Quantcast

Ogledi - Odeljenje za kukuruz - Severna Bačka 2005

Severna Bačka, 2005. godine

Osnovni podaci o ogledu Hibrid Sklop (000) Vlaga (%) Suvo zrno(t/ha)

Izvođač:
Agrozavod Subotica, Stari Žednik

Predusev:
pšenica

Osnovna obrada:
jesenje oranje

Setva:
23.04.2005.

Herbicidi:
Merlin 135 gr/ha

NS 300      
NS 3014      
NS 402      
NS 4010      
NS 501      
NS 507      
NS 510      
NS 540      
NS 542      
NS 640 57 35,2 14,0
NS 6010 55 37,8 12,1
NS 6020 44 36,5 12,0
RADAN 54 35,9 12,5
TISA 58 35,0 13,9
ZENIT 52 35,1 14,1
BALKAN 60 35,5 14,8

Osnovni podaci o ogledu Hibrid Sklop (000) Vlaga (%) Suvo zrno(t/ha)

Izvođač:Agrozavod Subotica, Subotica

Predusev:
šećerna repa

Osnovna obrada:
jesenje oranje

Đubrenje:
UREA 250kg/ha

Setva:
25.04.2005.

Herbicidi:

NS 300 54 20,5 9,7
NS 3014 59 20,8 10,0
NS 402 54 21,5 10,7
NS 4010 50 22,5 9,2
NS 501 49 25,2 9,8
NS 507 54 24,5 8,8
NS 510 51 24,1 10,6
NS 540 54 23,1 9,4
NS 542 45 27,0 9,9
NS640 47 26,7 10,5
NS 6010 48 29,3 10,4
ZENIT 41 24,9 11,2
RADAN 50 27,1 10,8
BALKAN 51 25,9 10,6
TISA 47 27,7 10,3

Osnovni podaci o ogledu Hibrid Sklop (000) Vlaga (%) Suvo zrno(t/ha)

Izvođač:
AD PIK ''MORAVICA'',
Stara Moravica

Predusev:
pšenica

Osnovna obrada:
jesenje oranje

Đubrenje:
Bactofil 10 l/ha

Setva:
23.04.2005.

Herbicidi:
Merlin 80 gr/ha + Eqip 1.5 l/ha

NS 300 64 19,8 11,7
NS 3014 61 17,3 12,0
NS 402 59 18,2 11,7
NS 4010 53 19,9 11,5
NS 501 55 22,7 11,1
NS 507 53 22,0 12,1
NS 510 61 23,1 12,9
NS 540 52 21,1 12,8
NS 542 60 22,9 13,4
NS 640 52 24,4 13,1
NS 6010 58 24,3 13,7
ZENIT 55 21,4 13,1
RADAN 57 25,0 12,8
BALKAN 57 22,9 13,2
TISA 59 24,0 14,1

Osnovni podaci o ogledu Hibrid Sklop (000) Vlaga (%) Suvo zrno(t/ha)

Izvođač:
Poljoprivredna stanica DP Senta

Predusev:suncokret

Osnovna obrada:
protetnje oranje

Đubrenje:

Setva:
30.04.2005.

Herbicidi:
Dikocid 2 l/ha

NS 300 58 18,4 9,9
NS 3014 59 15,7 11,3
NS 402 58 19,3 9,1
NS 4010 57 21,4 11,9
NS 501 58 26,2 11,4
NS 507 57 23,4 12,6
NS 510 56 24,5 10,4
NS 540 56 22,4 14,1
NS 542 58 23,2 12,5
NS 640 55 27,3 12,2
NS 6010 57 29,3 12,9
RADAN 55 24,1 14,2
ZENIT 55 27,7 12,3
TISA 56 21,1 13,9
BALKAN 57 24,3 12,1

Osnovni podaci o ogledu Hibrid Sklop (000) Vlaga (%) Suvo zrno(t/ha)

Izvođač:
DPP Aleksa Šantić, Aleksa Šantić

Predusev:
pšenica

Osnovna obrada:
jesenje oranje

Đubrenje:
N:P:K=137:45:45

Setva:
16.04.2005

Herbicidi:
Deltacet 1.94 l/ha+Gesaprim 0.5 l/ha

NS 300 66 23,1 10,2
NS 3014 65 26,0 11,3
NS 4010 66 27,9 11,1
NS 402 56 30,8 10,9
NS 501 54 34,5 10,8
NS 507 59 32,5 10,3
NS 510 67 34,0 11,2
NS 540 59 36,9 11,7
NS 542 62 35,0 11,4
NS 640 62 33,9 10,0
NS 6010 63 36,8 13,1
ZENIT 56 36,6 11,1
RADAN 62 35,1 11,6
BALKAN 59 33,0 13,0
TISA 56 37,3 12,2