Quantcast

Laboratorija za ispitivanje semena

Laboratorija za ispitivanje semena je akreditovana i analize se obavljaju u skladu sa ISTA pravilima i važećim domaćim pravilnicima.
Organizacije koje se bave izvozom semena mogu dobiti svu potrebnu dokumentaciju: ISTA certifikat i OECD certifikat.

Uzimanje uzoraka obavljaju ovlašćeni uzorkovači.

Ispitivanje kvaliteta semena

 1. Fizičko–fiziološka svojstva
  Od fizioloških pokazatelja semena utvrđuje se:
  • čistoća semena
  • klijavost semena
  • sadržaj vlage u semenu
  • masa 1000 semena
  • životna sposobnost semena
   
 2. Zdravstveno stanje semena
  Patogene gljive, virusi i bakterije se identifikuju:
     
 3. Verifikacija sorti i hibrida
  Identifikacija i određivanje genetičke unifomnosti semena kukuruza, suncokreta, soje, pšenice, ječma i drugog poljoprivrednog bilja na osnovu rezervnih proteina i izoenzima.
   
 4. Detekcija genetske modifikovanosti
  Kvantitativna i kvalitativna detekcija genetske modifikovanosti u biljnom materijalu i hrani biljnog porekla, primenom Polymerase Chain Reaction (PCR) tehnologije. Kvalitativna analiza GMO omogućava da se utvrdi da li je u uzorku prisutna genetička modifikacija ili nije. Procenat GM soje, kukuruza, uljane repice, krompira i paradajza određuje se pomoću Real Time, PCR metode.