Quantcast

Ogledi - Istočni, centralni i severni Banat 2006

Istočni, centralni i severni Banat, 2006. godine

Osnovni podaci o ogledu Hibrid Sklop (000) Vlaga (%) Suvo zrno(t/ha)

Izvođač:
Poljoprivredna škola, Zrenjanin

Predusev:  

Osnovna obrada:  

Đubrenje:  

Setva: 02.05.2006.

Herbicidi:  

NS 300 67 20,9 10,5
NS 3014 68 21,3 9,6
NS 402 64 20,9 10,8
NS 4010 62 20,8 10,9
NS 4015 63 20,5 11,2
NS 501 59 23,7 9,6
NS 507 58 23,4 9,7
NS 510 57 24,7 10,8
NS 540 57 23,1 10,8
NS 542 57 24,0 10,0
NS 5010 57 24,9 11,6
NS 5033 57 22,7 7,5
NS 5043 58 24,1 10,7
NS 640 56 25,5 9,0
NS 6010 55 23,7 11,9
RADAN 55 24,6 9,5
ZENIT 54 25,6 10,7
TISA 53 27,8 10,8
NS 770 53 29,4 10,7
NS 5016B 58 21,5 8,6

Osnovni podaci o ogledu Hibrid Sklop (000) Vlaga 
(%)
Suvo zrno(t/ha)

Izvođač:
Zrenjanin, Zlatica

Predusev:  

Osnovna obrada:  

Đubrenje:

Setva:
02.05.2006.

Herbicidi:

NS 300 64 21,6 10,0
NS 3014 65 23,0 9,9
NS 402 61 21,1 10,7
NS 4010 61 21,5 10,1
NS 4015 60 18,3 10,2
NS 501 58 24,3 9,3
NS 510 59 26,8 10,9
NS 540 58 24,5 10,0
NS 542 57 24,3 10,3
NS 5010 57 25,5 11,6
NS 5033 56 23,8 9,2
NS 5043 57 24,0 11,2
NS 640 55 26,3 11,5
NS 6010 54 27,5 11,3
RADAN 51 27,3 10,7
ZENIT 52 27,0 10,3
TISA 52 26,5 11,3
NS 770 51 29,1 11,1
NS 5016B 57 21,3 9,2

Osnovni podaci o ogledu Hibrid Sklop (000) Vlaga 
(%)
Suvo zrno(t/ha)

Izvođač:
Poljoprivredna škola Zrenjanin,
Vagon

Predusev:

Osnovna obrada:

Đubrenje:

Setva:

Herbicidi:

NS 300 67 20,9 10,5
NS 3014 68 21,3 9,6
NS 402 64 20,9 10,8
NS 4010 62 21,0 10,9
NS 4015 63 20,5 11,2
NS 501 59 23,7 9,6
NS 507 58 23,4 9,7
NS 510 57 26,1 10,6
NS 540 57 23,2 10,8
NS 542 57 24,0 10,0
NS 5010 57 24,9 11,6
NS 5033 57 22,7 7,5
NS 5043 58 24,1 10,7
NS 640 56 27,9 8,7
NS 6010 55 26,7 11,5
RADAN 55 26,9 9,2
ZENIT 54 27,0 10,5
TISA 53 29,5 10,6
NS 770 53 29,4 10,7
NS 5016B 58 21,5 8,7

Osnovni podaci o ogledu Hibrid Sklop (000) Vlaga 
(%)
Suvo zrno(t/ha)

Izvođač:
Poljoprivredna stanica,
D.O.O. Kikinda

Predusev: Soja

Osnovna obrada:  

Đubrenje:
NPK(15:20:0)200kg/ha
+UREA200kg/ha

Setva:
26.04.2006.

Herbicidi:
Tarot 50gr + Maton 0.4lit/ha

NS 300 56 18,2 11,3
NS 3014 56 18,7 10,5
NS 402 55 18,9 10,7
NS 4010 55 24,0 10,9
NS 4015 58 17,8 11,2
NS 501 51 24,5 10,2
NS 507 51 25,5 10,5
NS 510 51 29,7 10,2
NS 540 50 22,5 11,1
NS 542 43 29,4 8,9
NS 5010 50 26,2 11,2
NS 5033 54 25,0 10,0
NS 5043 58 24,0 11,8
NS 640 54 29,9 11,9
NS 6010 56 27,5 11,5
RADAN 52 29,8 10,2
ZENIT 51 27,0 10,8
TISA 50 27,9 11,3
NS 770 51 29,0 11,9
NS 5016B 54 22,6 9,2

Osnovni podaci o ogledu Hibrid Sklop (000) Vlaga 
(%)
Suvo zrno(t/ha)

Izvođač:
DPPU ’’Agrozavod’’ Vršac
PP ’’Elan’’ Izbište

Predusev:
pšenica

Osnovna obrada:
oranje na 30 cm

Đubrenje:
NPK 300 kg/ha,
UREA 200 kg/ha

Setva:
26.04.2006.

Herbicidi:
Agrijan 2 lit/ha
+ Atrahem 1 lit.,
Equip 2 lit/ha

NS 300 59 21,8 10,4
NS 3010 57 21,8 9,4
NS 3014 62 21,6 10,3
NS 402 54 22,0 10,8
NS 4010 55 21,0 11,3
NS 4015 61 16,4 10,2
NS 501 55 24,4 8,6
NS 505 55 22,6 9,6
NS 507 57 24,3 9,6
NS 510 56 25,9 10,6
NS 540 51 22,4 10,3
NS 542 58 23,4 9,8
NS 5010 55 24,3 11,3
NS 5033 57 23,0 9,3
NS 640 57 26,6 9,3
NS 6010 57 25,5 9,9
RADAN 54 26,6 8,2
ZENIT 54 24,0 11,5
TISA 51 27,5 8,8
NS 770 56 26,7 9,4
NS 5016B 51 21,2 8,3

Osnovni podaci o ogledu Hibrid Sklop (000) Vlaga 
(%)
Suvo zrno(t/ha)

Izvođač:
DPPU ’’Agrozavod’’ Vršac

Predusev:
pšenica

Osnovna obrada:
oranje na 25 cm

Đubrenje:
NPK 250 kg/ha,
UREA 200 kg/ha

Setva:
02.05.2006.

Herbicidi:
Atrazin 1 lit/ha + Trofi 2 lit/ha

NS 300 53 20,3 7,6
NS 3010 44 21,3 6,3
NS 3014 45 21,1 5,3
NS 402 48 20,4 7,0
NS 4010 46 22,7 7,3
NS 4015 48 21,7 7,1
NS 501 45 25,2 6,3
NS 505 45 24,0 6,3
NS 507 48 27,1 6,0
NS 510 50 29,1 5,1
NS 540 41 25,9 5,3
NS 542 50 26,0 5,6
NS 5010 41 30,9 6,7
NS 5033 52 27,9 4,4
NS 640 55 31,0 6,3
NS 6010 54 29,0 6,9
RADAN 48 30,5 6,4
ZENIT 55 27,8 7,0
TISA 50 32,6 7,2
NS 770 55 36,0 6,8
NS 5016B 46 22,7 6,2