Quantcast

Ogledi - Istočni, centralni i severni Banat 2007

Istočni, centralni i severni Banat, 2007. godine

Osnovni podaci o ogledu Hibrid Sklop (000) Vlaga (%) Suvo zrno(t/ha)

Izvođač:
Institut za poljoprivredu
AD Zrenjanin

Predusev:
pšenica

Osnovna obrada:
oranje na 30 cm

Đubrenje:
NPK 15:15:15 250 kg/ha 07.03.2007.
Urea 200 kg/ha 02.04.2007.

Setva:
19.04.2007.

Herbicidi:
Cambio + Motivel (2+1 l/ha)

NS 300 58 24.2 8.8
NS 3014 64 22.0 8.7
NS 444 ultra 50 23.6 7.5
NS 4015 64 23.9 8.6
NS 510 53 23.1 7.8
NS 540 66 21.5 9.1
NS 5010 61 22.0 7.3
NS 5043 61 18.1 8.6
NS 640 59 21.7 8.6
NS 6010 59 21.5 8.1
NS 6030 67 21.5 9.7
RADAN 65 17.8 9.0
ZENIT 63 16.5 9.1
TISA 64 17.1 8.2
NS 7016 70 16.2 8.1

Osnovni podaci o ogledu Hibrid Sklop (000) Vlaga (%) Suvo zrno(t/ha)

Izvođač:
Inst. za polj. AD Zrenjanin,
Zlatica

Predusev:
pšenica

Osnovna obrada:
oranje na 30 cm

Đubrenje:
NPK 10:30:20 300 kg/ha
Urea 220 kg/ha

Setva:
18.04.2007.

Herbicidi:
Esteron 0.8 l/ha, Merlin 100gr,
Equip 1.8 l/ha

NS 300 62 16.4 8.2
NS 3014 56 16.8 8.4
NS 444 ultra 61 15.8 8.0
NS 4015 63 16.3 7.0
NS 510 68 17.3 7.1
NS 540 58 17.6 8.5
NS 5010 62 18.5 9.1
NS 5043 57 18.2 9.4
NS 640 54 20.7 8.8
NS 6010 54 21.3 10.9
NS 6030 49 20.3 10.1
RADAN 53 21.5 9.7
ZENIT 55 18.9 9.7
TISA 51 19.4 8.5
NS 7016 52 20.4 8.6

Osnovni podaci o ogledu Hibrid Sklop (000) Vlaga (%) Suvo zrno(t/ha)

Izvođač:
Poljoprivredna škola lokalitet
Ečka

Predusev:

Osnovna obrada:

Đubrenje:

Setva:

Herbicidi:

NS 300 70 16.2 8.8
NS 3014 64 17.1 8.7
NS 444 ultra 63 16.5 7.5
NS 4015 65 17.8 8.6
NS 510 67 21.5 7.8
NS 540 59 21.5 9.1
NS 5010 59 21.7 7.3
NS 5043 61 18.1 8.6
NS 640 61 22.0 8.6
NS 6010 66 21.2 8.1
NS 6030 53 23.1 9.7
RADAN 64 23.9 9.0
ZENIT 50 23.6 8.1
TISA 64 22.0 8.2
NS 7016 58 24.2 8.1

Osnovni podaci o ogledu Hibrid Sklop (000) Vlaga (%) Suvo zrno(t/ha)

Izvođač:
Poljoprivredna stanica
DOO Kikinda

Predusev:
šećerna repa

Osnovna obrada:
oranje na 27 cm, novembar 2006

Đubrenje:
NPK 8:24:16, 207 kg/ha, 14.03.2007
Urea 260 kg/ha

Setva:
16.04.2007.

Herbicidi:
Glifosat 3 l/ha

NS 300 70 16.2 8.6
NS 3014 65 16.4 8.0
NS 444 ultra 62 16.6 8.2
NS 4015 64 16.9 8.6
NS 510 62 18.8 7.5
NS 540 57 19.5 7.7
NS 5010 57 19.7 6.1
NS 5043 55 16.8 7.4
NS 640 56 22.9 6.4
NS 6010 57 18.2 6.9
NS 6030 56 17.6 7.8
RADAN 56 18.0 7.5
ZENIT 57 20.1 7.1
TISA 58 23.9 7.6
NS 7016 54 21.8 8.4

Demoogledi

Osnovni podaci o ogledu Hibrid Sklop (000) Vlaga (%) Suvo zrno(t/ha)

Izvođač:
AD “Bratstvo jedinstvo”
Neuzina

Predusev:

Osnovna obrada:

Đubrenje:

Setva:

Herbicidi:

NS 300 57 14.5 11.2
NS 3014 60 13.8 10.0
NS 444 ultra 60 13.9 10.0
NS 4015 56 14.7 11.1
NS 510 60 16.8 10.2
NS 5043 52 16.4 10.8
NS 640 54 18.3 11.0
NS 6010 58 21.0 11.6
NS 6030 54 19.5 11.0
ZENIT 55 19.0 11.2
TISA 54 19.7 9.9
NS 7016 53 20.4 9.8