje:
(stanje lagera se dnevno ažurira)

Suncokret
Duško (SJ)
Fantazija (SJ)
NS Gricko (SJ)
NS Konstantin (SJ)
Oskar (SJ)
Pegaz (SJ)
Rimi PR (SJ)
Sumo 1 PR (SJ)
Proizvodi dostupni za naručivanje:
(stanje lagera se dnevno ažurira)

Suncokret
Duško (SJ)
Fantazija (SJ)
NS Gricko (SJ)
NS Konstantin (SJ)
Oskar (SJ)
Pegaz (SJ)
Rimi PR (SJ)
Sumo 1 PR (SJ)
Dostava se vrši putem City express, o trošku kupca, po izvršenoj uplati.
Cene dostave možete videti na sajtu City Express-a.

SUNCOKRET, ULJANA REPICA I SLAČICA

SUNCOKRET

VISOKOPRODUKTIVNI ULJANI HIBRIDI SUNCOKRETA

NS seme - NS KRUNA

Karakteristike: uljani, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti

visok prinos ulja, otpornost na volovod, otpornost na plamenjaču


OPIS HIBRIDA
 • Rani hibrid nove generacije.
 • Jedan od najprinosnijih hibrida u ogledima u Srbiji.
 • Genetski je otporan na plamenjaču (Pl6 gen), volovod rase od A do E, rđu i suncokretov moljac.
 • Visoko tolerantnosti prema Phomopsis, Macrophomina, bolestima koje izazivaju pegavost lista i stabla i prema beloj truleži (korenske i stabljične forme).
 • Odlikuje se značajno nižim stablom sa krupnim glavama. Položaj glave je polupovijen sa ravnim stablom.
 • Genetski potencijal za prinos semena preko 5,5 t/ha.
 • Sadržaj ulja 46-48%.
 • Izuzetne otpornosti na sušu, atraktivan je prema polinatorima i odlikuje se visokim stepenom oplodnje.
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi: 55.000-60.000 biljaka po hektaru.
NS seme - NS RONIN

Karakteristike: uljani, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti

visok prinos ulja, otpornost na volovod


OPIS HIBRIDA
 • Srednje rani hibrid.
 • Novi hibid pune vegetacije i rekordno visokih prinosa.
 • Genetski otporan na volovod (rase A, B, C, D i E), rđu i suncokretov moljac.
 • Visoko-tolerantan prema Phomopsis-u i Macrophomina. Tolerantan je na Sclerotinia sclerotiorum i to na forme koje se javljaju na korenu, stablu i glavi.
 • Biljke imaju bujan habitus i otporne su na poleganje.
 • Genetski potencijal za prinos semena preko 5,5 t/ha.
 • Sadržaj ulja 48-50%.
 • Adaptibilan i može se gajiti u različitim agroekološkim uslovima.
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi: 55.000-60.000 biljaka po hektaru.
NS seme - NS HORIZONT

Karakteristike: uljani, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti

visok prinos ulja, otpornost na volovod, otpornost na plamenjaču


OPIS HIBRIDA
 • Rani hibrid nove generacije.
 • Novi hibrid vrlo visoke rodnosti.
 • Genetski je otporan na plamenjaču (Pl6 gen), na volovod (rase A, B, C, D i E), rđu i suncokretov moljac.
 • Visok stepen tolerantnosti prema Phomopsis-u, bolestima koje izazivaju pegavost lista i stabla i korensku i stabljičnu formu bele truleži.
 • Prosečne visine biljaka, čvrsta i jaka stabljika otporna na poleganje.
 • Genetski potencijal za prinos semena preko 5 t/ha.
 • Sadržaj ulja 46-47%.
 • Hibrid ima široku adaptabilnu vrednost i može se uspešno gajiti u različitim agroekološkim uslovima.
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi: 55.000-60.000 biljaka po hektaru.
NS seme - NS Romeo

Karakteristike: uljani, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti

visok prinos ulja, otpornost na volovod, otpornost na plamenjaču


OPIS HIBRIDA
 • Srednje rani hibrid.
 • Genetski je otporan na sve rase plamenjače kontrolisane genom Pl6, volovod (rase A, B, C, D i E), rđu i suncokretov moljac.
 • Poseduje visok stepen tolerantnosti prema Phomopsis, Macrophomina i korenskoj i stabljičnoj formi bele truleži.
 • Genetski potencijal za prinos semena je preko 5,5 t/ha, a sadržaj ulja 46-48%.
 • Dobro podnosi sušu, adaptabilan je pa se može uspešno gajiti na različitim tipovima zemljišta.
 • Optimalan sklop je 55.000-60.000 biljaka po hektaru.
NS seme - NS Konstantin

Karakteristike: uljani, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti

visok prinos ulja, otpornost na volovod


OPIS HIBRIDA
 • Srednje rani hibrid.
 • Genetski je otporan na volovod (rase A, B, C, D i E), rđu i suncokretov moljac.
 • Visoko je tolerantan prema Phomopsis, a tolerantan je prema bolestima koje izazivaju pegavost lista.
 • Genetski potencijal za prinos semena je preko 5,5 t/ha, a sadržaj ulja 45-47%.
 • Prosečne je visine biljaka, izrazito je tolerantan prema poleganju i lomljenju stabla.
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi je 55.000-60.000 biljaka po hektaru.
NS seme - NS Fantazija

Karakteristike: uljani, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti

visok prinos ulja, otpornost na volovod, otpornost na plamenjaču


OPIS HIBRIDA
 • Srednje rani hibrid.
 • Genetski je otporan na plamenjaču (Pl6 gen), volovod (rase A, B, C, D i E), rđu i suncokretov moljac.
 • Visoko je tolerantan prema Phomopsis, Macrophomina, bolestima koje izazivaju pegavost lista i stabla i prema beloj truleži (korenske i stabljične forme).
 • Prosečne je visine biljaka, stabljika je čvrsta, jaka i otporna na poleganje.
 • Genetski potencijal za prinos semena je iznad 6 t/ha, a sadržaj ulja 46-49%.
 • Dobro podnosi sušu, atraktivan je za oprašivače i odlikuje se izuzetno visokim stepenom oplodnje.
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi je 55.000-60.000 biljaka po hektaru.
NS seme - NS Oskar

Karakteristike: uljani, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti

visok prinos ulja, otpornost na volovod


OPIS HIBRIDA
 • Srednje rani hibrid.
 • Genetski je otporan na volovod (rase A, B, C, D i E), rđu i suncokretov moljac.
 • Visoko je tolerantan prema Phomopsis i Macrophomina.
 • Tolerantan je prema Sclerotinia sclerotiorum i to prema formama koje se javljaju na korenu, stablu i glavi.
 • Prosečne je visine biljaka, izrazito je tolerantan prema poleganju i lomljenju stabla.
 • Genetski potencijal za prinos semena je preko 5,5 t/ha.
 • Sadržaj ulja je 50-52%, pa spada među najuljanije NS hibride.
 • Adaptabilan je i može se gajiti u različitim agroekološkim uslovima.
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi je 55.000-60.000 biljaka po hektaru.
NS seme - Duško

Karakteristike: uljani, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti

otpornost na volovod, otpornost na plamenjaču


OPIS HIBRIDA
 • Srednje rani hibrid.
 • Genetski je otporan na plamenjaču (Pl6 gen), volovod (rase A, B, C, D i E), rđu i suncokretov moljac.
 • Poseduje visok stepen tolerantnosti prema Phomopsis, bolestima koje izazivaju pegavost lista i stabla i korensku i stabljičnu formu bele truleži.
 • Prosečne je visine biljaka, čvrsta i jaka stabljika je otporna na poleganje.
 • Genetski potencijal za prinos semena je preko 5,5 t/ha, a sadržaj ulja 46-48%.
 • Vrlo je adaptabilan i može se uspešno gajiti u različitim agroekološkim uslovima gde postiže visok i stabilan prinos.
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi je 55.000-60.000 biljaka po hektaru.
NS seme - Dukat

Karakteristike: uljani, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti

ultra rani hibrid, otpornost na volovod


OPIS HIBRIDA
 • Vrlo rani hibrid sa dužinom vegetacije 90 do 95 dana.
 • Genetski je otporan na rase A, B, C, D i E volovoda, rđu i suncokretov moljac.
 • Genetski potencijal za prinos semena je 4 t/ha, a sadržaj ulja u semenu 47-49%.
 • Preporučuje se za kasniju setvu na parcelama gde se nije mogla obaviti pravovremena setva (od 15. maja do 15. juna).
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi je 50.000-55.000 biljaka po hektaru.


CLEARFIELD TEHNOLOGIJA - ZA EFIKASNU BORBU PROTIV KOROVA I VOLOVODA

NS seme - NS Rimi PR

Karakteristike: uljani, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti

otpornost na plamenjaču


OPIS HIBRIDA
 • Rani hibrid.
 • Primenom herbicida Pulsar®40 i Passat® i drugih herbicida iz grupe imidazolinona tokom vegetacije rešava se problem korova i volovoda.
 • Genetski je otporan na sve rase plamenjače kontrolisane genom Pl6, na rđu i suncokretov moljac.
 • Tolerantan je prema Phomopsis.
 • Genetski potencijal za prinos semena je preko 4,8 t/ha.
 • Veoma je adaptabilan i stabilan u našim agroekološkim uslovima.
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi je 58.000-60.000 biljaka po hektaru.
NS seme - Pegaz

Karakteristike: uljani, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti

otpornost na plamenjaču


OPIS HIBRIDA
 • Srednje rani hibrid.
 • Odlikuje se visokom tolerantnošću prema herbicidima iz grupe imidazolinona (Pulsar®40 i Passat®).
 • Genetski je otporan na plamenjaču (Pl6), rđu i suncokretov moljac.
 • Srednje je visine stabla.
 • Genetski potencijal za prinos semena je preko 4,8 t/ha.
 • Može se uspešno gajiti na različitim tipovima zemljišta, a daje visoke i stabilne prinose.
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi je 58.000-60.000 biljaka po hektaru.
NS seme - NS Taurus

Karakteristike: uljani, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti

otpornost na plamenjaču


OPIS HIBRIDA
 • Srednje kasni hibrid.
 • Poseduje visoku tolerantnost prema herbicidima iz grupe imidazolinona (Pulsar®40 i Passat®) nezavisno od uzrasta biljke.
 • Genetski je otporan prema plamenjači (Pl6).
 • Poseduje visok stepen tolerantnosti prema Phomopsis, Macrophomina, Phoma i Sclerotinia sclerotiorum.
 • Srednje je visine stabla i visoke otpornosti na poleganje.
 • Genetski potencijal za prinos semena je preko 4,8 t/ha za visoke i stabilne prinose i u stresnim uslovima.
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi je 58.000 biljaka po hektaru.


CLEARFIELD PLUS TEHNOLOGIJA

NS seme - NS SMARAGD CLP

Karakteristike: uljani, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti

otpornost na volovod, otpornost na plamenjaču


OPIS HIBRIDA
 • Srednje rani hibrid.
 • Prosečna visina biljke, visoko tolerantan na poleganje.
 • Tolerantan na herbicide iz grupe imidazolinona (za Clearfield®Plus proizvodni sistem).
 • Rešava problem širokolisnih korova i volovoda uz obaveznu upotrebu herbicida.
 • Otporan na plamenjaču (Pl6 gen), volovod (races A, B, C, D and E), rđu i suncokretovog moljca.
 • Tolerantan na Phomopsis, Macrophomina, Sclerotinia sclerotiorum.
 • Genetski potencijal za prinos semena preko 5,5 t/ha.
 • Sadržaj ulja u semenu 47-48%.
 • Adaptivan i stabilan u različitim agroekološkim uslovima.
 • Preporučen (optimalan) sklop u žetvi 55.000-60.000 biljaka po hektaru.
NS seme - NS SAMURAJ CLP

Karakteristike: uljani, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti

otpornost na volovod, otpornost na plamenjaču


OPIS HIBRIDA
 • Srednje kasni hibrid.
 • Srednja visina biljke. Dobar početni vigor, snažna biljka.
 • Visoko tolerantan na herbicide iz grupe imidazolinona (za Clearfield®Plus proizvodni sistem).
 • Genetska otpornost na plamenjaču (Pl6), volovod (Or5 gen), rđu i suncokretovog moljca.
 • Tolerantan na Phomopsis, Macrophomina, Sclerotinia sclerotiorum.
 • Genetski potencijal za prinos semena preko 5,5 t/ha.
 • Sadržaj ulja u semenu 48-50%.
 • Može se uspešno gajiti na različitim tipovima zemljišta.
 • Preporučen (optimalan) sklop u žetvi 55.000 – 60.000 biljaka po hektaru.


NS SUMO HIBRIDI - FORMULA ZA USPEŠNO SUZBIJANJE KOROVA

NS seme - NS SUMO SJAJ

Karakteristike: uljani, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti

otpornost na volovod, otpornost na plamenjaču


OPIS HIBRIDA
 • Rani hibrid.
 • Visoko tolerantan na tribenuron-metil.
 • Prosečna visina biljke, visoko otporan na poleganje.
 • Genetski otporan na plamenjaču (Pl6 gen), volovod (rase A, B, C, D i E), rđu i suncokretovog moljca.
 • Visoko tolerantan na Phomopsis helianthi, Macrophomina, Sclerotinia sclerotiorum.
 • Genetski potencijal za prinos semena preko 5,5 t/ha.
 • Sadržaj ulja u semenu 48-51%.
 • Tolerantan na sušu, atraktivan za oprašivače.
 • Rešava problem većine širokolisnih korova kao što je palamida (Cirsium arvense) uz obaveznu upotrebu herbicida.
 • Dobre performanse u uslovima stresa.
 • Preporučen (optimalan) sklop u žetvi 60.000 biljaka po hektaru.
NS seme - ORFEJ

Karakteristike: uljani, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti

otpornost na volovod, otpornost na plamenjaču


OPIS HIBRIDA
 • Rani hibrid.
 • Visoko tolerantan na tribenuron-metil.
 • Genetski otporan na sve rase plamenjače (Pl6 gen) prisutne kod nas, otporan na rase A, B, C, D i E volovoda (Orobanche cumana), rđu i suncokretov moljac.
 • Visoko-tolerantan prema Phomopsis-u i Phoma, a tolerantan na Sclerotinia sclerotiorum i to na forme koje se javljaju na korenu i stablu.
 • Prosečne visine biljaka, visoke otpornosti na poleganje i lom stabla.
 • Genetski potencijal za prinos semena preko 5,5 t/ha.
 • Sadržaj ulja 47-49%.
 • Odlikuje sa visokim stepenom oplodnje čak i u nepovoljnom uslovima.
 • Može se uspešno gajiti na različitim tipovima zemljišta.
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi: 55.000-60.000 biljaka po hektaru u žetvi.
NS seme - Sumo 1 PR

Karakteristike: uljani, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti

otpornost na volovod, otpornost na plamenjaču


OPIS HIBRIDA
 • Rani hibrid.
 • Visoko je tolerantan prema herbicidu tribenuron-metilu (aktivnoj materiji preparata Express® 50 SX).
 • Genetski je otporan na sve rase plamenjače (Pl6 gen), volovod (rase A, B, C, D i E), rđu i suncokretov moljac.
 • Visoko je tolerantan prema Phomopsis helianthi.
 • Srednje je visine stabla i visoke otpornosti na poleganje.
 • Genetski potencijal za prinos semena je preko 4,8 t/ha.
 • Dobro podnosi sušu, atraktivan je za oprašivače i odlikuje se izuzetno visokim stepenom oplodnje.
 • Gajenjem SUMO hibrida omogućena je borba čak i protiv veoma upornih širokolisnih korova kao što je palamida.
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi je 58.000 biljaka po hektaru.
NS seme - Sumo 2 OR

Karakteristike: uljani, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti

otpornost na volovod, otpornost na plamenjaču


OPIS HIBRIDA
 • Srednje rani hibrid.
 • Visoko je tolerantan prema herbicidu tribenuron-metilu (aktivnoj materiji preparata Express® 50 SX).
 • Genetski je otporan na volovod (rase A, B, C, D i E), rđu i suncokretov moljac.
 • Genetski otporan na plamenjaču (Pl6 gen).
 • Visoko je tolerantan prema Phomopsis helianthi.
 • Srednje je visine stabla i visoke otpornosti na poleganje.
 • Genetski potencijal za prinos semena je preko 4,8 t/ha.
 • Uz obaveznu upotrebu preparata na bazi tribenuron-metila posebno je pogodan za zakorovljena zemljišta.
 • Rešava problem palamide i drugih širokolisnih korova.
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi je 58.000 biljaka po hektaru.


HIBRIDI POSEBNE NAMENE

Visokooleinski hibrid

NS seme - Oliva

Karakteristike: visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti

uljani, visokooleinski, otpornost na plamenjaču


OPIS HIBRIDA
 • Rani hibrid.
 • Ukupna količina oleinske kiseline u ulju znatno prelazi 80% uz uslov da se obezbedi prostorna izolacija od konvencionalnog suncokreta od najmanje 1 km.
 • Genetski je otporan na sve rase plamenjače kontrolisane genom Pl6, na rđu i suncokretov moljac.
 • Genetski potencijal za prinos semena je 4,5 t/ha, a sadržaj ulja u semenu 48-50%.
 • Ima visoku produkciju nektara i polenovog praha pa je atraktivan za oprašivače.
 • Dobro podnosi stresne uslove, adaptabilan je i može se uspešno gajiti na različitim tipovima zemljišta.
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi je 50.000-55.000 biljaka po hektaru.
 • Ulje ovog hibrida je pogodno za proizvodnju hladno ceđenog ulja i biodizela.

Hibrid za ishranu ptica

NS seme - Labud

Karakteristike: visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti

za ptičiju ishranu


OPIS HIBRIDA
 • Srednje kasni hibrid.
 • Ljuska semena ovog hibrida je bele boje.
 • Seme je podesno za ptičiju ishranu jer ima viši sadržaj proteina.
 • Genetski je otporan na rđu i tolerantan prema Phoma.
 • Genetski potencijal za prinos semena je 5,5 t/ha, a sadržaj ulja u semenu 34-38%.
 • Visok je hibrid čvrtstog stabla.
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi je 45.000-50.000 biljaka po hektaru.

Konzumni hibridi

NS seme - NS LEVIATHAN

Karakteristike: konzumni, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti


OPIS HIBRIDA
 • Konzumni suncokret pogodan za ljudsku ishranu i ljuštenje.
 • Srednje kasni hibrid.
 • Genetski otporan na rđu i suncokretovog moljca, tolerantan na Phomopsis.
 • Genetski potencijal za prinos semena preko 6 t/ha.
 • Odlična veličina, dužina i boja semena.
 • Masa 1000 semena 120-140g, šareno seme.
 • Sadržaj ulja manji od 35%.
 • Sadržaj proteina u semenu 27%, što ga čini pogodnim za konzumaciju.
 • Nizak procenat ljuske, lako se ljušti.
 • Atraktivan za oprašivače i dobro prilagođen različitim ekološkim uslovima i tipovima zemljišta.
 • Optimalan sklop tokom žetve 35.000-42.000 biljaka po hektaru.
NS seme - NS GARAVI

Karakteristike: konzumni, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti


OPIS HIBRIDA
 • Konzumni suncokret pogodan za ljudsku ishranu i ljuštenje.
 • Srednje rani hibrid.
 • Genetski potencijal za prinos semena preko 5,5 t/ha.
 • Masa 1000 semena 95-110 g, seme crne boje.
 • Sadržaj ulja manji od 43%.
 • Sadržaj proteina 26%.
 • Izuzetno nizak procenat ljuske, lako se ljušti.
 • Otporan na rđu i suncokretovog moljca, tolerantan na Phomopsis.
 • Atraktivan za oprašivače i dobro prilagođen različitim ekološkim uslovima i tipovima zemljišta.
 • Optimalan sklop tokom žetve 35.000-42.000 biljaka po hektaru.
NS seme - NS ARGONAUT

Karakteristike: konzumni, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti


OPIS HIBRIDA
 • Konzumni suncokret pogodan za ljudsku ishranu, ljuštenje i kao hrana za ptice.
 • Srednje rani hibrid.
 • Genetski potencijal za prinos semena preko 4,5 t/ha.
 • Masa 1000 semena 110-120 g, šareno seme.
 • Sadržaj ulja u semenu manji od 35%.
 • Sadržaj proteina 25%, što ga čini pogodnim za ishranu ljudi.
 • Otporan na rđu i suncokretovog moljca, tolerantan na Phomopsis.
 • Zbog svoje dobre prilagodljivosti, može se gajiti u različitim agroekološkim uslovima.
 • Atraktivan za oprašivače.
 • Optimalan sklop tokom žetve 35.000-42.000 biljaka po hektaru.
NS seme - NS Gricko

Karakteristike: konzumni, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti


OPIS HIBRIDA
 • Srednje rani konzumni hibrid suncokreta za ishranu i ljuštenje.
 • Otporan je na rđu i suncokretov moljac, a tolerantan prema Phomopsis.
 • Stabljika je čvrsta, prosečne visine biljke 185-195 cm.
 • Genetski potencijal za prinos semena je iznad 5,5 t/ha, a masa 1000 semena je 95-115 g.
 • Sadržaj ulja u semenu je ispod 35%, a sadržaj proteina u jezgru 25%.
 • Ima nizak sadržaj ljuske.
 • Ovaj hibrid je atraktivan za oprašivače, a takođe je i veoma adaptabilan za različite ekološke uslove i tipove zemljišta.
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi je 35.000-42.000 biljaka po hektaru.
NS seme - NS Slatki

Karakteristike: konzumni, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti


OPIS HIBRIDA
 • Srednje rani konzumni hibrid suncokreta za ishranu i ljuštenje.
 • Stabljika je čvrsta, prosečne visine biljke 185-195 cm.
 • Genetski potencijal za prinos semena je iznad 5,5 t/ha, a masa 1000 semena je 95-110 g.
 • Sadržaj ulja u semenu je ispod 35%, a sadržaj proteina u jezgru je 26%.
 • Ima nizak sadržaj ljuske.
 • Otporan je na rđu i suncokretov moljac, a tolerantan prema Phomopsis.
 • Ovaj hibrid je atraktivan za oprašivače, a takođe je i veoma adaptabilan za različite ekološke uslove i tipove zemljišta.
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi je 35.000-42.000 biljaka po hektaru.
NS seme - Cepko

Karakteristike: konzumni, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti


OPIS HIBRIDA
 • Konzumni suncokret pogodan za ljudsku ishranu, ljuštenje i kao hrana za ptice.
 • Srednje rani hibrid.
 • Genetski potencijal za prinos semena preko 4,5 t/ha.
 • Masa 1000 semena 80-90 g, šareno seme.
 • Sadržaj ulja u semenu manji od 42%, ali je sadržaj proteina 27%, što ga čini pogodnim za konzumaciju.
 • Otporan na rđu i suncokretovog moljca, tolerantan na Phomopsis.
 • Zbog svoje dobre prilagodljivosti, može se gajiti u različitim agroekološkim uslovima.
 • Atraktivan za oprašivače.
 • Optimalan sklop tokom žetve 35.000-42.000 biljaka po hektaru.ULJANA REPICA

OZIMA

NS seme - NS Ras

Karakteristike: visok potencijal za prinos, dobra otpornost na bolesti

visok prinos ulja


OPIS HIBRIDA
 • Ozimi hibrid uljane repice iz srednje rane grupe zrenja.
 • Ima visok potencijal za prinos semena i ulja.
 • Sadržaj ulja u semenu je iznad 45%.
 • Biljka je robusna, stablo cvrsto, otporno na poleganje.
 • Ima visoku tolerantnost prema niskim temperaturama i pucanju ljuske.
 • Tip "00" bez eruka kiseline i sa niskim sadržajem glukozinolita (< 16 µmol/g suve materije).
 • Ulje je pogodno za ishranu ljudi i preradu, a ostaci nakon izdvajanja ulja za ishranu domacih životinja.
NS seme - Zlatna

Karakteristike: visok potencijal za prinos, dobra otpornost na bolesti

visok prinos ulja


OPIS SORTE
 • Sorta ozime uljane repice, iz grupe "00".
 • Masa 1000 semena je 3,9 g.
 • Dužina vegetacije je 284 dana.
 • Poseduje visok genetski potencijal za prinos semena
 • preko 4,5 t/ha, a sadržaj ulja u semenu je oko 44%.
 • Dobro podnosi niske temperature.
 • Ulje je pogodno za ljudsku ishranu, preradu i proizvodnju biodizela.
 • Ostaci posle ceđenja mogu da se koriste za ishranu domaćih životinja.
 • Pogodna je i za organsku proizvodnju.
NS seme - Zorica

Karakteristike: visok potencijal za prinos, dobra otpornost na bolesti

visok prinos ulja, rana sorta


OPIS SORTE
 • Ozima sorta sa niskim sadržajem eruka kiseline i glukozinolata, iz grupe "00".
 • Masa 1000 semena je 4,2 g.
 • Dužina vegetacije je 279 dana, srednje rana grupa zrenja.
 • Poseduje visok genetski potencijal za prinos semena preko 4,7 t/ha, a sadržaj ulja u semenu je oko 46%.
 • Dobro podnosi niske temperature.
 • Ulje je pogodno za ljudsku ishranu, preradu i proizvodnju biodizela.
 • Ostaci posle ceđenja mogu da se koriste za ishranu domaćih životinja.
 • Pogodna je i za organsku proizvodnju.
NS seme - Slavica

Karakteristike: visok potencijal za prinos, dobra otpornost na bolesti

visok prinos ulja


OPIS SORTE
 • Sorta ozime uljane repice, tipa "00".
 • Masa 1000 semena je 4,3 g.
 • Dužina vegetacije je oko 284 dana.
 • Poseduje visok genetski potencijal za prinos semena preko 4,7 t/ha.
 • Sadržaj ulja u semenu je 45%, a proteina 23%.
 • Dobro podnosi niske temperature.
 • Ulje je pogodno za ljudsku ishranu, preradu i proizvodnju biodizela.
 • Ostaci posle ceđenja mogu da se koriste za ishranu domaćih životinja.
 • Pogodna je i za organsku proizvodnju.
NS seme - Jasna

Karakteristike: visok potencijal za prinos, dobra otpornost na bolesti

visok prinos ulja, rana sorta


OPIS SORTE
 • Ozima sorta sa niskim sadržajem eruka kiseline i glukozinolata, iz grupe "00".
 • Masa 1000 semena je 3,4 g.
 • Dužina vegetacije je 280 dana, srednje rana grupa zrenja.
 • Poseduje visok genetski potencijal za prinos semena preko 5 t/ha, a sadržaj ulja u semenu je oko 44%.
 • Ulje je pogodno za ljudsku ishranu, preradu i proizvodnju biodizela.
 • Ostaci posle ceđenja mogu da se koriste za ishranu domaćih životinja.
 • Pogodna je i za organsku proizvodnju.

JARA

NS seme - Jovana

Karakteristike: visok potencijal za prinos, dobra otpornost na bolesti

visok prinos ulja


OPIS SORTE
 • Sorta jare uljane repice, iz grupe “00”.
 • Masa 1000 semena je 3,8 g.
 • Seme je izuzetno krupno.
 • Dužina vegetacije je 102 dana.
 • Poseduje visok genetski potencijal za prinos semena preko 2,6 t/ha.
 • Sadržaj ulja u semenu je oko 45%.
 • Ulje je pogodno za ljudsku ishranu, preradu i proizvodnju biodizela.
 • Ostaci posle ceđenja mogu da se koriste za ishranu domaćih životinja.
 • Pogodna je i za organsku proizvodnju.

SLAČICA

NS seme - NS-bela

Karakteristike: visok potencijal za prinos

rana sorta


OPIS SORTE
 • Jara sorta bele slačice koja cveta u drugoj polovini maja, a dozreva u prvoj polovini jula.
 • Prinos semena je iznad 1.200 kg/ha, a masa 1000 semena iznad 6 g.
 • Sadržaj ulja je iznad 20%.
NS seme - NS-crna

Karakteristike: visok potencijal za prinos

rana sorta


OPIS SORTE
 • Jara sorta crne slačice koja cveta krajem maja, a dozreva u prvoj polovini jula.
 • Prinos semena je iznad 1.400 kg/ha, a masa 1000 semena iznad 2 g.
 • Sadržaj ulja je oko 30%.