Quantcast

Ogledi - Odeljenje za kukuruz - Južna i zapadna Bačka 2006

Južna i zapadna Bačka, 2006. godine

Osnovni podaci o ogledu Hibrid Sklop (000) Vlaga (%) Suvo zrno(t/ha)

 Izvođač:
‘’Đuro Strugar’’ AD KULA

Predusev:

Osnovna obrada:

Đubrenje:

Setva:

Herbicidi:

NS 3014 66 20,9 9,3
NS 402 58 20,2 9,7
NS 4010 62 21,8 10,9
NS 4015 63 16,4 8,6
NS 501 60 21,9 10,0
NS 507 61 24,7 9,3
NS 510 63 22,9 10,8
NS 540 58 20,4 10,1
NS 542 59 22,1 9,6
NS 5010 55 22,6 9,2
NS 5033 60 20,7 10,1
NS 5016B 55 21,9 8,4
NS 640 60 25,9 11,0
NS 6010 60 23,8 12,2
RADAN 60 24,1 10,9
ZENIT 58 22,8 10,4
TISA 59 25,7 11,4
NS 770 55 27,6 11,9

Osnovni podaci o ogledu Hibrid Sklop (000) Vlaga 
(%)
Suvo zrno(t/ha)

 Izvođač:
P.P. ‘’Sava Kovačević’’ - Vrbas

Predusev:

Osnovna obrada:

Đubrenje:

Setva:

Herbicidi:

NS 300   16,9 10,1
NS 3014   15,6 10,2
NS 402   16,8 10,7
NS 4010   16,3 10,6
NS 4015   13,5 11,2
NS 501   18,2 9,7
NS 507   20,9 9,1
NS 510   19,4 10,8
NS 540   16,7 10,9
NS 542   18,7 9,6
NS 5010   19,4 11,2
NS 5033   17,2 8,6
NS 5043   19,3 10,3
NS 5016B   17,2 9,7
NS 640   21,4 10,8
NS 6010   21,7 11,5
RADAN   21,5 10,8
ZENIT   19,5 10,6
TISA   24,2 9,8
NS 770   23,3 9,8