Quantcast

NS seme » Uljane kulture

Ovde možete videti stanje zaliha u maloprodaji Instituta na Rimskim Šančevima,
kao i zalihe koje su dostupne za online naručivanje.

Proizvodi dostupni za naručivanje:
(stanje lagera se dnevno ažurira)

Suncokret

Uljana repica
NS Ras (KOM)
Zlatna (KOM)
Zorica (KOM)
Proizvodi dostupni za naručivanje:
(stanje lagera se dnevno ažurira)

Suncokret

Uljana repica
NS Ras (KOM)
Zlatna (KOM)
Zorica (KOM)
Dostava se vrši putem City express, o trošku kupca, po izvršenoj uplati.
Cene dostave možete videti na sajtu City Express-a.

SUNCOKRET, ULJANA REPICA I SLAČICA

SUNCOKRET

VISOKOPRODUKTIVNI ULJANI HIBRIDI SUNCOKRETA

NS seme - NS KRUNA

Karakteristike: uljani, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti

visok prinos ulja, otpornost na volovod, otpornost na plamenjaču


OPIS HIBRIDA
 • Rani hibrid nove generacije.
 • Jedan od najprinosnijih hibrida u ogledima u Srbiji.
 • Genetski je otporan na plamenjaču (Pl6 gen), volovod rase od A do E, rđu i suncokretov moljac.
 • Visoko tolerantnosti prema Phomopsis, Macrophomina, bolestima koje izazivaju pegavost lista i stabla i prema beloj truleži (korenske i stabljične forme).
 • Odlikuje se značajno nižim stablom sa krupnim glavama. Položaj glave je polupovijen sa ravnim stablom.
 • Genetski potencijal za prinos semena preko 5,5 t/ha.
 • Sadržaj ulja 46-48%.
 • Izuzetne otpornosti na sušu, atraktivan je prema polinatorima i odlikuje se visokim stepenom oplodnje.
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi: 55.000-60.000 biljaka po hektaru.
NS seme - NS RONIN

Karakteristike: uljani, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti

visok prinos ulja, otpornost na volovod


OPIS HIBRIDA
 • Srednje rani hibrid.
 • Novi hibid pune vegetacije i rekordno visokih prinosa.
 • Genetski otporan na volovod (rase A, B, C, D i E), rđu i suncokretov moljac.
 • Visoko-tolerantan prema Phomopsis-u i Macrophomina. Tolerantan je na Sclerotinia sclerotiorum i to na forme koje se javljaju na korenu, stablu i glavi.
 • Biljke imaju bujan habitus i otporne su na poleganje.
 • Genetski potencijal za prinos semena preko 5,5 t/ha.
 • Sadržaj ulja 48-50%.
 • Adaptibilan i može se gajiti u različitim agroekološkim uslovima.
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi: 55.000-60.000 biljaka po hektaru.
NS seme - NS HORIZONT

Karakteristike: uljani, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti

visok prinos ulja, otpornost na volovod, otpornost na plamenjaču


OPIS HIBRIDA
 • Rani hibrid nove generacije.
 • Novi hibrid vrlo visoke rodnosti.
 • Genetski je otporan na plamenjaču (Pl6 gen), na volovod (rase A, B, C, D i E), rđu i suncokretov moljac.
 • Visok stepen tolerantnosti prema Phomopsis-u, bolestima koje izazivaju pegavost lista i stabla i korensku i stabljičnu formu bele truleži.
 • Prosečne visine biljaka, čvrsta i jaka stabljika otporna na poleganje.
 • Genetski potencijal za prinos semena preko 5 t/ha.
 • Sadržaj ulja 46-47%.
 • Hibrid ima široku adaptabilnu vrednost i može se uspešno gajiti u različitim agroekološkim uslovima.
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi: 55.000-60.000 biljaka po hektaru.
NS seme - NS Romeo

Karakteristike: uljani, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti

visok prinos ulja, otpornost na volovod, otpornost na plamenjaču


OPIS HIBRIDA
 • Srednje rani hibrid.
 • Genetski je otporan na sve rase plamenjače kontrolisane genom Pl6, volovod (rase A, B, C, D i E), rđu i suncokretov moljac.
 • Poseduje visok stepen tolerantnosti prema Phomopsis, Macrophomina i korenskoj i stabljičnoj formi bele truleži.
 • Genetski potencijal za prinos semena je preko 5,5 t/ha, a sadržaj ulja 46-48%.
 • Dobro podnosi sušu, adaptabilan je pa se može uspešno gajiti na različitim tipovima zemljišta.
 • Optimalan sklop je 55.000-60.000 biljaka po hektaru.
NS seme - NS Konstantin

Karakteristike: uljani, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti

visok prinos ulja, otpornost na volovod


OPIS HIBRIDA
 • Srednje rani hibrid.
 • Genetski je otporan na volovod (rase A, B, C, D i E), rđu i suncokretov moljac.
 • Visoko je tolerantan prema Phomopsis, a tolerantan je prema bolestima koje izazivaju pegavost lista.
 • Genetski potencijal za prinos semena je preko 5,5 t/ha, a sadržaj ulja 45-47%.
 • Prosečne je visine biljaka, izrazito je tolerantan prema poleganju i lomljenju stabla.
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi je 55.000-60.000 biljaka po hektaru.
NS seme - NS Fantazija

Karakteristike: uljani, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti

visok prinos ulja, otpornost na volovod, otpornost na plamenjaču


OPIS HIBRIDA
 • Srednje rani hibrid.
 • Genetski je otporan na plamenjaču (Pl6 gen), volovod (rase A, B, C, D i E), rđu i suncokretov moljac.
 • Visoko je tolerantan prema Phomopsis, Macrophomina, bolestima koje izazivaju pegavost lista i stabla i prema beloj truleži (korenske i stabljične forme).
 • Prosečne je visine biljaka, stabljika je čvrsta, jaka i otporna na poleganje.
 • Genetski potencijal za prinos semena je iznad 6 t/ha, a sadržaj ulja 46-49%.
 • Dobro podnosi sušu, atraktivan je za oprašivače i odlikuje se izuzetno visokim stepenom oplodnje.
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi je 55.000-60.000 biljaka po hektaru.
NS seme - NS Oskar

Karakteristike: uljani, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti

visok prinos ulja, otpornost na volovod


OPIS HIBRIDA
 • Srednje rani hibrid.
 • Genetski je otporan na volovod (rase A, B, C, D i E), rđu i suncokretov moljac.
 • Visoko je tolerantan prema Phomopsis i Macrophomina.
 • Tolerantan je prema Sclerotinia sclerotiorum i to prema formama koje se javljaju na korenu, stablu i glavi.
 • Prosečne je visine biljaka, izrazito je tolerantan prema poleganju i lomljenju stabla.
 • Genetski potencijal za prinos semena je preko 5,5 t/ha.
 • Sadržaj ulja je 50-52%, pa spada među najuljanije NS hibride.
 • Adaptabilan je i može se gajiti u različitim agroekološkim uslovima.
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi je 55.000-60.000 biljaka po hektaru.
NS seme - Duško

Karakteristike: uljani, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti

otpornost na volovod, otpornost na plamenjaču


OPIS HIBRIDA
 • Srednje rani hibrid.
 • Genetski je otporan na plamenjaču (Pl6 gen), volovod (rase A, B, C, D i E), rđu i suncokretov moljac.
 • Poseduje visok stepen tolerantnosti prema Phomopsis, bolestima koje izazivaju pegavost lista i stabla i korensku i stabljičnu formu bele truleži.
 • Prosečne je visine biljaka, čvrsta i jaka stabljika je otporna na poleganje.
 • Genetski potencijal za prinos semena je preko 5,5 t/ha, a sadržaj ulja 46-48%.
 • Vrlo je adaptabilan i može se uspešno gajiti u različitim agroekološkim uslovima gde postiže visok i stabilan prinos.
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi je 55.000-60.000 biljaka po hektaru.
NS seme - Dukat

Karakteristike: uljani, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti

ultra rani hibrid, otpornost na volovod


OPIS HIBRIDA
 • Vrlo rani hibrid sa dužinom vegetacije 90 do 95 dana.
 • Genetski je otporan na rase A, B, C, D i E volovoda, rđu i suncokretov moljac.
 • Genetski potencijal za prinos semena je 4 t/ha, a sadržaj ulja u semenu 47-49%.
 • Preporučuje se za kasniju setvu na parcelama gde se nije mogla obaviti pravovremena setva (od 15. maja do 15. juna).
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi je 50.000-55.000 biljaka po hektaru.


CLEARFIELD TEHNOLOGIJA - ZA EFIKASNU BORBU PROTIV KOROVA I VOLOVODA

NS seme - NS Rimi PR

Karakteristike: uljani, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti

otpornost na plamenjaču


OPIS HIBRIDA
 • Rani hibrid.
 • Primenom herbicida Pulsar®40 i Passat® i drugih herbicida iz grupe imidazolinona tokom vegetacije rešava se problem korova i volovoda.
 • Genetski je otporan na sve rase plamenjače kontrolisane genom Pl6, na rđu i suncokretov moljac.
 • Tolerantan je prema Phomopsis.
 • Genetski potencijal za prinos semena je preko 4,8 t/ha.
 • Veoma je adaptabilan i stabilan u našim agroekološkim uslovima.
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi je 58.000-60.000 biljaka po hektaru.
NS seme - Pegaz

Karakteristike: uljani, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti

otpornost na plamenjaču


OPIS HIBRIDA
 • Srednje rani hibrid.
 • Odlikuje se visokom tolerantnošću prema herbicidima iz grupe imidazolinona (Pulsar®40 i Passat®).
 • Genetski je otporan na plamenjaču (Pl6), rđu i suncokretov moljac.
 • Srednje je visine stabla.
 • Genetski potencijal za prinos semena je preko 4,8 t/ha.
 • Može se uspešno gajiti na različitim tipovima zemljišta, a daje visoke i stabilne prinose.
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi je 58.000-60.000 biljaka po hektaru.
NS seme - NS Taurus

Karakteristike: uljani, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti

otpornost na plamenjaču


OPIS HIBRIDA
 • Srednje kasni hibrid.
 • Poseduje visoku tolerantnost prema herbicidima iz grupe imidazolinona (Pulsar®40 i Passat®) nezavisno od uzrasta biljke.
 • Genetski je otporan prema plamenjači (Pl6).
 • Poseduje visok stepen tolerantnosti prema Phomopsis, Macrophomina, Phoma i Sclerotinia sclerotiorum.
 • Srednje je visine stabla i visoke otpornosti na poleganje.
 • Genetski potencijal za prinos semena je preko 4,8 t/ha za visoke i stabilne prinose i u stresnim uslovima.
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi je 58.000 biljaka po hektaru.


CLEARFIELD PLUS TEHNOLOGIJA

NS seme - NS SMARAGD CLP

Karakteristike: uljani, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti

otpornost na volovod, otpornost na plamenjaču


OPIS HIBRIDA
 • Srednje rani hibrid.
 • Prosečna visina biljke, visoko tolerantan na poleganje.
 • Tolerantan na herbicide iz grupe imidazolinona (za Clearfield®Plus proizvodni sistem).
 • Rešava problem širokolisnih korova i volovoda uz obaveznu upotrebu herbicida.
 • Otporan na plamenjaču (Pl6 gen), volovod (races A, B, C, D and E), rđu i suncokretovog moljca.
 • Tolerantan na Phomopsis, Macrophomina, Sclerotinia sclerotiorum.
 • Genetski potencijal za prinos semena preko 5,5 t/ha.
 • Sadržaj ulja u semenu 47-48%.
 • Adaptivan i stabilan u različitim agroekološkim uslovima.
 • Preporučen (optimalan) sklop u žetvi 55.000-60.000 biljaka po hektaru.
NS seme - NS SAMURAJ CLP

Karakteristike: uljani, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti

otpornost na volovod, otpornost na plamenjaču


OPIS HIBRIDA
 • Srednje kasni hibrid.
 • Srednja visina biljke. Dobar početni vigor, snažna biljka.
 • Visoko tolerantan na herbicide iz grupe imidazolinona (za Clearfield®Plus proizvodni sistem).
 • Genetska otpornost na plamenjaču (Pl6), volovod (Or5 gen), rđu i suncokretovog moljca.
 • Tolerantan na Phomopsis, Macrophomina, Sclerotinia sclerotiorum.
 • Genetski potencijal za prinos semena preko 5,5 t/ha.
 • Sadržaj ulja u semenu 48-50%.
 • Može se uspešno gajiti na različitim tipovima zemljišta.
 • Preporučen (optimalan) sklop u žetvi 55.000 – 60.000 biljaka po hektaru.


NS SUMO HIBRIDI - FORMULA ZA USPEŠNO SUZBIJANJE KOROVA

NS seme - NS SUMO SJAJ

Karakteristike: uljani, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti

otpornost na volovod, otpornost na plamenjaču


OPIS HIBRIDA
 • Rani hibrid.
 • Visoko tolerantan na tribenuron-metil.
 • Prosečna visina biljke, visoko otporan na poleganje.
 • Genetski otporan na plamenjaču (Pl6 gen), volovod (rase A, B, C, D i E), rđu i suncokretovog moljca.
 • Visoko tolerantan na Phomopsis helianthi, Macrophomina, Sclerotinia sclerotiorum.
 • Genetski potencijal za prinos semena preko 5,5 t/ha.
 • Sadržaj ulja u semenu 48-51%.
 • Tolerantan na sušu, atraktivan za oprašivače.
 • Rešava problem većine širokolisnih korova kao što je palamida (Cirsium arvense) uz obaveznu upotrebu herbicida.
 • Dobre performanse u uslovima stresa.
 • Preporučen (optimalan) sklop u žetvi 60.000 biljaka po hektaru.
NS seme - ORFEJ

Karakteristike: uljani, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti

otpornost na volovod, otpornost na plamenjaču


OPIS HIBRIDA
 • Rani hibrid.
 • Visoko tolerantan na tribenuron-metil.
 • Genetski otporan na sve rase plamenjače (Pl6 gen) prisutne kod nas, otporan na rase A, B, C, D i E volovoda (Orobanche cumana), rđu i suncokretov moljac.
 • Visoko-tolerantan prema Phomopsis-u i Phoma, a tolerantan na Sclerotinia sclerotiorum i to na forme koje se javljaju na korenu i stablu.
 • Prosečne visine biljaka, visoke otpornosti na poleganje i lom stabla.
 • Genetski potencijal za prinos semena preko 5,5 t/ha.
 • Sadržaj ulja 47-49%.
 • Odlikuje sa visokim stepenom oplodnje čak i u nepovoljnom uslovima.
 • Može se uspešno gajiti na različitim tipovima zemljišta.
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi: 55.000-60.000 biljaka po hektaru u žetvi.
NS seme - Sumo 1 PR

Karakteristike: uljani, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti

otpornost na volovod, otpornost na plamenjaču


OPIS HIBRIDA
 • Rani hibrid.
 • Visoko je tolerantan prema herbicidu tribenuron-metilu (aktivnoj materiji preparata Express® 50 SX).
 • Genetski je otporan na sve rase plamenjače (Pl6 gen), volovod (rase A, B, C, D i E), rđu i suncokretov moljac.
 • Visoko je tolerantan prema Phomopsis helianthi.
 • Srednje je visine stabla i visoke otpornosti na poleganje.
 • Genetski potencijal za prinos semena je preko 4,8 t/ha.
 • Dobro podnosi sušu, atraktivan je za oprašivače i odlikuje se izuzetno visokim stepenom oplodnje.
 • Gajenjem SUMO hibrida omogućena je borba čak i protiv veoma upornih širokolisnih korova kao što je palamida.
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi je 58.000 biljaka po hektaru.
NS seme - Sumo 2 OR

Karakteristike: uljani, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti

otpornost na volovod, otpornost na plamenjaču


OPIS HIBRIDA
 • Srednje rani hibrid.
 • Visoko je tolerantan prema herbicidu tribenuron-metilu (aktivnoj materiji preparata Express® 50 SX).
 • Genetski je otporan na volovod (rase A, B, C, D i E), rđu i suncokretov moljac.
 • Genetski otporan na plamenjaču (Pl6 gen).
 • Visoko je tolerantan prema Phomopsis helianthi.
 • Srednje je visine stabla i visoke otpornosti na poleganje.
 • Genetski potencijal za prinos semena je preko 4,8 t/ha.
 • Uz obaveznu upotrebu preparata na bazi tribenuron-metila posebno je pogodan za zakorovljena zemljišta.
 • Rešava problem palamide i drugih širokolisnih korova.
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi je 58.000 biljaka po hektaru.


HIBRIDI POSEBNE NAMENE

Visokooleinski hibrid

NS seme - Oliva

Karakteristike: visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti

uljani, visokooleinski, otpornost na plamenjaču


OPIS HIBRIDA
 • Rani hibrid.
 • Ukupna količina oleinske kiseline u ulju znatno prelazi 80% uz uslov da se obezbedi prostorna izolacija od konvencionalnog suncokreta od najmanje 1 km.
 • Genetski je otporan na sve rase plamenjače kontrolisane genom Pl6, na rđu i suncokretov moljac.
 • Genetski potencijal za prinos semena je 4,5 t/ha, a sadržaj ulja u semenu 48-50%.
 • Ima visoku produkciju nektara i polenovog praha pa je atraktivan za oprašivače.
 • Dobro podnosi stresne uslove, adaptabilan je i može se uspešno gajiti na različitim tipovima zemljišta.
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi je 50.000-55.000 biljaka po hektaru.
 • Ulje ovog hibrida je pogodno za proizvodnju hladno ceđenog ulja i biodizela.

Hibrid za ishranu ptica

NS seme - Labud

Karakteristike: visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti

za ptičiju ishranu


OPIS HIBRIDA
 • Srednje kasni hibrid.
 • Ljuska semena ovog hibrida je bele boje.
 • Seme je podesno za ptičiju ishranu jer ima viši sadržaj proteina.
 • Genetski je otporan na rđu i tolerantan prema Phoma.
 • Genetski potencijal za prinos semena je 5,5 t/ha, a sadržaj ulja u semenu 34-38%.
 • Visok je hibrid čvrtstog stabla.
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi je 45.000-50.000 biljaka po hektaru.

Konzumni hibridi

NS seme - NS LEVIATHAN

Karakteristike: konzumni, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti


OPIS HIBRIDA
 • Konzumni suncokret pogodan za ljudsku ishranu i ljuštenje.
 • Srednje kasni hibrid.
 • Genetski otporan na rđu i suncokretovog moljca, tolerantan na Phomopsis.
 • Genetski potencijal za prinos semena preko 6 t/ha.
 • Odlična veličina, dužina i boja semena.
 • Masa 1000 semena 120-140g, šareno seme.
 • Sadržaj ulja manji od 35%.
 • Sadržaj proteina u semenu 27%, što ga čini pogodnim za konzumaciju.
 • Nizak procenat ljuske, lako se ljušti.
 • Atraktivan za oprašivače i dobro prilagođen različitim ekološkim uslovima i tipovima zemljišta.
 • Optimalan sklop tokom žetve 35.000-42.000 biljaka po hektaru.
NS seme - NS GARAVI

Karakteristike: konzumni, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti


OPIS HIBRIDA
 • Konzumni suncokret pogodan za ljudsku ishranu i ljuštenje.
 • Srednje rani hibrid.
 • Genetski potencijal za prinos semena preko 5,5 t/ha.
 • Masa 1000 semena 95-110 g, seme crne boje.
 • Sadržaj ulja manji od 43%.
 • Sadržaj proteina 26%.
 • Izuzetno nizak procenat ljuske, lako se ljušti.
 • Otporan na rđu i suncokretovog moljca, tolerantan na Phomopsis.
 • Atraktivan za oprašivače i dobro prilagođen različitim ekološkim uslovima i tipovima zemljišta.
 • Optimalan sklop tokom žetve 35.000-42.000 biljaka po hektaru.
NS seme - NS ARGONAUT

Karakteristike: konzumni, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti


OPIS HIBRIDA
 • Konzumni suncokret pogodan za ljudsku ishranu, ljuštenje i kao hrana za ptice.
 • Srednje rani hibrid.
 • Genetski potencijal za prinos semena preko 4,5 t/ha.
 • Masa 1000 semena 110-120 g, šareno seme.
 • Sadržaj ulja u semenu manji od 35%.
 • Sadržaj proteina 25%, što ga čini pogodnim za ishranu ljudi.
 • Otporan na rđu i suncokretovog moljca, tolerantan na Phomopsis.
 • Zbog svoje dobre prilagodljivosti, može se gajiti u različitim agroekološkim uslovima.
 • Atraktivan za oprašivače.
 • Optimalan sklop tokom žetve 35.000-42.000 biljaka po hektaru.
NS seme - NS Gricko

Karakteristike: konzumni, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti


OPIS HIBRIDA
 • Srednje rani konzumni hibrid suncokreta za ishranu i ljuštenje.
 • Otporan je na rđu i suncokretov moljac, a tolerantan prema Phomopsis.
 • Stabljika je čvrsta, prosečne visine biljke 185-195 cm.
 • Genetski potencijal za prinos semena je iznad 5,5 t/ha, a masa 1000 semena je 95-115 g.
 • Sadržaj ulja u semenu je ispod 35%, a sadržaj proteina u jezgru 25%.
 • Ima nizak sadržaj ljuske.
 • Ovaj hibrid je atraktivan za oprašivače, a takođe je i veoma adaptabilan za različite ekološke uslove i tipove zemljišta.
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi je 35.000-42.000 biljaka po hektaru.
NS seme - NS Slatki

Karakteristike: konzumni, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti


OPIS HIBRIDA
 • Srednje rani konzumni hibrid suncokreta za ishranu i ljuštenje.
 • Stabljika je čvrsta, prosečne visine biljke 185-195 cm.
 • Genetski potencijal za prinos semena je iznad 5,5 t/ha, a masa 1000 semena je 95-110 g.
 • Sadržaj ulja u semenu je ispod 35%, a sadržaj proteina u jezgru je 26%.
 • Ima nizak sadržaj ljuske.
 • Otporan je na rđu i suncokretov moljac, a tolerantan prema Phomopsis.
 • Ovaj hibrid je atraktivan za oprašivače, a takođe je i veoma adaptabilan za različite ekološke uslove i tipove zemljišta.
 • Preporučeni (optimalni) sklop u žetvi je 35.000-42.000 biljaka po hektaru.
NS seme - Cepko

Karakteristike: konzumni, visok potencijal za prinos, tolerantnost na sušu, dobra otpornost na bolesti


OPIS HIBRIDA
 • Konzumni suncokret pogodan za ljudsku ishranu, ljuštenje i kao hrana za ptice.
 • Srednje rani hibrid.
 • Genetski potencijal za prinos semena preko 4,5 t/ha.
 • Masa 1000 semena 80-90 g, šareno seme.
 • Sadržaj ulja u semenu manji od 42%, ali je sadržaj proteina 27%, što ga čini pogodnim za konzumaciju.
 • Otporan na rđu i suncokretovog moljca, tolerantan na Phomopsis.
 • Zbog svoje dobre prilagodljivosti, može se gajiti u različitim agroekološkim uslovima.
 • Atraktivan za oprašivače.
 • Optimalan sklop tokom žetve 35.000-42.000 biljaka po hektaru.ULJANA REPICA

OZIMA

NS seme - NS Ras

Karakteristike: visok potencijal za prinos, dobra otpornost na bolesti

visok prinos ulja


OPIS HIBRIDA
 • Ozimi hibrid uljane repice iz srednje rane grupe zrenja.
 • Ima visok potencijal za prinos semena i ulja.
 • Sadržaj ulja u semenu je iznad 45%.
 • Biljka je robusna, stablo cvrsto, otporno na poleganje.
 • Ima visoku tolerantnost prema niskim temperaturama i pucanju ljuske.
 • Tip "00" bez eruka kiseline i sa niskim sadržajem glukozinolita (< 16 µmol/g suve materije).
 • Ulje je pogodno za ishranu ljudi i preradu, a ostaci nakon izdvajanja ulja za ishranu domacih životinja.
NS seme - Zlatna

Karakteristike: visok potencijal za prinos, dobra otpornost na bolesti

visok prinos ulja


OPIS SORTE
 • Sorta ozime uljane repice, iz grupe "00".
 • Masa 1000 semena je 3,9 g.
 • Dužina vegetacije je 284 dana.
 • Poseduje visok genetski potencijal za prinos semena
 • preko 4,5 t/ha, a sadržaj ulja u semenu je oko 44%.
 • Dobro podnosi niske temperature.
 • Ulje je pogodno za ljudsku ishranu, preradu i proizvodnju biodizela.
 • Ostaci posle ceđenja mogu da se koriste za ishranu domaćih životinja.
 • Pogodna je i za organsku proizvodnju.
NS seme - Zorica

Karakteristike: visok potencijal za prinos, dobra otpornost na bolesti

visok prinos ulja, rana sorta


OPIS SORTE
 • Ozima sorta sa niskim sadržajem eruka kiseline i glukozinolata, iz grupe "00".
 • Masa 1000 semena je 4,2 g.
 • Dužina vegetacije je 279 dana, srednje rana grupa zrenja.
 • Poseduje visok genetski potencijal za prinos semena preko 4,7 t/ha, a sadržaj ulja u semenu je oko 46%.
 • Dobro podnosi niske temperature.
 • Ulje je pogodno za ljudsku ishranu, preradu i proizvodnju biodizela.
 • Ostaci posle ceđenja mogu da se koriste za ishranu domaćih životinja.
 • Pogodna je i za organsku proizvodnju.
NS seme - Slavica

Karakteristike: visok potencijal za prinos, dobra otpornost na bolesti

visok prinos ulja


OPIS SORTE
 • Sorta ozime uljane repice, tipa "00".
 • Masa 1000 semena je 4,3 g.
 • Dužina vegetacije je oko 284 dana.
 • Poseduje visok genetski potencijal za prinos semena preko 4,7 t/ha.
 • Sadržaj ulja u semenu je 45%, a proteina 23%.
 • Dobro podnosi niske temperature.
 • Ulje je pogodno za ljudsku ishranu, preradu i proizvodnju biodizela.
 • Ostaci posle ceđenja mogu da se koriste za ishranu domaćih životinja.
 • Pogodna je i za organsku proizvodnju.
NS seme - Jasna

Karakteristike: visok potencijal za prinos, dobra otpornost na bolesti

visok prinos ulja, rana sorta


OPIS SORTE
 • Ozima sorta sa niskim sadržajem eruka kiseline i glukozinolata, iz grupe "00".
 • Masa 1000 semena je 3,4 g.
 • Dužina vegetacije je 280 dana, srednje rana grupa zrenja.
 • Poseduje visok genetski potencijal za prinos semena preko 5 t/ha, a sadržaj ulja u semenu je oko 44%.
 • Ulje je pogodno za ljudsku ishranu, preradu i proizvodnju biodizela.
 • Ostaci posle ceđenja mogu da se koriste za ishranu domaćih životinja.
 • Pogodna je i za organsku proizvodnju.

JARA

NS seme - Jovana

Karakteristike: visok potencijal za prinos, dobra otpornost na bolesti

visok prinos ulja


OPIS SORTE
 • Sorta jare uljane repice, iz grupe “00”.
 • Masa 1000 semena je 3,8 g.
 • Seme je izuzetno krupno.
 • Dužina vegetacije je 102 dana.
 • Poseduje visok genetski potencijal za prinos semena preko 2,6 t/ha.
 • Sadržaj ulja u semenu je oko 45%.
 • Ulje je pogodno za ljudsku ishranu, preradu i proizvodnju biodizela.
 • Ostaci posle ceđenja mogu da se koriste za ishranu domaćih životinja.
 • Pogodna je i za organsku proizvodnju.

SLAČICA

NS seme - NS-bela

Karakteristike: visok potencijal za prinos

rana sorta


OPIS SORTE
 • Jara sorta bele slačice koja cveta u drugoj polovini maja, a dozreva u prvoj polovini jula.
 • Prinos semena je iznad 1.200 kg/ha, a masa 1000 semena iznad 6 g.
 • Sadržaj ulja je iznad 20%.
NS seme - NS-crna

Karakteristike: visok potencijal za prinos

rana sorta


OPIS SORTE
 • Jara sorta crne slačice koja cveta krajem maja, a dozreva u prvoj polovini jula.
 • Prinos semena je iznad 1.400 kg/ha, a masa 1000 semena iznad 2 g.
 • Sadržaj ulja je oko 30%.