Quantcast

Ogledi - Odeljenje za kukuruz - Šumadija i Stig 2005

Šumadija i Stig, 2005. godine

Osnovni podaci o ogledu Hibrid Sklop (000) Vlaga (%) Suvo zrno(t/ha)

Izvođač:
Goran Nikolić, Kočino Selo

Predusev:
šećerna repa

Osnovna obrada:
u jesen

Đubrenje:
NPK 300kg/ha +KAN 200kg/ha

Setva:
26.04.2005.

NS 300      
NS 3014      
NS 402      
NS 4010      
NS 501 50 20,3 15,3
NS 507 51 19,3 14,7
NS 510      
NS 540 50 20,7 14,5
NS 542      
NS 640 49 22,1 15,2
NS 6010 49 24,2 14,2
NS 6020 48 20,4 15,5
ZENIT      
RADAN      
TISA 48 26,9 9,7
BALKAN 49 24,9 14,2

Osnovni podaci o ogledu Hibrid Sklop (000) Vlaga (%) Suvo zrno(t/ha)

Izvođač:
Vojkan Jovanović, Požarevac

Predusev:
lucerka

Osnovna obrada:
zimsko oranje

Đubrenje:
UREA 300kg/ha

Setva:
28.04.2005.

NS 300      
NS 3014      
NS 402      
NS 4010      
NS 501 49 25,2 10,0
NS 507 48 24,1 10,2
NS 510      
NS 540 48 23,7 11,1
NS 542      
NS 640 46 27,8 11,3
NS 6010 47 27,1 11,2
NS 6020 46 27,9 11,3
ZENIT      
RADAN      
TISA 44 31,4 11,2
BALKAN 45 27,2 10,9

Osnovni podaci o ogledu Hibrid Sklop (000) Vlaga (%) Suvo zrno(t/ha)

Izvođač:
Borivoje Stanimirović, Požarevac

Predusev:pšenica

Osnovna obrada:zimsko oranje

Đubrenje:NPK 300kg/ha + UREA 200kg/ha

Setva:16.04.2005.

NS 300      
NS 3014      
NS 402      
NS 4010      
NS 501 47 23,1 12,3
NS 507 45 21,0 10,9
NS 510      
NS 540 45 20,4 12,0
NS 542      
NS 640 46 24,1 12,3
NS 6010 45 24,3 13,0
NS 6020 45 24,9 12,4
ZENIT      
RADAN      
TISA 44 29,5 11,9
BALKAN 43 25,1 11,0

Osnovni podaci o ogledu Hibrid Sklop (000) Vlaga (%) Suvo zrno(t/ha)

Izvođač:
Dragoslav Obradović, Batovac

Predusev:
pšenica

Osnovna obrada:
jesenje oranje

Đubrenje:
NPK 400kg/ha + KAN 200kg/ha

Setva:13.04.2005.

NS 300      
NS 3014      
NS 402      
BS 4010      
NS 501 44 22,4 10,4
NS 507 43 20,9 10,5
NS 510      
NS 540 43 20,1 10,2
NS 542      
NS 640 45 23,8 11,3
NS 6010 44 24,6 11,7
NS 6020 45 24,0 11,3
ZENIT      
RADAN      
TISA 44 28,9 10,5
BALKAN 44 23,9 10,5

Osnovni podaci o ogledu Hibrid Sklop (000) Vlaga (%) Suvo zrno(t/ha)

Izvođač:
Veroljub Marković, Kula

Predusev:
pšenica

Osnovna obrada:
zimsko oranje

Đubrenje:
NPK 300kg/ha + UREA 200kg/ha

Setva:
28.04.2005.

NS 300      
NS 3014      
NS 402      
BS 4010      
NS 501 45 28,0 9,5
NS 507 46 25,0 9,7
NS 510      
NS 540 45 24,0 10,3
NS 542      
NS 640 45 27,9 10,9
NS 6010 46 26,8 12,0
NS 6020 44 28,9 10,0
ZENIT      
RADAN      
TISA 45 31,5 10,2
BALKAN 42 28,2 8,9

Osnovni podaci o ogledu Hibrid Sklop (000) Vlaga (%) Suvo zrno(t/ha)

Izvođač:
Petar Milentijević,
Rabrovac-Mladenovac

Predusev:
pšenica

Osnovna obrada:
jesenje oranje

Đubrenje:
NPK 250 kg/ha + KAN 200 kg/ha

Setva:
25.04.2005.

Herbicidi:

NS 300 54 17,1 7,8
NS 3014 53 18,3 8,0
NS 402 58 19,4 9,1
NS 4010 60 19,0 9,6
NS 501 56 26,0 8,0
NS 507 57 18,6 8,9
NS 510 55 23,9 8,9
NS 540 53 23,5 9,0
NS 542 50 20,3 10,5
NS 640 51 22,8 9,7
NS 6010 57 23,2 9,9
ZENIT 50 22,6 8,9
RADAN 56 20,0 9,0
BALKAN 59 18,0 9,3
TISA 52 24,4 8,8
NS 5016B 52 19,5 9,0

Osnovni podaci o ogledu Hibrid Sklop (000) Vlaga (%) Suvo zrno(t/ha)

Izvođač:
Z. za poljoprivredu "Stig",
Požarevac

Predusev:
pšenica

Osnovna obrada:
zimsko oranje

Đubrenje:
NPK 420 kg/ha + AN 180 kg/ha

Setva:
30.04.2005.

Herbicidi:

NS 300 48 22,4 10,1
NS 3014 48 23,4 10,0
NS 402 46 21,5 9,2
NS 4010 46 25,9 10,8
NS 501 45 28,1 10,0
NS 507 40 25,2 8,0
NS 510 46 26,0 10,6
NS 540 45 25,2 8,0
NS 542 45 27,5 9,7
NS 640 44 26,6 11,3
NS 6010 46 28,2 11,1
ZENIT 43 25,5 10,6
RADAN 41 30,9 10,1
BALKAN 40 29,6 9,9
TISA 41 26,9 9,7
NS 5016B 44 21,5 9,7

Osnovni podaci o ogledu Hibrid Sklop (000) Vlaga (%) Suvo zrno(t/ha)

Izvođač:
Poljoprivredna stanica
Jagodina

Predusev:
kukuruz

Osnovna obrada:
jesenje oranje

Đubrenje:
N:P:K-93:47:63kg/ha
+Gatit 21:5:21-2kg/ha

Setva:
02.05.2005.

Herbicidi:

NS 300 58 13,9 8,7
NS 3014 59 17,4 8,4
NS 402 57 18,2 6,7
NS 4010 58 20,4 9,8
NS 501 59 24,2 8,9
NS 507 58 23,8 6,2
NS 510 58 26,3 8,3
NS 540 57 24,8 7,1
NS 542 58 23,8 8,0
NS 640 53 26,3 6,7
NS 6010 54 27,8 6,4
RADAN 53 29,0 6,2
ZENIT 54 27,3 6,0
TISA 53 27,1 7,7
BALKAN 54 27,2 8,0
NS 5016b 58 26,5 5,4

Osnovni podaci o ogledu Hibrid Sklop (000) Vlaga (%) Suvo zrno(t/ha)

Izvođač:
Cvetković Čedomir,
Bašin - S.Palanka

Predusev:
pšenica

Osnovna obrada:
zimsko oranje

Đubrenje:
NPK 400 + UREA 300 + KAN 250 kg/ha

Setva:
28.04.2005.

NS 300 66 26,7 18,1
NS 3014      
NS 402 69 24,3 15,6
NS 4010 60 24,3 15,4
NS 501 63 28,0 16,9
NS 507      
NS 510      
NS 540      
NS 542 69 29,0 18,2
NS 640 63 28,5 16,1
NS 6010 66 29,5 18,3
NS 6020      
ZENIT      
RADAN 63 28,2 15,2
TISA 66 29,4 16,2

Osnovni podaci o ogledu Hibrid Sklop (000) Vlaga (%) Suvo zrno(t/ha)

Izvođač:
DP Polj. st. Kragujevac, Cerovac

Predusev:
pšenica

Osnovna obrada:
jesenje oranje

Đubrenje:
NPK=300 + UREA 200 kg/ha

Setva:
04.05.2005.

Herbicidi:
Deltacet 2 l/ha + Atrazin 1 l/ha

NS 300 53 20,0 11,0
NS 3014 53 18,1 9,9
NS 402 52 19,9 11,0
NS 4010 51 24,4 12,8
NS 501 51 21,2 11,9
NS 507 52 25,8 11,3
NS 510 52 21,6 12,0
NS 540 50 23,0 10,5
NS 542 53 22,1 10,5
NS 640 52 27,2 12,6
NS 6010 51 25,7 11,6
ZENIT 50 24,5 12,8
RADAN 50 22,1 13,3
BALKAN 51 26,5 10,1
TISA 52 25,6 11,3
NS 5016b 52 20,3 11,0

Demonstracioni ogled Hibrid Površina (ha) Suvo zrno(t/ha)  
Radoslav Todorović, Lozovik NS 501 0,3 10,7  
  NS 542 0,3 9,8  
Ljubiša Savić, Paraćin NS 300 0,6 11,3  
  NS 3010 0,3 10,9  
Tomislav Paunović, Sekurič NS 640 0,3 12,0  
  NS 6010 0,3 11,9  
Srđan Jovanović, Batinac NS 640 0,3 13,9  
  NS 6010 0,3 13,6  
Ljubiša Radosavljević, Trešnjevica NS 542 0,3 10,5  
  RADAN 0,3 11,6  
Slavko Nikolić, Glavinci NS 501 0,3 12,5  
  NS 542 0,3 11,8  
Živadin Milosavljević, Međureč NS 300 0,3 10,2  
  NS 3010 0,3 9,7  
Radije Marijanović, M. Popović NS 4010 0,6 12,6