Quantcast

Ogledi - Odeljenje za kukuruz - Šumadija i Stig 2006

Šumadija i Stig, 2006. godine

Osnovni podaci o ogledu Hibrid Sklop (000) Vlaga (%) Suvo zrno(t/ha)

Izvodjač:
ZZ Lugavčina, Smederevo

Predusev:
kukuruz

Osnovna obrada:
zimsko oranje, setvospremač i valjak

Đubrenje:
NPK(15-15-15)400kg/ha
+250kg/ha urea

Setva:
27.04.2006.

NS 300 40 18,2 8,5
NS 3014 42 18,0 9,9
NS 402 44 21,4 11,5
NS 4010 50 21,2 8,8
NS 4015 46 23,2 9,4
NS 501 50 23,2 10,6
NS 507 44 22,8 9,4
NS 510 48 21,0 10,4
NS 540 44 23,2 9,7
NS 542 44 23,2 12,6
NS 5010 46 19,8 9,2
NS 5033 46 16,8 9,7
NS 5073 46 18,2 8,3
NS 640 46 17,3 13,3
NS 6010 58 16,5 12,5
RADAN 54 18,9 12,1
ZENIT 50 21,3 15,5
TISA 52 19,3 11,8
NS 770 50 17,9 14,7
NS 5016B 52 21,6 12,7

Osnovni podaci o ogledu Hibrid Sklop (000) Vlaga (%) Suvo zrno(t/ha)

Izvođač:
Petar Milentijević,
Rabrovac,Mladenovac

Predusev:
pšenica

Osnovna obrada:
jesenje oranje

Đubrenje:
NPK (15:15:15) 250 kg/ha

Setva:
25.04.2006. 

NS 300 55 22,4 5,5
NS 3014 57 23,1 5,3
NS 402 49 24,4 5,7
NS 4010 50 24,1 6,8
NS 4015 51 23,2 6,4
NS 501 50 26,1 7,7
NS 507 52 23,0 7,1
NS 510 52 25,9 5,9
NS 540 49 24,8 6,2
NS 542 49 22,5 6,3
NS 5010 50 22,0 6,7
NS 5033 48 21,3 7,3
NS 5043 49 19,6 7,2
NS 640 52 23,5 7,4
NS 6010 49 24,1 7,5
RADAN 50 18,6 7,4
ZENIT 50 23,4 6,9
TISA 48 25,7 6,5
NS 770 49 26,1 7,5
NS 5016B 50 22,5 6,4

Osnovni podaci o ogledu Hibrid Sklop (000) Vlaga (%) Suvo zrno(t/ha)

Izvođač:
Poljoprivredna stanica, Jagodina

Predusev:
lucerka

Osnovna obrada:
jesenje oranje, dubina 35 cm

Đubrenje:
NPK (99:45:45)

Setva:
19.05.2006.

Herbicidi:

NS 300 52 12,8 8,4
NS 3014 51 15,8 6,8
NS 402 50 16,0 7,3
NS 4010 51 15,7 8,6
NS 4015 52 14,3 8,7
NS 501 49 19,9 9,2
NS 507 49 19,8 9,4
NS 510 47 19,5 7,7
NS 540 48 17,9 8,5
NS 542 49 18,4 9,0
NS 5010 48 18,1 9,7
NS 5033 48 18,4 9,8
NS 5043 48 18,2 9,5
NS 640 49 23,8 10,8
NS 6010 48 22,9 10,4
RADAN 48 19,1 9,6
ZENIT 49 19,8 10,4
TISA 47 23,9 8,8
NS 770 48 23,6 9,3
NS 5016B 49 20,4 8,4

Osnovni podaci o ogledu Hibrid Sklop (000) Vlaga (%) Suvo zrno(t/ha)

Izvođač:
Poljoprivredna stanica, Kragujevac
Mali Krčmari, opština Rača

Predusev:
pšenica

Osnovna obrada:
duboko oranje, oktobar 2005.

Đubrenje:
NPK (15:15:15) 350 kg/ha
UREA 150 kg/ha

Setva:02.05.2006.

NS 300 50 19,4 11,4
NS 3014 50 20,2 12,2
NS 402 51 19,5 12,3
NS 4010 55 20,7 13,9
NS 4015 52 19,3 13,2
NS 501 51 22,2 13,0
NS 507 56 23,8 12,1
NS 510 54 21,2 11,5
NS 540 56 20,5 12,5
NS 542 54 21,7 12,3
NS 5010 50 21,7 13,3
NS 5033 55 21,5 12,6
NS 5043 51 21,8 10,2
NS 640 50 20,9 14,9
NS 6010 49 24,2 11,4
RADAN 55 21,5 10,9
ZENIT 50 21,2 12,8
TISA 55 24,4 12,1
NS 770 55 22,6 9,8
NS 5016B 54 20,4 12,9

Osnovni podaci o ogledu Hibrid Sklop (000) Vlaga (%) Suvo zrno(t/ha)

Izvođač:
Zavod za polj. ‘’Stig’’, Požarevac

Predusev:
pšenica

Osnovna obrada:
zimsko oranje

Đubrenje:
NPK (15:15:15) 360 kg/ha

Setva:
18.04.2006. 

NS 300 53 17,1 7,1
NS 3014 54 17,4 7,8
NS 402 52 17,9 5,5
NS 4010 52 18,2 6,5
NS 4015 53 16,5 6,2
NS 501 51 21,2 7,5
NS 507 51 21,3 6,1
NS 510 52 19,1 7,7
NS 540 50 19,8 9,1
NS 542 51 19,4 7,5
NS 5010 50 19,1 8,7
NS 5033 50 19,5 6,8
NS 5044 51 19,1 7,0
NS 640 46 21,1 6,9
NS 6010 47 21,3 8,9
RADAN 46 19,6 7,1
ZENIT 46 20,2 7,6
TISA 44 21,4 9,1
NS 770 43 21,8 6,7