Quantcast

NS seme » Kukuruz

Maloprodajne cene semena kukuruza za 2016. godinu

Maloprodajna jedinica (25.000 semena) Maloprodajna cena
(sa PDV-om)
NS-205, NS-208, NS-223, NS-3014, NS-4015, NS-501, NS-770, RADAN, TISA, ZENIT 3.980,oo din.
NS-4023, NS-4030, NS-4051, NS-444, NS-5010, NS-5043, NS-5051, NS-540, NS-6010, NS-6030, NS-6043, NS-6102, NS-640, NS-7020 4.400,oo din.
NS-3022, NS-444 ULTRA, NS-5041 ULTRA, NS-5052, NS-5083, NS-6140, NS-640 ULTRA, NS-609B, NS-620K 4.900,oo din.
NS-620K (pakovanje 25 grama) 100,oo din.
Ukoliko je seme tretirano insekticidom osnovna cena se uvećava za:
 • SONIDO => 1000,oo din./SJ
DODATNE POGODNOSTI:
Za kupljenih 7 SJ semena kukuruza u maloprodaji kupac dobija 1 SJ gratis!

Ovde možete videti stanje zaliha u maloprodaji Instituta na Rimskim Šančevima,
kao i zalihe koje su dostupne za online naručivanje.

Proizvodi dostupni za narucivanje:
(stanje lagera se dnevno ažurira)

Kukuruz
NS 3022 (SJ)
NS 4023 (SJ)
NS 444 (SJ)
NS 444 ultra (SJ)
NS 5010 (SJ)
NS 5043 (SJ)
NS 5051 (SJ)
NS 6010 (SJ)
NS 6043 (SJ)
NS 609 B (SJ)
NS 640 (SJ)
NS 640 Ultra (SJ)
NS 7020 (SJ)
Radan (SJ)
Tisa (SJ)
Zenit (SJ)
Proizvodi dostupni za narucivanje:
(stanje lagera se dnevno ažurira)

Kukuruz
NS 3022 (SJ)
NS 4023 (SJ)
NS 444 (SJ)
NS 444 ultra (SJ)
NS 5010 (SJ)
NS 5043 (SJ)
NS 5051 (SJ)
NS 6010 (SJ)
NS 6043 (SJ)
NS 609 B (SJ)
NS 640 (SJ)
NS 640 Ultra (SJ)
NS 7020 (SJ)
Radan (SJ)
Tisa (SJ)
Zenit (SJ)
Dostava se vrši putem City express, o trošku kupca, po izvršenoj uplati.
Cene dostave možete videti na sajtu City Express-a.

Hibridi kukuruza tolerantni prema cikloksidimu (Focus® Ultra)

NS seme - NS 444 ultra

Za efikasnu borbu protiv travnih korova!!!

 • Otporan prema herbicidu Focus® Ultra!!!
 • NS 444 Ultra je srednje rani hibrid. Potencijal za prinos je oko 12 t/ha suvog zrna i 45 t/ha silaže. Veoma adaptabilan hibrid, dobre tolerantnosti prema suši.
 • Stablo je elastično, visine oko 265 cm, otporno prema poleganju.
 • Klip je konusno-cilindričnog oblika sa 14-16 redova zrna, žuto narandžaste boje. Zrno je tipa zubana, standardnog kvaliteta. Masa 1000 zrna je oko 390 grama.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev (za zrno i silažu) i kao postrni usev za silažu. Dobar je predusev za pšenicu.
 • Optimalni sklop u povoljnim uslovima gajenja iznosi oko 68.000 biljaka/ha, u prosečnim 65.000 biljaka/ha i u manje povoljnim 62.000 biljaka/ha. Za silažu broj biljaka/ha povećati za 15-20%.
DUO System® obezbeđuje:
 • Jedinstvenu mogućnost suzbijanja divljeg sirka iz rizoma rezistentnog prema sulfonilurea herbicidima.
 • Jedinstvenu mogućnost suzbijanja zubače.
NS seme - NS 640 ultra

Za efikasnu borbu protiv travnih korova!!!

 • Otporan prema herbicidu Focus® Ultra!!!
 • NS 640 Ultra je srednje kasni hibrid. Potencijal za prinos zrna je iznad 15 t/ha suvog zrna i preko 50 t/ha silaže. Dobro podnosi sušu.
 • Stablo je visoko, elastično, otporno prema poleganju i lomu.
 • Klip je dugačak, cilindričnog oblika sa 14-16 redova zrna.
 • Zrno je tipa zubana žuto-narandžaste boje, mase 1000 zrna iznad 400 grama.
Preporuka za gajenje
 • Hibrid dobre adaptabilnosti i stabilnosti prinosa.
 • Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu. Pogodan za gajenje u svim ravničarskim rejonima.
 • Optimalni sklop u povoljnim uslovima gajenja iznosi oko 62.000 biljaka/ha, u prosečnim 59.500 biljaka/ha i u manje povoljnim 57.000 biljaka/ha. Za silažu broj biljaka/ha povećati za 15-20%.
DUO System® obezbeđuje:
 • Jedinstvenu mogućnost suzbijanja divljeg sirka iz rizoma rezistentnog prema sulfonilurea herbicidima.
 • Jedinstvenu mogućnost suzbijanja zubače.
NS seme - NS 5041 ultra

Za efikasnu borbu protiv travnih korova!!!

 • Otporan prema herbicidu Focus® Ultra!!!
 • NS 5041 Ultra je srednje kasni hibrid, sazreva za oko 120 dana.
 • Poseduje visok genetski potencijal rodnosti, preko 14 t/ha suvog zrna.
 • Poseduje visoku tolerantnost prema suši.
 • Stablo je visine oko 260 cm sa nižim položajem klipa, čvrsto, otporno prema poleganju.
 • Klip je cilindričnog oblika, sa 14-16 redova zrna.
 • Zrno je žuto narandžaste boje, tipa zubana. Brzo gubi vlagu nakon fiziološke zrelosti. Masa 1000 zrna je oko 390 grama.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu.
 • Daje visoke i stabilne prinose u svim ravničarskim rejonima.
 • Optimalni sklop oko 68 000 biljaka/ha u povoljnim i 62 000 biljaka/ha u manje povoljnim uslovima; za silažu broj biljaka povećati za 10-15%.
DUO System® obezbeđuje:
 • Jedinstvenu mogućnost suzbijanja divljeg sirka iz rizoma rezistentnog prema sulfonilurea herbicidima.
 • Jedinstvenu mogućnost suzbijanja zubače.

Upoznajte
DUO System®


Hibridi kukuruza standardnog kvaliteta


FAO 200

NS seme - NS 205
 • NS 205 je rani hibrid kratke vegetacije. Može se gajiti kao glavni i kao postrni usev. Podnosi zakašnjelu setvu. Potencijal za prinos je iznad 10 t/ha suvog zrna. Dobro podnosi sušu. Tolerantan je prema glavnim prouzrokovačima bolesti kukuruza: Ustilago maydis, Helminthosporium spp. i Fusarium spp.
 • Stablo: NS 205 ima elastično stablo srednje visine, otporno prema poleganju i lomu.
 • Klip-zrno: Klip je cilindričnog oblika sa 16-18 redova zrna, narandžasto crvene boje. Zrno je tipa zubana standardnog kvaliteta. Masa 1000 zrna je oko 300 grama.
 • Sklop (000 biljaka ha-1):
  1. 70 000 u regionima sa prirodnim potencijalom iznad 11 t/ha suvog zrna
  2. 65 000 u regionima sa prirodnim potencijalom 7 do 11 t/ha suvog zrna
  3. 60 000 u regionima sa prirodnim potencijalom ispod 7 t/ha suvog zrna
NS seme - NS 208
 • NS 208 je rani hibrid kratke vegetacije, sazreva za 105 dana
 • može se gajiti za zrno i silažu, zavisno od regiona
 • može se proizvoditi do 800 m nadmorske visine
 • potencijal za prinos je iznad 12 t ha-1 suvog zrna
 • za proizvodnju silo mase broj biljaka po ha treba povećati za 10% a u tom slučaju prinos silo mase iznosi preko 40 t ha-1
 • postrno se može gajiti za zrno i silažu u toplim rejonima uz mogućnost navodnjavanja
 • dobro podnosi sušu
 • tolerantan je prema glavnim prouzrokovačima bolesti kukuruza:
  Ustilago maydis, Helminthosporium spp. i Fusarium spp.
 • Stablo: NS 208 ima elastično stablo visine oko 250 cm, otporno prema poleganju i lomu.
 • Klip-zrno: klip je cilindričnog oblika sa 14 redova zrna, tamno žute boje zrno je tipa poluzubana standardnog kvaliteta masa 1000 zrna je oko 380 grama
 • Sklop (000 biljaka ha-1):
  1. 80 000 u regionima sa prirodnim potencijalom iznad 10 t/ha suvog zrna
  2. 75 000 u regionima sa prirodnim potencijalom oko 8 t/ha suvog zrna
  3. 70 000 u regionima sa prirodnim potencijalom ispod 7 t/ha suvog zrna
NS seme - NS 223
 • NS 223 je rani hibrid, sazreva za 105-110 dana
 • može se gajiti za zrno i silažu, zavisno od regiona
 • može se proizvoditi do 700 m nadmorske visine
 • biljka zadržava tamno zelenu boju sve do zrenja
 • potencijal za prinos je iznad 11 t ha-1 suvog zrna
 • za proizvodnju silo mase broj biljaka po ha treba povećati za 15%, a u tom slučaju prinos silo mase iznosi preko 40-45 t ha-1
 • postrno se može gajiti za zrno i silažu u toplim rejonima uz mogućnost navodnjavanja
 • dobro podnosi sušu
 • tolerantan je prema glavnim prouzrokovačima bolesti kukuruza:
  Ustilago maydis, Helminthosporium spp. i Fusarium spp.
 • Stablo: NS 223 ima elastično stablo visine oko 240 cm, otporno prema poleganju i lomu
 • Klip-zrno: klip je cilindričnog oblika sa 16 redova zrna, žute boje zrno je tipa zubana standardnog kvaliteta
 • masa 1000 zrna je oko 350 grama
 • brzo otpušta vlagu u zrnu
 • Sklop (000 biljaka ha-1):
  1. 80 000 u regionima sa prirodnim potencijalom iznad 10 t/ha suvog zrna
  2. 75 000 u regionima sa prirodnim potencijalom oko 9 t/ha suvog zrna
  3. 70 000 u regionima sa prirodnim potencijalom ispod 7 t/ha suvog zrna

FAO 300

NS seme - NS 3014

Dobar rod i u manje povoljnim uslovima

 • NS 3014 je srednje rani hibrid. Potencijal rodnosti preko 13 t/ha suvog zrna i iznad 50 t/ha silaže.
 • Poseduje izraženu tolerantnost prema suši i dobru prilagodljivost različitim uslovima gajenja.
 • Stablo je čvrsto i elastično, otporno prema poleganju. Biljka zadržava zelenu boju do pune zrelosti zrna (stay-green).
 • Klip ima 14-16 redova zrna. Zrno je tipa zubana žutonarandžaste boje. Masa 1000 zrna je iznad 380 grama.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev (za zrno i silažu) i kao postrni usev za silažu.
 • Dobar je predusev za pšenicu.
 • Idealan za vetrovite rejone istočnog Banata i teža zemljišta.
 • Optimalni sklop oko 75.000 biljaka u povoljnim uslovima, a 65.000 biljaka po hektaru u manje povoljnim uslovima. Za silažu broj biljaka povećati za 5-10.000.
NS seme - NS 3022

Rani i prinosan

 • NS 3022 je novi srednje rani hibrid. U dvogodišnjim testiranjima u ogledima sortne komisije imao je 17,9% viši prinos zrna od standarda i 1,1% nižu vlagu od standarda.
 • Potencijal rodnosti preko 13 t/ha suvog zrna i iznad 50 t/ha silaže.
 • Stabljika je robusna i čvrsta visine oko 250 cm. Klip je dugačak, valjkastog do blago konusnog oblika sa 14-16 redova zrna. Zrno je tipa zubana narandžaste boje.
 • Masa 1000 zrna je 350-380 grama.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev (za zrno i silažu) i kao postrni usev za silažu.
 • Dobar je predusev za pšenicu.
 • Optimalni sklop oko 75.000 biljaka u povoljnim uslovima, a 65.000 biljaka po hektaru u manje povoljnim uslovima. Za silažu broj biljaka povećati za 5-10.000.

FAO 400

NS seme - NS 4015
 • potencijal za rodnost mu je i preko 14 tona suvog zrna po hektaru
 • priznat je u FAO 400 grupi zrenja
 • sazreva 10-ak dana pre hibrida NS 444 i nakon toga spušta vlagu zrna ispod 20%
 • odlikuje se izuzetnom tolerantnošću prema suši i visokim prinosom
 • dobre je adaptabilnosti i stabilnosti prinosa
 • biljka je visine oko 260 cm, klip formira na oko 100 cm
 • klip je cilindičnog oblika izuzetne dužine sa oko 16-18 redova
 • zrno je krupno, žute boje
 • masa 1000 zrna mu je oko 400 grama
 • lako se bere i dobro se čuva
 • optimalna gustina mu je oko 62.000 biljaka/ha u berbi
 • izvanredne rezultate daje u svim rejonima gajenja srednje ranih
  i srednje kasnih hibrida kukuruza
NS seme - NS 4023

Veoma visok potencijal rodnosti

 • NS 4023 je srednje rani hibrid, u priznavanju najrodniji u grupi zrenja. Potencijal rodnosti preko 14 t/ha suvog zrna i 50 t/ha silaže. Poseduje zadovoljavajuću tolerantnost prema suši i prilagodljivost uslovima gajenja.
 • Biljka je visine oko 270 cm, stablo je elastično, otporno prema poleganju.
 • Klip ima 14-16 redova zrna. Zrno je tipa zubana žuto-crvenkaste boje.
 • Masa 1000 zrna je iznad 380 grama.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev (za zrno i silažu) i kao postrni usev za silažu.
 • Dobar je predusev za pšenicu.
 • Hibrid za intenzivnije uslove proizvodnje.
 • Optimalni sklop oko 72.000 biljaka u povoljnim uslovima, a 65.000 biljaka po hektaru u manje povoljnim uslovima. Za silažu 5-10.000 biljaka više.
NS seme - NS 4030

Otporan prema poleganju, tolerantan prema suši

 • NS 4030 je srednje rani hibrid. Poseduje visok genetski potencijal rodnosti, preko 13 t/ha suvog zrna. Izrazito adaptabilan hibrid.
 • Pogodan za mašinsku berbu i kombajniranje u zrnu.
 • Stabljika je niska sa nisko postavljenim klipom i izrazitom otpornošću prema poleganju.
 • Klip ima 16 redova zrna, žuto-crvene boje, tipa zubana.
 • Masa 1000 zrna je oko 380 grama.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev (za zrno i silažu) i kao postrni usev za silažu.
 • Dobar je predusev za pšenicu.
 • Odličan u uslovima stresa izazvanog sušom
 • Optimalni sklop oko 72.000 biljaka u povoljnim uslovima, a 65.000 biljaka u manje povoljnim uslovima.
NS seme - NS 4051

Rani, prinosan i tolerantan na sušu

 • U konkurenciji tridesetak hibrida iste grupe zrenja imao je najnižu vlagu u zrnu. Istovremeno, postigao je prinos zrna preko 11 t/ha što ga je po performans indeksu svrstalo u sam vrh liste svih ispitivanih hibrida.
 • Njegov potencijal za prinos zrna je preko 15 tona.
 • Stabljika je robusna i čvrsta visine 250-270 cm.
 • Klip je dugačak, valjkastog oblika sa 16-18 redova zrna.
 • Zrno je tipa zubana žuto-narandžaste boje. Masa 1000 zrna je oko 370 grama.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev (za zrno i silažu) i kao postrni usev za silažu.
 • Dobar je predusev za pšenicu.
 • Optimalni sklop oko 72.000 biljaka u povoljnim uslovima, a 65.000 biljaka po hektaru u manje povoljnim uslovima. Za silažu broj biljaka povećati za 5-10.000.
NS seme - NS 444

Veoma adaptabilan

 • NS 444 je srednje rani hibrid. Potencijal za prinos je oko 12 t/ha suvog zrna i 45 t/ha silaže.
 • Dobro podnosi sušu, veoma je adaptabilan.
 • NS 444 ima elastično stablo visine oko 265 cm, otporno prema poleganju i lomu.
 • Klip je konusno-cilindričnog oblika sa 14-16 redova zrna, žuto narandžaste boje.
 • Zrno je tipa zubana standardnog kvaliteta.
 • Masa 1000 zrna je oko 390 grama.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev (za zrno i silažu) i kao postrni usev za silažu.
 • Dobar je predusev za pšenicu.
 • Pogodan je i za lošije uslove gajenja.
 • Optimalni sklop oko 68.000 biljaka u povoljnim uslovima, a 62.000 biljaka u manje povoljnim uslovima.
 • Za silažu 5-10.000 biljaka više.

FAO 500

NS seme - NS 5043

Hibrid stabilnih prinosa

 • NS 5043 je srednje kasni hibrid.
 • Potencijal za prinos je oko 15 t/ha suvog zrna i 50 t/ha silaže.
 • Ima čvrsto stablo oko 270 cm visine.
 • Klip je cilindričnog oblika sa 16-18 redova zrna, žute boje.
 • Zrno je tipa zubana standardnog kvaliteta. Masa 1000 zrna je oko 380 grama.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu.
 • Dobar je predusev za pšenicu.
 • Preporučuje se za sušnije i vetrovite rejone istočnog Banata i Srema.
 • Optimalni sklop oko 68.000 biljaka u povoljnim uslovima, a 62.000 biljaka u manje povoljnim. Za silažu broj biljaka povećati za 5-10.000.
NS seme - NS 5051

Hibrid visokih i stabilnih prinosa

 • NS 5051 je srednje kasni hibrid, jedan od najrodnijih u grupi zrenja.
 • Potencijal za prinos je oko 15 t/ha suvog zrna. Ima čvrsto stablo oko 260 cm visine. Formira klip na oko 90 cm.
 • Klip je dug, cilindričnog oblika sa 16-18 redova zrna, žute boje.
 • Zrno je tipa zubana standardnog kvaliteta. Masa 1000 zrna je oko 380 grama.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu.
 • Dobar je predusev za pšenicu.
 • Preporučuje se za gajenje u svim ravničarskim rejonima
 • Pogoduje mu intenzivna agrotehnika.
 • Optimalni sklop oko 68.000 biljaka u povoljnim uslovima, a 62.000 biljaka u manje povoljnim uslovima. Za silažu broj biljaka povećati za 5-10.000.
NS seme - NS 5052
 • Srednjerani hibrid, sazreva za 115 do 120 dana. Preporučuje se za proizvodnju zrna. Može se gajiti u svim ravničarskim rejonima. Potencijal rodnosti iznosi preko 15 tha-1 suvog zrna.
 • Tolerantan je prema suši i važnijim prouzrokovačima bolesti lista, stabla i klipa. Odlikuje se brzim otpuštanjem vlage iz zrna u vreme berbe.
 • Stablo: Stablo je čvrsto i elastično ispod prosečne visine za svoju grupu zrenja, otporno prema poleganju.
 • Klip-zrno: Klip je cilindričan, prosečne dužine 25 cm, sa 14-16 redova zrna. Zrno je krupno, tipa zubana žuto crvenkaste boje. Masa 1000 zrna iznosi preko 400 grama.
 • Sklop (000 biljaka ha-1):
  1. 65 000 u regionima sa prirodnim potencijalom iznad 11 tha-1 suvog zrna.
  2. 60 000 u regionima sa prirodnim potencijalom 7 do 11 tha-1 suvog zrna.
  3. 55 000 u regionima sa prirodnim potencijalom ispod 7 tha-1 suvog zrna.
NS seme - NS 5083
 • Novi visoko prinosan hibrid iz FAO 500 grupe zrenja.
 • Pogodan je za intenzivne uslove proizvodnje.
 • Potencijal za prinos mu je iznad 15 tona suvog zrna po hektaru.
 • Preporučuje se za proizvodnju zrna i silaže.
 • Biljka je visine oko 290 cm, a klip formira na visini oko 100cm.
 • Stablo je čvrsto i elastično visoko tolerantno na poleganje.
 • Klip je cilindričan, dug sa 16-18 redi zrna. Zrno je duboko tipa zubana žute boje.
 • Masa 1.000 zrna je oko 400 grama.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu.
 • Preporučuje se za sve ravničarske rejone uz intenzivnu agrotehniku.
 • Optimalan sklop u berbi je oko 62.000 biljaka u povoljnim uslovima, a 57.000 biljaka u manje povoljnim uslovima. Za silažu broj biljaka povećati za 5-10.000.
NS seme - NS 501
 • biljka je robusna, visine oko 295 cm, elastičnog stabla
 • klip je cilindričan sa 14-16 redova zrna
 • odlikuje se izuzetno lepim klipovima i zato je tražen naročito od proizvođača koji beru kukuruz u klipu
 • zrno je u tipu zubana, žute boje
 • masa 1000 zrna je oko 390 grama
 • potencijal za prinos zrna je iznad 14 t/ha pri sklopu od 60-65.000 biljaka/ha
 • pogodan je za gajenje u ravničarskim predelima i do 350 metara nadmorske visine
NS seme - NS 540

Otporan na poleganje, tolerantan prema suši

 • NS 540 je srednje kasni hibrid.
 • Potencijal za prinos mu je preko 13 tona suvog zrna po hektaru i preko 50 tona silaže.
 • Stablo je visine oko 280 cm.
 • Klip je dugačak, cilindričnog oblika sa 12-14 redova zrna.
 • Zrno je žute boje tipa zubana standardnog kvaliteta. Masa 1000 zrna je oko 400 grama.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu.
 • Dobar je predusev za pšenicu.
 • Preporučuje se vetrovite rejone istočnog Banata i Srema.
 • Pogodan za umereno sušne rejone i lošije uslove proizvodnje.
 • Optimalni sklop oko 68.000 biljaka u povoljnim uslovima, a 60.000 biljaka u manje povoljnim.

FAO 600

NS seme - NS 640

Izuzetna adaptabilnost i stabilnost prinosa

 • NS 640 je srednje kasni hibrid, najrasprostranjeniji hibrid u poslednjoj dekadi.
 • Potencijal za prinos zrna je iznad 15 t/ha suvog zrna i preko 50 t/ha silaže. Dobro podnosi sušu.
 • Stablo je visoko, elastično, čvrsto, otporno prema poleganju i lomu.
 • Klip je dugačak, cilindričnog oblika sa 14-16 redova zrna.
 • Zrno je tipa zubana žuto-narandžaste boje mase 1000 zrna iznad 400 grama.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu.
 • Pogoduje mu ranija setva.
 • Daje stabilne prinose u svim ravničarskim rejonima.
 • Optimalni sklop oko 62.000 biljaka u povoljnim uslovima, a 57.000 biljaka u manje povoljnim. Za silažu broj biljaka povećati za 5-10.000.
NS seme - NS 6010

Hibrid rekordnih prinosa za bolje uslove gajenja

 • NS 6010 je srednje kasni hibrid za intenzivne uslove proizvodnje.
 • Rekorder je po prinosu zrna od preko 18 t/ha.
 • Preporučuje se za proizvodnju zrna i silaže.
 • Stablo je robusno, visine oko 275 cm.
 • Klip je cilindričan sa 16 redova zrna.
 • Zrno je izrazito duboko tipa zubana žute boje. Masa 1000 zrna iznosi oko 400 grama.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu.
 • Preporučuje se za sve ravničarske rejone uz intenzivnu agrotehniku.
 • Optimalni sklop oko 65.000 biljaka u povoljnim uslovima, a 57.000 biljaka u manje povoljnim. Za silažu broj biljaka povećati za 5-10.000.
NS seme - NS 6030

Hibrid rekordnih i stabilnih prinosa

 • NS 6030 je srednje kasni hibrid.
 • Potencijal rodnosti iznosi preko 17 t/ha suvog zrna i 50 tona silaže po hektaru.
 • Stablo je prosečne visine za svoju grupu zrenja, čvrsto i elastično, otporno prema poleganju. Listovi zadržavaju zelenu boju do pune zrelosti zrna.
 • Klip je cilindričan, sa 16 redova zrna.
 • Zrno je tipa zubana žuto-narandžaste boje. Masa 1000 zrna iznosi preko 400 grama.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu.
 • Pogoduje mu ranija setva.
 • Daje visoke i stabilne prinose u svim ravničarskim rejonima.
 • Optimalni sklop oko 65.000 biljaka u povoljnim uslovima, a 57.000 biljaka u manje povoljnim. Za silažu broj biljaka povećati za 5-10.000.
NS seme - NS 6102

Hibrid stabilnih prinosa tolerantan na sušu

 • NS 6102 je najraniji hibrid FAO grupe zrenja 600.
 • Potencijal za prinos je iznad 17 t/ha suvog zrna. Daje visoke i stabilne prinose u svim rejonima gajenja.
 • Prilagođen je za stresne (sušne) i povoljne uslove proizvodnje. Bio je odličan u sušnoj 2012. i 2013. godini.
 • Stablo je niže za datu grupu zrenja, sa nisko postavljenim klipom i uspravnim i poluuspravnim listovima.
 • Klip je dugačak, cilindričnog oblika, sa 14-16 redova.
 • Zrno je žuto-narandžaste boje, tipa zubana standardnog kvaliteta. Masa 1000 zrna je oko 360 grama.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu.
 • Pogoduje mu ranija setva.
 • Daje visoke i stabilne prinose u svim ravničarskim rejonima.
 • Dobre rezultate daje u rejonima sa umerenim stresom usled suše.
 • Optimalni sklop oko 68.000 biljaka u povoljnim uslovima, a 60.000 biljaka u manje povoljnim.
NS seme - NS 7020

Hibrid rekordnih prinosa, tolerantan prema suši

 • NS 7020 je srednje kasni hibrid, po dužini vegetacije pripada grupi zrenja FAO 600.
 • Potencijal rodnosti iznosi preko 17 t/ha suvog zrna. Hibrid je tolerantan prema suši. Listovi zadržavaju zelenu boju do pune zrelosti.
 • Stablo je ispod prosečne visine za svoju grupu zrenja, čvrsto i elastično, otporno prema poleganju.
 • Klip je cilindričan sa 14-16 redova zrna.
 • Zrno je izrazito krupno, tipa zubana žuto-crvenkaste boje. Masa 1000 zrna iznosi preko 420 grama.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu.
 • Pogoduje mu ranija setva.
 • Daje visoke i stabilne prinose u svim ravničarskim rejonima gajenja.
 • Pogodan je za rejone sa umerenim stresom izazvanim sušom.
 • Optimalni sklop oko 65.000 biljaka u povoljnim uslovima, a 57.000 biljaka u manje povoljnim.
NS seme - NS 6140

Izuzetna adaptabilnost i stabilnost prinosa

 • NS 6140 je srednje kasni hibrid, sazreva za oko 125-130 dana.
 • Potencijal rodnosti iznosi preko 15 t/ha suvog zrna i iznad 70 t/ha silaže.
 • Hibrid poseduje tolerantnost prema suši i široku adaptabilnost.
 • Stablo je prosečne visine za svoju grupu zrenja, čvrsto i tolerantno prema poleganju.
 • Klip je cilindričan, prosečne dužine 25 cm, sa 16-18 redova zrna.
 • Zrno je krupno, tipa zubana žuto-narandžaste boje. Masa 1000 zrna iznosi preko 400 grama.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu.
 • Daje visoke i stabilne prinose u svim ravničarskim rejonima.
 • Optimalni sklop oko 65 000 biljaka/ha u povoljnim i 57 000 biljaka/ha u manje povoljnim uslovima; za silažu broj biljaka povećati za 5-10 000.
NS seme - Zenit
 • srednje kasni hibrid
 • ima izuzetan potencijal rodnosti i u povoljnim uslovima daje i preko 16 tona suvog zrna po hektaru
 • tolerantan je prema suši
 • dobre je adaptabilnosti i stabilnosti prinosa
 • biljka je visine oko 300 cm, a klip formira na oko 110 cm
 • klip je cilindičnog oblika sa oko 16-18 redova veoma krupnog zrna
 • masa 1000 zrna mu je preko 400 grama
 • otporan je prema poleganju i lako se bere
 • ima izraženu stay-green osobinu tj. dugo zadržava zelenu lisnu masu
 • u fazi sazrevanja brzo otpušta vlagu iz zrna
 • optimalna gustina mu je oko 57.000 biljaka/ha u berbi
 • izvanredne rezultate daje u svim rejonima gajenja srednje kasnih hibrida kukuruza
NS seme - Radan
 • srednje kasni hibrid, FAO 600 grupe zrenja
 • ima izuzetan potencijal rodnosti i u povoljnim uslovima daje i do 16 tona suvog zrna po hektaru
 • veoma je tolerantan prema suši
 • dobre je adaptabilnosti i stabilnosti prinosa
 • biljka je visine oko 300cm, klip formira na oko 110cm
 • klip je cilindičnog oblika sa oko 16-18 redova zrna
 • masa 1000 zrna mu je preko 400 grama.
 • optimalna gustina mu je oko 55.000 biljaka/ha u berbi
 • dobre prinose postiže u svim rejonima gajenja srednje kasnih hibrida kukuruza

Hibridi za silažu

NS seme - NS 5010
 • biljka je visine 320 cm
 • stablo je čvrsto i elastično
 • klip se formira na oko 115 cm visine, cilindričnog je oblika sa 16-18 redova zrna
 • zrno je u tipu zubana, žuto-narandžaste boje
 • masa 1000 zrna je oko 410 grama
 • pri sklopu od 57.000 biljaka/ha ostvaruje prinos i preko 151 suvog zrna
NS seme - NS 6043
 • NS 6043 je srednje kasni hibrid, sazreva za oko 130-135 dana
 • preporučuje se za proizvodnju zrna i silaže
 • potencijal rodnosti iznosi preko 20 t/ha suvog zrna i iznad 65 t/ha silaže
 • dobro podnosi sušu
 • tolerantan je prema glavnim prouzrokovačima bolesti kukuruza:
  Ustilago maydis, Helminthosporium spp. i Fusarium spp.
 • stablo je visine oko 300 cm, čvrsto i elastično, otporno prema poleganju
 • biljka najčešće formira 2 klipa, klip je cilindričan, prosečne dužine oko 25 cm, sa 16-18 redova zrna
 • zrno je tipa zubana žuto narandžaste boje
 • masa 1000 zrna iznosi oko 390 grama
 • Sklop (000 biljaka po hektaru):
  1. 65 000 u regionima sa prirodnim potencijalom iznad 12-13 t/ha suvog zrna
  2. 60 000 u regionima sa prirodnim potencijalom 10 do 11 t/ha suvog zrna
  3. 50 000 u regionima sa prirodnim potencijalom ispod 8 t/ha suvog zrna
  4. 65 000 za proizvodnju silaže
NS seme - NS 770
 • Dvolinijski srednje kasni do kasni hibrid, FAO 650-700 grupe zrenja.
 • Stabljika je debela, čvrsta i visoka.
 • Klip je cilindričnog oblika, sa 16-18 redova zrna pravilno raspoređenih.
 • Zrno je tipa zubana, standardnog kvaliteta, krupno, narandžasto crvene boje, stoka ga rado jede.
 • Pogodan je za setvu u rejonima zapadne i centralne Bačke i južnog Srema.
 • Najbolje rezultate postiže u gustinama od 55-58.000 biljaka po hektaru.
NS seme - Tisa
 • kasni hibrid izvanrednog potencijala za prinos
 • u optimalnim uslovima daje i preko 17 tona suvog zrna po hektaru
 • dobre je adaptabilnosti i stabilnosti prinosa
 • biljka je visine oko 310 cm, a klip formira na oko 110 cm
 • klip je blago konusnog oblika sa 16 redova zrna.
 • zrno je žuto-narandžaste boje, krupno, mase 1000 zrna oko 400 grama
 • optimalan broj biljaka u berbi je 55.000 po hektaru
 • preporučuje se se za gajenje u svim ravničarskim rejonima

Hibridi specifičnih svojstava

NS seme - NS 620k
 • zrno tipa kokičara
 • ima stablo srednje visine, elastično
 • potencijal za prinos zrna iznad 6 t/ha
 • zapremina kokičavosti je iznad 40
 • kokica je bele boje, krupna i meka
 • optimalan sklop 65.000 biljaka po hektaru
NS seme - NS 609b
 • stabljika je elastična, prosečne visine oko 290 cm
 • klip je cilindričnog oblika sa 14-16 redova zrna
 • zrno tipa zubana, bele boje
 • masa 1000 zrna iznosi oko 400 grama
 • preporučuje se sklop od 55.000 biljaka po hektaru
 • pogodan je za sva ravničarska područja

Arhiva proizvoda

NS seme - NS 2012
  FAO 150-180 grupa zrenja
 • NS 2012 je rani hibrid kratke vegetacije, sazreva za oko 107 dana. Može se gajiti za zrno i silažu, zavisno od regiona. Može se proizvoditi do 800 m nadmorske visine.
 • Potencijal za prinos je iznad 11 t ha-1 suvog zrna. Za proizvodnju silo mase broj biljaka po ha treba povećati za 10%. U tom slučaju prinos silo mase iznosi preko 45 t ha-1. Postrno se može gajiti za zrno i silažu u toplim rejonima uz mogućnost navodnjavanja. Dobro podnosi sušu. Tolerantan je prema glavnim prouzrokovačima bolesti kukuruza: Ustilago maydis, Helminthosporium spp. i Fusarium spp.
 • Stablo: NS 2012 ima elastično stablo visine oko 200 cm, otporno prema poleganju i lomu.
 • Klip-zrno: Klip je konusnog oblika sa 14 redova zrna, žute boje. Zrno je tipa zubana standardnog kvaliteta. Masa 1000 zrna je oko 390 grama. Brzo otpušta vlagu u vreme zrenja.
 • Sklop (000 biljaka ha-1):
  1. 80 000 u regionima sa prirodnim potencijalom iznad 10 t/ha suvog zrna
  2. 75 000 u regionima sa prirodnim potencijalom oko 9 t/ha suvog zrna
  3. 60 000 u regionima sa prirodnim potencijalom ispod 8 t/ha suvog zrna
NS seme - NS 300
 • biljka je visine oko 260 cm, zelena sve do pune zrelosti
 • klip je cilindričnog oblika, dužine 20 cm sa 14 redova zrna
 • zrno je tipa zubana, žuto-narandžaste boje
 • masa 1000 zrna je oko 350 grama
 • pri sklopu od 70.000 biljaka/ha postiže prinose i preko 14 t/ha
 • pogodan je za setvu u svim ravničarskim i brežuljkastim rejonima do 450 metara nadmorske visine
NS seme - NS 510
 • srednje rani hibrid (125 dana vegetacije)
 • potencijal za rodnost mu je i do 15 tona suvog zrna
 • sazreva 7-10 dana pre hibrida NS 640
 • dobre je adaptabilnosti i stabilnosti prinosa
 • biljka je visoka i elastična sa uspravnim listovima
 • klip je cilindričnog oblika sa 14-16 redova zrna i tankim oklaskom
 • zrno je krupno, tipa zubana, narandžaste boje
 • masa 1000 zrna je iznad 400 grama
 • u optimalnim uslovima proizvodnje najbolje rezultate daje pri 57.000 biljaka/ha
 • pogodan je za sve ravničarske krajeve
NS seme - NS 507
 • srednje rani hibrid (125 dana vegetacije)
 • potencijal za rodnost mu je i do 15 tona suvog zrna
 • sazreva 7-10 dana pre hibrida NS 640
 • dobre je adaptabilnosti i stabilnosti prinosa
 • biljka je visoka i elastična sa uspravnim listovima
 • klip je blago konusnog oblika sa 14-16 redova zrna i tankim oklaskom
 • zrno je krupno tipa zubana, žute boje
 • masa 1000 zrna je iznad 400 grama
 • u optimalnim uslovima proizvodnje najbolje rezultate daje pri sklopu 60.000 biljaka/ha
 • pogodan je za ravničarske krajeve
NS seme - NS 7016
 • dvolinijski srednje-kasni/kasni hibrid FAO 700 grupe zrenja
 • stabljika je visoka i elastična
 • klip je cilindričnog oblika, sa 16-18 redova zrna pravilno raspoređenih na klipu
 • zrno je tipa zubana, standardnog kvaliteta, krupno, narandžasto-crvene boje
 • stoka ga rado jede
 • pogodan je za setvu u svim ravničarskim rejonima, a naročito u rejonima zapadna, južna i centralna Bačka, južni i istočni Srem, Južni Banat
 • najbolje rezultate daje u gustinama od 55-58.000 biljaka po hektaru
NS seme - Dunav
 • Kasni hibrid, grupe zrenja FAO 700.
 • Potencijal za rodnost je preko 15 t/ha suvog zrna.
 • Tolerantan je na sušu.
 • Biljka je visine oko 300 cm, a klip formira na visini oko 100 cm.
 • Klip je dužine oko 26 cm, valjkastog oblika, sa 16 redova zrna.
 • Zrno je žute boje, a masa 1000 zrna je oko 430 grama.
 • Preporučeni sklop iznosi 57.000 biljaka po hektaru.
 • Pogodan je za uzgoj u svim ravničarskim rejonima za zrno i za silažu.
NS seme - NS 645 ulj
 • Hibrid sa povećanim sadržajem ulja.
 • Biljka je visine oko 270 cm sa nisko nasađenim klipom.
 • Klip je konusnog oblika sa 14-16 redova zrna, dužine 23 cm.
 • Zrno je u tipu zubana, žute boje sa 8-9% ulja.
 • Masa 1000 zrna je oko 370 grama.
 • Potencijal za prinos je preko 12 t/ha suvog zrna.
 • Preporučuje se sklop od 57.000 biljaka po hektaru.
 • Može se gajiti u svim ravničarskim rejonima.
NS seme - NS 5016b
 • Biljka je visine oko 280 cm.
 • Klip formira na visini od 90 cm.
 • Klip je valjkastog oblika, dužine oko 24 cm sa 14 redova zrna.
 • Zrno je bele boje.
 • Masa 1000 zrna je oko 430 grama.
 • Ostvaruje preko 13 t/ha suvog zrna pri sklopu od oko 60.000 biljaka po hektaru.
NS seme - NS 5063
 • Novi visoko prinosan hibrid iz FAO 500 grupe zrenja.
 • Pogodan je za intenzivne uslove proizvodnje.
 • Potencijal za prinos mu je iznad 15 tona suvog zrna po hektaru.
 • Preporučuje se za proizvodnju zrna i silaže.
 • Biljka je visine oko 280cm, a klip formira na visini oko 100cm.
 • Stablo je čvrsto i elastično visoko tolerantno na poleganje.
 • Klip je cilindričan, dug sa 16-18 redi zrna. Zrno je duboko tipa zubana žute boje
 • Masa 1.000 zrna je oko 400 grama.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu.
 • Preporučuje se za sve ravničarske rejone uz intenzivnu agrotehniku.
 • Optimalan sklop u berbi je oko 62.000 biljaka u povoljnim uslovima, a 57.000 biljaka u manje povoljnim uslovima. Za silažu broj biljaka povećati za 5-10.000.
NS seme - NS Aleksandra
 • Novi visoko prinosan hibrid iz FAO 500 grupe zrenja.
 • Pogodan je za intenzivne uslove proizvodnje.
 • Potencijal za prinos mu je iznad 16 tona suvog zrna po hektaru.
 • Preporučuje se za proizvodnju zrna i silaže.
 • Biljka je visine oko 290cm, a klip formira na visini oko 105cm.
 • Stablo je čvrsto i elastično visoko tolerantno na poleganje.
 • Klip je cilindričan, dug sa oko 18 redi zrna. Zrno je izuzetno duboko tipa zubana žute boje.
 • Masa 1.000 zrna je oko 420 grama.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu.
 • Preporučuje se za sve ravničarske rejone uz intenzivnu agrotehniku.
 • Optimalan sklop u berbi je oko 62.000 biljaka u povoljnim uslovima, a 57.000 biljaka u manje povoljnim uslovima. Za silažu broj biljaka povećati za 5-10.000.

Sva prava zadržana © 2017 Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad