Quantcast

NS seme » Uljane kulture

Suncokret i uljana repica

Maloprodajne cene semena suncokreta za prolećnu setvu 2017. godinu

Hibridi (sj) Maloprodajna cena
(sa PDV-om)
KONVENCIONALNI HIBRIDI (70.000 zrna)
NS OSKAR, NS FANTAZIJA, NS NOVAK, SREMAC, ORFEJ, NS KONSTANTIN, DUŠKO, NS ROMEO, NS OLIVA, NS DUKAT
8.200,00 din.
IMI HIBRIDI (70.000 zrna)
RIMI PR, NS TAURUS, PEGAZ
8.200,00 din.
SUMO HIBRIDI (70.000 zrna)
SUMO 1 PR
8.200,00 din.
KONZUMNI HIBRIDI (50.000 zrna)
CEPKO, NS GRICKO, NS SLATKI, LABUD
8.200,00 din.


Ovde možete videti stanje zaliha u maloprodaji Instituta na Rimskim Šančevima,
kao i zalihe koje su dostupne za online naručivanje.

Stanje zaliha u maloprodaji se konstantno menja, te Vas molimo da nas kontaktirate na 021/4898-289 i 021/4898-280
Sledeći proizvodi se trenutno nalaze na zalihama:
(stanje lagera se dnevno ažurira)


Suncokret
Dukat (SJ)
Duško (SJ)
Fantazija (SJ)
Labud (SJ)
Novak (SJ)
NS Gricko (SJ)
NS Samuraj (SJ)
NS Slatki (SJ)
NS Smaragd (SJ)
Oliva (SJ)
Orfej (SJ)
Oskar (SJ)
Pegaz (SJ)
Rimi PR (SJ)
Romeo (SJ)
Sremac (SJ)
Sumo 1 PR (SJ)
Sumo 2 OR (SJ)
Proizvodi dostupni za naručivanje:
(stanje lagera se dnevno ažurira)

Suncokret
Duško (SJ)
Fantazija (SJ)
Novak (SJ)
Dostava se vrši putem City express, o trošku kupca, po izvršenoj uplati.
Cene dostave možete videti na sajtu City Express-a.
 1. Oplemenjivački program Instituta do danas iznedrio preko 440 hibrida suncokreta
 2. Hibridi suncokreta novosadskog Instituta (uključujući i zajedničke hibride sa većinom svetskih semenskih kuća),
  zauzimaju preko 3 miliona hektara u svetu.
 3. Najveći proizvođač suncokreta u svetu je Ukrajina, a najzastupljeniji hibridi u Ukrajini su novosadski!
 4. Većina svetskih kompanija kupuje novosadsku genetiku!
 5. Institut među prvima u svetu uveo hibride u proizvodnju, prvi pronašao izvor tolerantnosti na Fomopsis,
  prvi u Evropi stvorio Clearfield (IMI) hibrid....
 6. Svo seme je tretirano fungicidom na bazi metalaksila, sistemičnim insekticidom i kvalitetnim polimerom.
 7. Seme je pakovano u kvalitetne natron vreće, setvena jedinica je 70000 zrna.
 8. U promet puštamo seme klijavosti iznad 90% dorađeno isključivo u doradnom centru Instituta
  opremljenim najsavremenijom opremom za doradu.

Institut 9 godina NIJE IMAO REKLAMACIJU NA KVALITET SEMENA SUNCOKRETA.

Suncokret

Visokoproduktivni uljani hibridi suncokreta
NS seme - NS Fantazija
 • Srednje rani hibrid
 • Genetski otporan na plamenjaču, rasama kontrolisanim genom Pl6
 • Genetski otporan na rase A, B, C, D i E volovoda (Orobanche cumana), rđu i suncokretov moljac
 • Visok stepen tolerantnosti prema Phomopsis-u, Macrophomina, bolestima koje izazivaju pegavost lista i stabla i prema beloj truleži (korenske i stabljične forme)
 • Prosečne visine biljaka, čvrsta i jaka stabljika otporna na poleganje
 • Genetski potencijal za prinos semena preko 5,5 t/ha
 • Sadržaj ulja 46-49%
 • Dobro podnosi sušu, atraktivan je prema polinatorima i odlikuje se izuzetno visokim stepenom oplodnje.
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi: 55.000-60.000 biljaka po hektaru
NS seme - NS Oskar
 • Srednje rani hibrid
 • Genetski otporan na rase A, B, C, D i E volovoda (Orobanche cumana), rđu i suncokretov moljac
 • Visoko-tolerantan prema Phomopsis-u i Macrophomina
 • Prosečne visine biljaka, izrazito tolerantan na poleganje i lomljenje stabla
 • Genetski potencijal za prinos semena preko 5.5 t/ha
 • Sadržaj ulja 48-51%
 • Adaptibilan i može se gajiti u različitim agroekološkim uslovima
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi: 55.000-60.000 biljaka po hektaru
NS seme - Duško
 • Srednje rani hibrid
 • Genetski otporan na plamenjaču (Pl6 gen), na rase A, B, C, D i E volovoda (Orobanche cumana), rđu i suncokretov moljac
 • Visok stepen tolerantnosti prema Phomopsis-u, bolestima koje izazivaju pegavost lista i stabla i korensku i stabljičnu formu bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum)
 • Prosečne visine biljaka, čvrsta i jaka stabljika otporna na poleganje
 • Genetski potencijal za prinos semena preko 5 t/ha
 • Sadržaj ulja 46-48%
 • Vrlo adaptabilan i može se uspešno gajiti u različitim agroekološkim uslovima gde postiže visok i stabilan prinos
 • U protekle četiri godina najprinosniji hibrid u mreži ogleda Instituta
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi: 55.000-60.000 biljaka po hektaru.
NS seme - Sremac
 • Srednje-rani hibrid, rekorder u višegodišnjim ogledima
 • Biljke imaju bujan habitus i otporne su na poleganje
 • Visina biljaka je od 170 do 180 cm
 • Genetski potencijal za prinos semena je oko 5 t/ha
 • Sadržaj ulja u semenu: 49-51%
 • Genetski je otporan na sve rase plamenjače kontrolisane genom Pl6, na rđu i suncokretovog moljca
 • Visoko tolerantan je prema Phoma, Phomopsis-u i Macrophomina
 • Ima izraženu produkciju polenova praha i nektara i veoma je atraktivan prema polinatorima
 • Hibrid ima široku adaptabilnu vrednost i može se uspešno gajiti u različitim agroekološkim uslovima
 • Ima izraženu tolerantnost prema stresnim uslovima
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi: 55.000-60.000 biljaka po hektaru
NS seme - NS Konstantin
 • Srednje rani hibrid
 • Prosečne visine biljaka, izrazito tolerantan na poleganje i lomljenje stabla
 • Genetski je otporan na volovod rase od A do E, rđi i suncokretovom moljcu
 • Visokotolerantan prema Phomopsis-u, a tolerantan prema bolestima koje izazivaju pegavost lista
 • Tolerantan je na Sclerotinia sclerotiorum i to na forme koje se javljaju na korenu, stablu i glavi
 • Genetski potencijal za prinos semena preko 5,5 t/ha
 • Sadržaj ulja 45-47%
 • Adaptibilan i može se gajiti u različitim agroekološkim uslovima
 • Preporučeni (optimalni) sklop 55-60 000 biljaka/ha u žetvi.
NS seme - NS Novak
 • Srednje kasni hibrid
 • Genetski otporan na rase A, B, C, D i E volovoda (Orobanche cumana), rđu i suncokretov moljac
 • Visoko-tolerantan prema Phomopsis-u beloj truleži (korenske i stabljične forme)
 • Prosečne visine biljaka, izrazito tolerantan na poleganje i lomljenje stabla
 • Genetski potencijal za prinos semena preko 5.5 t/ha
 • Sadržaj ulja 48-50%
 • Adaptibilan i može se gajiti u različitim agroekološkim uslovima
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi: 55.000-60.000 biljaka po hektaru
NS seme - NS Romeo
 • Srednje rani hibrid
 • Genetski je otporan na sve rase plamenjače kontrolisane genom Pl6, volovod (rase A, B, C, D i E), rđu i suncokretov moljac
 • Poseduje visok stepen tolerantnosti prema Phomopsis, Macrophomina i korenskoj i stabljičnoj formi bele truleži
 • Genetski potencijal za prinos semena preko 5,5 t/ha
 • Sadržaj ulja 46-48%
 • Dobro podnosi sušu, adaptabilan je pa se može gajiti na različitim tipovima zemljišta
 • Optimalan sklop je 55-60 000 biljaka po hektaru.
NS seme - Orfej
 • Rani hibrid
 • Genetski otporan na sve rase plamenjače (Pl6 gen) prisutne kod nas, otporan na rase A, B, C, D i E volovoda (Orobanche cumana), rđu i suncokretov moljac
 • Visoko-tolerantan prema Phomopsis-u i Phoma, a tolerantan na Sclerotinia sclerotiorum i to na forme koje se javljaju na korenu i stablu
 • Prosečne visine biljaka, visoke otpornosti na poleganje i lom stabla
 • Genetski potencijal za prinos semena preko 5,5 t/ha
 • Sadržaj ulja 47-49%
 • Odlikuje sa visokim stepenom oplodnje čak i u nepovoljnom uslovima
 • Može se uspešno gajiti na različitim tipovima zemljišta
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi: 55.000-60.000 biljaka po hektaru
NS seme - Dukat
 • Vrlo rani hibrid sa dužinom vegetacije 90 do 95 dana
 • Prosečna visina stabljike je 135 do 145 cm
 • Genetski potencijal za prinos semena je 4 t/ha
 • Sadržaj ulja u semenu 47-49%
 • Genetski otporan prema volovodu (Orobanche cumana) i to rase A do E.
 • Genetski je otporan prema rđi i suncokretovom moljcu
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi: 50.000-54.000 biljaka po hektaru
 • Preporučuje se za kasniju setvu na parcelama gde se nije mogla obaviti pravovremena setva (15. maja do 15. juna)

Hibridi tolerantni na herbicide iz grupe imidazolinona (Pulsar®40 i Passat®)
(hemijsko suzbijanje volovoda i najznačajnijih jednogodišnjih korova)
NS seme - NS Rimi PR
 • Hibrid tolerantan prema herbicidima iz grupe imidazolinona – dobijen konvencionalnom metodom selekcije (nije GMO proizvod)
 • Srednje rani hibrid
 • Visina biljaka se kreće od 150-170 cm
 • Genetski potencijal za prinos semena je preko 4,8 t/ha
 • Sadržaj ulja u semenu od 46-49%
 • Otporan je prema rđi i suncokretovom moljcu
 • Genetski je otporan na sve rase plamenjače kontrolisane genom Pl6
 • Visoko tolerantan je prema Phomopsis-u
 • Dobro podnosi stresne uslove
 • Atraktivan je prema polinatorima, jer ima dobru produkciju polenovog praha i nektara
 • Može se uspešno gajiti na različitim tipovima zemljišta
 • Samo uz obaveznu upotrebu herbicida Pulsar®40 obezbeđeno je hemijsko suzbijanje volovoda, i to svih rasa
 • Optimalni sklop biljaka u vreme žetve: oko 60.000 biljaka po hektaru

NS seme - Pegaz
 • Clearfield® tehnologija i otpornost na plamenjaču
 • Srednje rani hibrid
 • Odlikuje se visokom otpornošću prema herbicidima iz grupe imidazolinona nezavisno od vremena primene
 • Genetski otporan na plamenjaču (Pl6 gen), kao i prema važnijim oboljenjima u Srbiji
 • Srednje visine stabla
 • Genetski potencijal za prinos semena preko 4,8 t/ha
 • Može se uspešno gajiti na različitim tipovima zemljišta i daje visoke i stabilne prinose
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi: 58.000 biljaka po hektaru

NS seme - NS Taurus
 • Clearfield® tehnologija i visok prinos
 • Srednje kasni hibrid
 • Poseduje visoku otpornost prema herbicidima iz grupe imidazolinona (Pulsar 40) nezavisno od uzrasta biljke
 • Poseduje visok stepen tolerantnosti prema Phomopsis-u, Macrophomina, Phoma i Sclerotinia sclerotiorum (korenske i stabljične forme)
 • Genetski je otporan na sve rase plamenjače kontrolisane genom Pl6
 • Srednje visine stabla i visoke otpornosti na poleganje
 • Genetski potencijal za prinos semena preko 4,8 t/ha
 • Za visoke i stabilne prinose i u stresnim uslovima
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi: 58.000 biljaka po hektaru


Hibridi tolerantni na herbicide iz grupe imidazolinona (Pulsar®Plus)
(hemijsko suzbijanje volovoda i najznačajnijih jednogodišnjih korova)
NS seeds - NS Smaragd

Karakteristike: uljani, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti

otpornost na volovod, otpornost na plamenjaču


OPIS HIBRIDA
 • Srednje rani hibrid.
 • Prosečna visina biljke, visoko tolerantan na poleganje.
 • Tolerantan na herbicide iz grupe imidazolinona (za Clearfield®Plus proizvodni sistem).
 • Rešava problem širokolisnih korova i volovoda uz obaveznu upotrebu herbicida.
 • Otporan na plamenjaču (Pl6 gen), volovod (rase A, B, C, D i E), rđu i suncokretovog moljca.
 • Tolerantan na Phomopsis, Macrophomina, Sclerotinia sclerotiorum.
 • Genetski potencijal za prinos semena preko 5,5 t/ha.
 • Sadržaj ulja u semenu 47-48%.
 • Adaptivan i stabilan u različitim agroekološkim uslovima.
 • Preporučen (optimalan) sklop u žetvi 55.000-60.000 5.5 biljaka po hektaru.
NS seeds - NS Lord

Karakteristike: uljani, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti

otpornost na volovod, otpornost na plamenjaču


OPIS HIBRIDA
 • Srednje kasni hibrid.
 • Srednja visina biljke. Dobar početni vigor, snažna biljka.
 • Visoko tolerantan na herbicide iz grupe imidazolinona (za Clearfield ®Plus proizvodni sistem).
 • Genetska otpornost na plamenjaču (Pl6), volovod (Or5 gen), rđu i suncokretovog moljca.
 • Tolerantan na Phomopsis, Macrophomina, Sclerotinia sclerotiorum.
 • Genetski potencijal za prinos semena preko 5,5 t/ha.
 • Sadržaj ulja u semenu 48-50%.
 • Može se uspešno gajiti na različitim tipovima zemljišta.
 • Preporučen (optimalan) sklop u žetvi 55.000-60.000 biljaka po hektaru.

Hibridi tolerantni na herbicid tribenuron-metil
(Express®50 SX)

za borbu protiv najupornijih korova poput palamide
NS seme - Sumo 1 PR
 • Spada u grupu ranih hibrida
 • Visoko tolerantan prema herbicidu tribenuron-metilu (aktivnoj materiji preparata Express® 50 SX)
 • Genetski otporan na sve rase plamenjače (Pl6 gen) prisutne kod nas, rđu i suncokretov moljac
 • Genetski otporan prema volovodu rase A do E
 • Visoko tolerantan prema Phomopsis helianthi
 • Srednje visine stabla i visoke otpornosti na poleganje
 • Genetski potencijal za prinos semena preko 4,8 t/ha
 • Dobro podnosi sušu, atraktivan je prema polinatorima i odlikuje se izuzetno visokim stepenom oplodnje
 • Gajenjem SUMO hibrida omogućena je borba čak i protiv veoma upornih širokolisnih korova kao što je palamida
 • Preporučeni (optimalni) sklop 58.000 biljaka/ha u žetvi

NS seme - Sumo 2 OR
 • Hibrid srednje rane vegetacije
 • Visoko tolerantan prema herbicidu tribenuron-metilu (aktivnoj materiji preparata Express® 50 SX)
 • Genetski otporan na rase A, B, C, D i E volovoda (Orobanche cumana), rđu i suncokretov moljac
 • Visoko tolerantan prema Phomopsis helianthi
 • Srednje visine stabla i visoke otpornosti na poleganje
 • Genetski potencijal za prinos semena preko 4,8 t/ha
 • Uz obaveznu upotrebu preparata na bazi tribenuron-metila posebno je pogodan za zakorovljena zemljišta
 • Preporučeni (optimalni) sklop 58.000 biljaka/ha u žetvi


Hibridi posebne namene

Visokooleinski hibridi
NS seme - Oliva
 • Visokooleinski i rani hibrid
 • Visina biljke je u proseku 150-170 cm
 • Genetski potencijal za prinos semena je 4 t/ha
 • Sadržaj ulja u semenu je visok, u proseku 48-50 %
 • Ukupna količina oleinske kiseline u ulju znatno prelazi 80% uz uslov da se obezbedi prostorna izolacija od konvencionalnog suncokreta od najmanje 1 km
 • Genetski je otporan na sve rase plamenjače kontrolisane genom Pl6, na rđu i suncokretovog moljca
 • Ima visoku produkciju nektara i polenovog praha pa je atraktivan za polinatore
 • Dobro podnosi stresne uslove, adaptabilan je pa se može uspešno gajiti na različitim tipovima zemljišta
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi: 50.000-55.000 biljaka po hektaru
 • Ulje ovog hibrid je pogodno za proizvodnju hladno ceđenog ulja i biodizela

Za ishranu ptica
NS seme - Labud
 • Srednje kasni hibrid
 • Ima veoma visok genetski potencijal za prinos semena (5 tona/ha), a pokazao je visoku stabilnost u pogledu prinosa semena
 • Seme je srednje krupno, nešto izduženo i bele boje, a sadržaj ulja u semenu iznosi od 34-38%, zbog čega je podesan za ptičju ishranu
 • Genetski je otporan prema rđi
 • Tolerantan je prema patogenima koji izazivaju pegavost lista i stabla
 • Dobro podnosi stresne uslove i atraktivan je za sve polinatore
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi: 45.000-50.000 biljaka po hektaru
 • Preporuka je da se ne gaji u vlažnim klimatima

Konzumni hibridi
NS seme - NS Gricko
 • Konzumni hibrid suncokreta za ishranu i ljuštenje
 • Srednje rani hibrid
 • Stabljika je čvrsta, prosečna visina biljke je 185 do 195 cm
 • Genetski potencijal za prinos semena je veći od 5 t/ha
 • Masa 1000 semena 95-115g
 • Sadržaj ulja u semenu manji od 35%
 • Sadržaj proteina u jezgru 25%
 • Ima nizak sadržaj ljuske
 • Otporan je prema rđi i suncokretovom moljcu, a tolerantan prema Phomopsis-u
 • Ovaj hibrid je atraktivan za oprašivače, a takođe je i dobro adaptabilan za različite ekološke uslove i tipove zemljišta
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi: 42.000-46.000 biljaka po hektaru
NS seme - NS Slatki
 • Konzumni hibrid suncokreta za ishranu i ljuštenje
 • Pripada grupi srednje ranih hibrida
 • Stabljika je čvrsta, prosečna visina biljke je 185 do 195 cm
 • Genetski potencijal za prinos semena je veći od 4,5 t/ha
 • Masa 1000 semena 95-110g
 • Sadržaj ulja u semenu manji od 35%
 • Sadržaj proteina u jezgru 26%
 • Ima nizak sadržaj ljuske
 • Otporan je prema rđi i suncokretovom moljcu, a tolerantan prema Phomopsis-u
 • Ovaj hibrid je atraktivan za oprašivače, a takođe je i dobro adaptabilan za različite ekološke uslove i tipove zemljišta
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi: 42.000-46.000 biljaka po hektaru
NS seme - Vranac
 • Konzumni hibrid suncokreta za ishranu i ljuštenje
 • Pripada grupi srednje ranih hibrida
 • Stabljika je čvrsta, prosečna visina biljke je 175 do 180 cm
 • Genetski potencijal za prinos semena je veći od 4 t/ha
 • Sadržaj ulja u semenu je od 44 do 48%
 • Ima nizak sadržaj ljuske
 • Otporan je prema rđi i suncokretovom moljcu
 • Tolerantan je prema Phomopsis-u
 • Atraktivan je za oprašivače, a takođe je i dobro adaptibilan za različite ekološke uslove i tipove zemljišta
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi: 42.000-46.000 biljaka po hektaru
NS seme - Cepko
 • Konzumni hibrid suncokreta za ljuštenje i ishranu ptica
 • Pripada grupi srednje ranih hibrida
 • Stabljika je čvrsta, prosečna visina biljke je 180 do 185 cm
 • Genetski potencijal za prinos semena je veći od 4,5 t/ha
 • Sadržaj ulja u semenu je manji od 42%, a povećan je sadržaj proteina u semenu na preko 16%, te je stoga ovaj hibrid pogodan za ishranu ptica
 • Otporan je prema rđi i suncokretovom moljcu, a tolerantan prema Phomopsis-u
 • Ovaj hibrid je atraktivan za oprašivače, a takođe je i dobro adaptibilan za različite ekološke uslove i tipove zemljišta
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi: 42.000-46.000 biljaka po hektaru

Ukrasni suncokret
NS seme - Neoplanta
 • Ima bordo crvenu boju jezičastih i trubastih cvetova
 • Pogodna za korišćenje kao rezano cveće i za gajenje u vrtovima i parkovima
 • Biljke su srednje visine i recesivno granate
 • Cveta sukcesivno u trajanju od mesec dana
 • U prometu je u sterilnoj formi, tako da osobe koje boluju od alergije na polen, mogu da ga gaje i koriste kao rezano cveće
NS seme - Heliopa
 • Ima žutu boju jezičastih cvetova
 • Pogodna za korišćenje kao rezano cveće
 • Biljke su srednje visine i recesivno granate sa dugačkim bočnim granama
 • Cveta sukcesivno u trajanju od mesec dana
 • U prometu je u sterilnoj formi

Uljana repica

Jara
NS seme - Jovana
 • Jovana je sorta jare uljane repice, iz grupe "00", priznata 2007. godine.
 • Masa 1000 semena je 3,8g. Seme je izuzetno krupno.
 • Dužina vegetacije je 102 dana.
 • Poseduje visok genetski potencijal za prinos semena – preko 2,6 t/ha, a sadržaj ulja u semenu je oko 45%.
 • Ulje joj je pogodno za ljudsku ishranu, preradu i proizvodnju biodizela. Ostaci posle ceđenja mogu da se koriste za ishranu domaćih životinja.
 • Pogodna i za organsku proizvodnju.

Ozima
NS seme - Zlatna
 • Zlatna je sorta ozime uljane repice, iz grupe "00".
 • Dužina vegetacije je 283 dana. Srednje rana sorta.
 • Optimalno vreme setve do 15.09. Moguća setva do 25.09. Gustina setve 70-85 biljaka/m2
 • Masa 1000 semena je 3,9 g.
 • Poseduje visok genetski potencijal za prinos semena – preko 4,7 t/ha, a sadržaj ulja u semenu je oko 44,5%; sadržaj proteina 23,5%.
 • Dobro podnosi niske temperature.
 • Ulje joj je pogodno za ljudsku ishranu, preradu i proizvodnju biodizela. Ostaci posle ceđenja mogu da se koriste za ishranu domaćih životinja.
 • Pogodna i za organsku proizvodnju.
NS seme - Slavica
 • Slavica je sorta ozime uljane repice tipa "00".
 • Masa 1000 semena 4,3 g.
 • Dužina vegetacije je oko 280 dana. Srednje rana sorta.
 • Optimalno vreme setve do 15.09. Moguća setva do 20.09. Gustina setve 70-85 biljaka/m2
 • Poseduje visok genetski potencijal za prinos semena – preko 4,5 t/ha, sadržaj ulja u semenu je 45%, a proteina 23%.
 • Dobro podnosi niske temperature.
 • Ulje joj je pogodno za ljudsku ishranu, preradu i proizvodnju biodizela. Ostaci posle ceđenja mogu da se koriste za ishranu domaćih životinja.
 • Pogodna i za organsku proizvodnju.

Slačice

NS seme - NS-bela
 • Bela slačica - NS-bela je sorta bele slačice priznata 2008. godine.
 • Cveta u drugoj polovini maja meseca, a dozreva u prvoj polovinu jula.
 • Prinos semena je preko 1200kg, a masa 1000 semena iznad 6g.
 • Sadržaj ulja je iznad 20%.
NS seme - NS-crna
 • Crna slačica - NS-crna je sorta crne slačice priznata 2008. godine.
 • Cveta u krajem maja meseca, a dozreva u prvoj polovinu jula.
 • Prinos semena je preko 1400kg, a masa 1000 semena iznad 2g.
 • Sadržaj ulja je oko 30%.