Quantcast

Ogledi - Odeljenje za kukuruz - Istočni i južni Srem 2005

Istočni i južni Srem, 2005. godine

Osnovni podaci o ogledu Hibrid Sklop (000) Vlaga (%) Suvo zrno(t/ha)

Izvođač:
DP Polj. stanica Ruma,
Žarkovac

Predusev:
pšenica

Osnovna obrada:
jesenje oranje

Đubrenje:
N:P:K-147:69:46 kg/ha

Setva:
24.04.2005.

Herbicidi:
Atrazin + Gvardijan (1+2)

NS 300 54 25,2 11,4
NS 3014 58 25,4 10,4
NS 402 60 25,3 11,1
NS 4010 50 29,4 10,9
NS 501 51 30,3 11,8
NS 507 54 29,9 11,1
NS 510 57 29,8 11,2
NS 540 55 29,4 11,4
NS 542 57 31,2 12,0
NS 640 49 30,5 12,1
NS 6010 55 32,0 12,7
ZENIT 51 33,3 11,5
RADAN 50 30,7 11,7
BALKAN 55 33,8 12,4
TISA 55 35,8 11,4

Osnovni podaci o ogledu Hibrid Sklop (000) Vlaga (%) Suvo zrno(t/ha)

Izvođač:
Voganj

Predusev:

Osnovna obrada:

Đubrenje:

Setva:

Herbicidi:

NS 402      
NS 4010      
NS 501      
NS 507      
NS 510      
NS 540      
NS 542      
NS640   24,8 13,2
NS 6010   24,5 13,3
NS 6020   22,4 10,4
RADAN   24,6 12,4
TISA   23,6 11,7
NS 6666   21,6 12,0
ZENIT   25,2 11,6
BALKAN   24,9 10,8

Osnovni podaci o ogledu Hibrid Sklop (000) Vlaga (%) Suvo zrno(t/ha)

Izvođač:
Polj. Institut Sr. Mitrovica,
V. Radinci

Predusev:
soja

Osnovna obrada:
jesenje oranje

Đubrenje:
NPK 300kg/ha + UREA 150kg/ha

Setva:
05.05.2005.

Herbicidi:  

NS 6010 55 30,9 12,3
NS 542 63 30,1 11,9
TISA 54 29,0 11,5
NS 510 62 28,5 11,4
NS 640 52 28,9 11,4
ZENIT 56 26,9 11,3
NS 540 63 27,6 11,3
RADAN 53 28,9 10,6
BALKAN 50 27,5 10,6
NS 300 62 21,4 10,4
NS 507 60 27,6 10,3
NS 501 63 26,3 10,0
NS 3014 61 21,5 9,9
NS 402 56 20,7 9,0
NS 4010 53 22,3 9,0

Osnovni podaci o ogledu Hibrid Sklop (000) Vlaga (%) Suvo zrno(t/ha)

Izvođač:
Danilović Draško,
Kuzmin

Predusev:

Osnovna obrada:

Đubrenje:

Setva:

Herbicidi:

NS 402      
NS 4010      
NS 501      
NS 507      
NS 510      
NS 540      
NS 542      
NS 6010   23,0 12,9
NS 6666   22,7 11,8
NS 6020   23,1 11,6
NS 640   23,6 11,5
RADAN   22,7 11,5
BALKAN   20,7 11,0
TISA   23,0 12,6
ZENIT   21,1 12,3

Rekorderi Srema Hibrid Površina (ha) Suvo zrno(t/ha)  
Radenko Simić, Kuzmin ZENIT 1,73 16,6  
Borislav Andrić, Ruma ZENIT 1,00 16,4  
Radoslav Pilipović, Kuzmin NS 6010 1,73 16,1  
Svetozar Ćirić, Rivica TISA 1,00 15,8  
Jovan Makitanović, Kuzmin NS 6010 10,05 15,4  
Đorđe Runjanin, Kuzmin RADAN 10,00 15,3  
Đorđe Manđeloški, Voganj NS 540 5,20 15,1  
Ranko Gavrić, D. Petrovci NS 6010 3,10 15,1  
Nikola Milutinović, Ruma NS 6010 0,58 14,8  
Aleksandra Maletić, Voganj NS 540 5,20 14,5  
Radosav Ješić, D. Petrovci NS 6010 1,73 14,2  
Borislav matić, D. Petrovci NS 6010 1,00 13,5  
Miloš Mirković, Ruma NS 6010 1,73 13,4