Quantcast

Ogledi - Odeljenje za kukuruz - Istočna i južna Srbija 2007

Istočna i južna Srbija, 2007. godine

Osnovni podaci o ogledu Hibrid Sklop (000) Vlaga (%) Suvo zrno(t/ha)

Izvođač:
DP Zavod za poljoprivredu “Leskovac”
Poljoprivredna škola, Leskovac

Predusev:
pšenica

Osnovna obrada:
18.10.2006.

Đubrenje:
NPK 15:15:15 300 kg/ha
KAN 27% azota 300 kg/ha

Setva:
20.04.2007.

Herbicidi:

NS 300 34 13.8 6.8
NS 3014 46 24.0 6.0
NS 444 ultra 53 14.6 6.6
NS 4015 53 11.0 6.5
NS 510 38 22.0 6.8
NS 540 24 21.8 3.8
NS 5010 36 26.8 6.3
NS 5040 33 20.4 6.5
NS 640 31 22.0 4.9
NS 6010 41 26.5 6.6
NS 6030 35 31.7 4.8
RADAN 25 23.2 3.6
ZENIT 30 31.5 4.6
TISA 27 29.1 3.6
NS 7010 38 23.5 6.3

Osnovni podaci o ogledu Hibrid Sklop (000) Vlaga (%) Suvo zrno(t/ha)

Izvođač:
Centar za polj. i tehnološka istraživanja
DOO Zaječar

Predusev:
pšenica

Osnovna obrada:
duboko oranje, novembar 2006.

Đubrenje:
NPK 15:15:15 300 kg/ha
KAN 200 kg/ha

Setva:
18.04.2007.

Herbicidi:

NS 300 64 24.8 5.8
NS 3014 62 25.8 4.6
NS 444 ultra 58 24.4 4.2
NS 4015 64 22.2 6.8
NS 510 62 21.3 4.6
NS 540 61 24.1 5.8
NS 5010 60 26.1 4.2
NS 5043 62 24.7 4.3
NS 640 51 24.6 3.5
NS 6010 56 23.4 5.3
NS 6030 57 25.4 6.4
RADAN 58 24.8 4.3
ZENIT 58 26.3 5.8
TISA 54 24.4 4.8
NS 7016 54 25.5 4.7

Osnovni podaci o ogledu Hibrid Sklop (000) Vlaga (%) Suvo zrno(t/ha)

Izvođač:
Zavod za poljoprivredu Negotin
imanje poljoprivredne škole

Predusev:
pšenica

Osnovna obrada:
decembar 2006.

Đubrenje:
NPK 300 kg/ha

Setva:
05.04.2007.

Herbicidi:

NS 300 69 14.2 3.5
NS 3014 69 14.5 3.9
NS 444 ultra 63 14.6 4.7
NS 4015 63 14.7 4.7
NS 510 63 15.3 4.2
NS 540 64 15.5 3.9
NS 5010 63 15.5 3.7
NS 5043 62 15.9 3.6
NS 640 57 16.3 5.0
NS 6010 55 16.5 4.7
NS 6030 56 16.6 4.8
RADAN 57 16.9 3.3
ZENIT 57 17.3 3.4
TISA 58 17.4 4.8
NS 7016 57 17.8 3.2

Osnovni podaci o ogledu Hibrid Sklop (000) Vlaga (%) Suvo zrno(t/ha)

Izvođač:
DP Agrorazvoj, Niš
Zavod za šećernu repu, Aleksinac

Predusev:
pšenica

Osnovna obrada:
oranje na 30 cm,tanjiranje, drljanje

Đubrenje:stajnjak;
NPK 15:15:15 300 kg/ha
KAN 200 kg/ha

Setva: 19.04.2007

Herbicidi: Motivel 1 l/ha, Kambio 2 l/ha

NS 300 55 19.0 3.2
NS 3014 55 18.0 3.0
NS 444 ultra 50 19.0 3.6
NS 510 50 20.0 2.8
NS 540 50 19.0 3.0
NS 5010 50 20.0 2.5
NS 5043 50 20.0 2.7
NS 640 45 20.0 3.1
NS 6010 45 20.0 2.9
NS 6030 45 20.0 2.4
RADAN 45 20.0 2.7
ZENIT 44 20.0 2.1
TISA 44 21.0 2.3
NS 7016 44 21.0 2.3