Quantcast

NS Mikrobiološki preparati

Biofertilizatori koji se koriste u proizvodnji
leguminoznih biljaka pod zajedničkim nazivom NS NITRAGIN

Primenom preparata ostvaruje se histološka veza između korena leguminoza i simbioznih bakterija. Kvržične bakterije specifične za svaku biljnu vrstu imaju svojstvo da u simbiozi sa biljkom domaćinom stvara aktivne nodule-kvržice (biološke fabrike azota) na njenom korenu i da tada fiksiraju azot iz vazduha. Preparati su zamena za oko 50 do 70 % mineralnog azota.
Preparati su čvrsta đubriva koja sadrže sterilni treset kao nosač vlažnosti 55 – 60 % i aktivne agense -  sojeve  kvržične bakterije Rhizobiom/Bradyrhizobium. Inokulacija (tretiranje) semena je neposredno pred setvu.  Preparati su stabilni 9 meseci na hladnom i tamnom mestu.

Maloprodajne cene mikrobioloških preparata za 2017. godinu

Naziv proizvoda Maloprodajna cena (sa PDV-om)
NS-Nitragin za soju (doza ½ ha) 250,oo din.
NS-Nitragin za soju (doza 1 ha) 400,oo din.
NS-Nitragin za pasulj i boraniju 100,oo din.
NS-Nitragin za grašak 75,oo din.
NS-Nitragin za lucerku 200,oo din.

Ovde možete videti stanje zaliha u maloprodaji Instituta na Rimskim Šančevima,
kao i zalihe koje su dostupne za online naručivanje.

Proizvodi dostupni za naručivanje:
(stanje lagera se dnevno ažurira)
Proizvodi dostupni za naručivanje:
(stanje lagera se dnevno ažurira)
Dostava se vrši putem City express, o trošku kupca, po izvršenoj uplati.
Cene dostave možete videti na sajtu City Express-a.
NS Nitragin » Mikrobiološko đubrivo za soju
 • Preparat karakteriše veliki broj (titar) smeše visoko aktivnih sojeva kvržičnih bakterija – simbioznih azotofiksatora Bradyrhizobium japonicum (2.0 – 3,0 x 109. g-1 nosača).
 • Proizvodi se preparat za inokulaciju 50 kg semena 1/2 ha) i za 100 kg semena soje (1 ha).
 • NS Nitragin mikrobiološko đubrivo za soju je neophodna mera u proizvodnji soje.
NS Nitragin » Mikrobiološko đubrivo za boraniju i pasulj
 • Preparat karakteriše veliki broj (titar) smeše visoko aktivnih sojeva kvržičnih bakterija – simbioznih azotofiksatora Rhizobium legominosarum bv. phaseoli (2.0 – 3,0 x 109. g-1 nosača).
 • Proizvodi se preparat za inokulaciju 50 kg semena.
NS Nitragin » Mikrobiološko đubrivo za za grašak
 • Preparat karakteriše veliki broj (titar) smeše visoko aktivnih sojeva kvržičnih bakterija – simbioznih azotofiksatora Rhizobium legominosarum bv. viciae (2.0 – 3,0 x 109. g-1 nosača).
 • Proizvodi se preparat za inokulaciju 50 kg semena.
NS Nitragin » Mikrobiološko đubrivo za lucerku
 • Preparat karakteriše veliki broj (titar) smeše visoko aktivnih sojeva kvržičnih bakterija – simbioznih azotofiksatora Sinorhizobium meliloti (2.0 – 3,0 x 109. g-1 nosača).
 • Proizvodi se preparat za inokulaciju 10 kg semena.

Biofertilizatori koji se koriste u proizvodnji šećerne repe

NS Mikrobiološki preparat » BETAFIXIN
 • Preparat karakteriše veliki broj (titar) visoko aktivnih sojeva Azotobacter chroococcum.
 • Preparat je u tečnom stanju.
 • Koristi se za tretiranje zemljišta.
 • Pakovan je u ambalažu od 14 l.