Quantcast

Ogledi - Odeljenje za kukuruz - Istočna i južna Srbija 2005

Istočna i južna Srbija, 2005. godine

Osnovni podaci o ogledu Hibrid Sklop (000) Vlaga  (%) Suvo zrno(t/ha)

Izvođač:
Zaječar

Predusev:
pšenica

Osnovna obrada:
zimsko oranje

Đubrenje:
NPK 450kg/ha + KAN 200kg/ha

Setva:
10.05.2005.

Herbicidi: 

NS 300 50 23,6 6,5
NS 3014 49 24,8 6,0
NS 402 52 25,6 7,8
NS 4010 51 24,9 7,1
NS 501 47 26,0 7,8
NS 507 48 26,4 6,8
NS 510 46 25,2 6,6
NS 540 46 24,3 7,9
NS 542 45 25,0 6,8
NS 640 47 27,2 6,6
NS 6010 48 26,8 6,3
ZENIT 49 27,6 7,7
RADAN 47 26,8 7,6
BALKAN 47 26,6 7,0
TISA 50 27,2 6,0
NS 5016B 50 26,4 5,9

Osnovni podaci o ogledu Hibrid Sklop (000) Vlaga  (%) Suvo zrno(t/ha)

Izvođač:
Toroglanović Slavko,
Valakonje-Boljevac

Predusev:

Osnovna obrada:

Đubrenje:

Setva:
30.04.2005. 

NS 300      
NS 3014      
NS 402      
NS 4010      
NS 501 49 27,6 10,4
NS 507 48 29,7 10,2
NS 510      
NS 540 48 28,3 10,2
NS 542 48 29,6 10,1
NS 640 52 30,1 12,9
NS 6010 52 31,4 11,5
NS 6020 54 30,8 11,4
ZENIT      
RADAN      
TISA 55 32,9 13,0
NS 5016B      

Osnovni podaci o ogledu Hibrid Sklop (000) Vlaga  (%) Suvo zrno(t/ha)

Izvođač:
Spasić Goran,
Karbulovo-Negotin

Predusev:

Osnovna obrada:

Đubrenje:

Setva:
30.04.2005. 

NS 300      
NS 3014      
NS 402      
NS 4010      
NS 501 48 28,2 12,0
NS 507 46 29,6 11,4
NS 510      
NS 540 50 29,8 11,8
NS 542 48 27,9 11,6
NS 640 54 29,6 12,8
NS 6010 54 31,8 13,6
NS 6020 55 31,7 12,5
ZENIT      
RADAN      
TISA 57 32,7 13,5
NS 5016B      

Osnovni podaci o ogledu Hibrid Sklop (000) Vlaga  (%) Suvo zrno(t/ha)

Izvođač:
Živadinović Saša,
Trupale-Aleksinac

Predusev:

Osnovna obrada:

Đubrenje:

Setva:
27.04.2005. 

NS 300      
NS 3014      
NS 402      
NS 4010      
NS 501 52 28,1 10,3
NS 507 51 26,2 9,8
NS 510      
NS 540 52 24,5 10,6
NS 542 50 25,6 11,1
NS 640 55 25,7 12,2
NS 6010 55 31,4 12,6
NS 6020 55 32,2 10,2
ZENIT      
RADAN      
TISA 54 34,1 11,9
NS 5016B      

Osnovni podaci o ogledu Hibrid Sklop (000) Vlaga  (%) Suvo zrno(t/ha)

Izvođač:
Denčić Borko,
Crnoklište

Predusev:

Osnovna obrada:

Đubrenje:

Setva:
28.04.2005. 

NS 300      
NS 3014      
NS 402      
NS 4010      
NS 501 47 28,8 11,0
NS 507 44 29,4 11,4
NS 510      
NS 540 50 30,0 11,6
NS 542 48 25,6 13,6
NS 640 51 28,2 13,3
NS 6010 54 32,8 13,3
NS 6020 54 32,4 12,5
ZENIT      
RADAN      
TISA 57 31,2 10,7
NS 5016B      

Osnovni podaci o ogledu Hibrid Sklop (000) Vlaga  (%) Suvo zrno(t/ha)

Izvođač:
Zavod za š.repu, Aleksinac

Predusev:
pšenica

Osnovna obrada:

Đubrenje:
NPK 300 kg/h + KAN 250 kg/ha

Setva:
05.05.2005.

Herbicidi:
Monosan

NS 300 55 28,5 8,1
NS 3014 55 30,4 7,8
NS 402 52 35,2 8,6
NS 4010 52 31,5 10,1
NS 501 50 36,0 9,6
NS 507 50 34,9 9,1
NS 510 50 30,5 9,4
NS 540 50 32,6 9,6
NS 542 50 31,0 10,2
NS 640 45 31,5 11,1
NS 6010 45 34,4 10,8
ZENIT 45 36,6 10,0
RADAN 45 34,4 11,1
BALKAN 48 33,8 10,1
TISA 45 36,8 9,2
NS 5016B      

Osnovni podaci o ogledu Hibrid Sklop (000) Vlaga  (%) Suvo zrno(t/ha)

Izvođač:
Poljoprivredna škola,
Leskovac

Predusev:
pšenica

Osnovna obrada:
jesenje oranje

Đubrenje:
NPK 300kg/ha + UREA 200kg/ha

Setva:
05.05.2005.

Herbicidi: 

NS 300 47 26,8 6,4
NS 3014 41 26,8 6,4
NS 402 41 26,8 6,8
NS 4010 45 25,5 6,8
NS 501 45 27,2 6,9
NS 507 38 26,3 6,1
NS 510 40 27,9 6,3
NS 540      
NS 542      
NS 640 45 28,1 6,2
NS 6010 46 34,6 6,8
ZENIT 45 23,2 8,5
RADAN 46 27,1 7,1
BALKAN 48 32,5 6,3
TISA 50 30,4 6,0
NS 5016B 42 24,6 6,7

Osnovni podaci o ogledu Hibrid Sklop (000) Vlaga  (%) Suvo zrno(t/ha)

Izvođač:
Dragan Tomić,
Vranje

Predusev:
pšenica

Osnovna obrada:
jesenje oranje

Đubrenje:
NPK 400 kg/ha

Setva:
23.04.2005.

Herbicidi: 

NS 300 50 17,0 4,0
NS 3014 50 17,0 4,2
NS 402 50 18,0 4,1
NS 4010 50 18,0 4,5
NS 501 50 18,0 4,7
NS 507 50 20,0 5,0
NS 510 50 22,0 5,1
NS 540 50 22,0 5,2
NS 542 50 25,0 5,6
NS640 50 25,0 6,5
NS 6010 50 25,0 6,6
ZENIT 50 23,0 5,1
RADAN 50 26,0 5,8
BALKAN 50 24,0 5,3
TISA 50 23,0 5,2
NS 5016B 50 19,0 4,9

Osnovni podaci o ogledu Hibrid Sklop (000) Vlaga  (%) Suvo zrno(t/ha)

Izvođač:
Zavod za Poljoprivredu,
Pirot

Predusev:
kukuruz

Osnovna obrada:
jesenje oranje

Đubrenje:
NPK=350 + UREA 150 kg/ha

Setva:
30.04.2005.

Herbicidi: 

NS 300 45 31,6 10,4
NS 3014 50 30,6 11,7
NS 402 48 28,4 11,5
NS 4010 44 29,8 13,1
NS 501 43 29,8 11,9
NS 507 44 28,2 11,8
NS 510 47 31,0 13,8
NS 540 43 32,5 11,0
NS 542 47 24,4 13,0
NS 640 47 27,4 14,1
NS 6010 43 33,4 11,9
ZENIT 46 31,2 11,2
RADAN 43 33,0 11,9
TISA 43 30,0 12,3
BALKAN 44 32,8 10,8
NS 5016B 44 22,5 11,5

Osnovni podaci o ogledu Hibrid Sklop (000) Vlaga  (%) Suvo zrno(t/ha)

Izvođač:
Poljoprivredna škola Lešak,
Leposavić

Predusev:

Osnovna obrada:
prolećno oranje

Đubrenje:
N:P:K-126:45:45 kg/ha

Setva:
26.04.2005.

Herbicidi: 

NS 300 40 26 8,6
NS 3014 40 26 9,1
NS 402 40 28 9,7
NS 4010      
NS 501 40 32 9,2
NS 507 40 30 9,2
NS 510      
NS 540 40 30 10,8
NS 542 40 31 9,1
NS 640 40 30 10,0
NS 6010 40 38 8,7
ZENIT      
RADAN 40 30 9,3
TISA 40 33 8,4
BALKAN 40 30 9,0
NS 5016B 40 32 7,6

Demonstracioni ogled Hibrid Površina (ha) Suvo zrno(t/ha)  
Savo Vukomanović NS 640 38 10,5  
Dragutin Gvozdić NS 640 40 11,6  
Momčilo Vukadinović NS 402 38 9,4  
Grado Veljović NS 6010 39 8,4  
Grado Veljović TISA 39 8,0  
Marko Savić NS 501 40 8,6  
Srđan Popović RADAN 40 10,4  
Srđan Popović NS 542 40 10,6  
Dragiša Tomić NS 540 39 10,6  
Dragiša Tomić NS 6010 39 10,2  
Mile Mašić NS 640 40 11,6  
Mile Mašić NS 542 40 12,3  
Ljubo Đorđević NS 6010 38 9,8  
Ljubo Đorđević NS 640 38 10,6  
Jovan Aritonović NS 542 40 11,3  
Vuče Milisavljević NS 5016B 40 6,9  
Drago Jevremović NS 5016B 34 5,9  
Mijo Radomirović NS 5016B 40 6,7  
Milovan Miletić NS 6010 38 10,4  
Vitko Đokić NS 5016B 38 7,5  
Mile Stevanović NS 542 36 7,7  
Miroljub Timotijević NS 300 36 4,6  
Dragiša Milić NS 300 38 5,3  
Dragiša Milić NS 3014 38 5,3  
Jovan Milić NS 507 40 8,9  
Ranko Milić NS 542 40 8,4