Quantcast

NS seme » Kukuruz

Maloprodajne cene semena kukuruza za 2015. godinu

Maloprodajna jedinica (25.000 semena) Maloprodajna cena
(sa PDV-om)
NS-501, NS-540, NS-770 4.100,oo din.
NS-205, NS-208, NS-223, NS-3014, NS-4015, NS-4023, NS-4030, NS-444,
NS-444 Ultra, NS-5010, NS-5043, NS-5051, NS-5052, NS-6010, NS-6030,
NS-6043, NS-6102, NS-640, NS-640 Ultra, Radan, Tisa, Zenit
4.400,oo din.
NS-3022, NS-4051, NS-5083, NS-7020 4.800,oo din.
NS-620 K, NS-609 B 5.100,oo din.
DODATNE POGODNOSTI:
Za kupljenih 10 SJ semena kukuruza u maloprodaji kupac dobija 1 SJ gratis!

Ovde možete videti stanje zaliha u maloprodaji Instituta na Rimskim Šančevima,
kao i zalihe koje su dostupne za online naručivanje.

Stanje zaliha u maloprodaji se konstantno menja, te Vas molimo da nas kontaktirate na 021/4898-289 i 021/4898-280
Sledeći proizvodi se trenutno nalaze na zalihama:
(stanje lagera se dnevno ažurira)


Kukuruz
NS 6043 (SJ)
NS 620 k (SJ)
Proizvodi dostupni za narucivanje:
(stanje lagera se dnevno ažurira)

KukuruzNažalost, trenutno nema dostupnih proizvoda.
Dostava se vrši putem City express, o trošku kupca, po izvršenoj uplati.
Cene dostave možete videti na sajtu City Express-a.

Hibridi kukuruza tolerantni prema cikloksidimu (Focus® Ultra)

NS seme - NS 444 ultra

Za efikasnu borbu protiv travnih korova!!!

 • Otporan prema herbicidu Focus® Ultra!!!
 • NS 444 Ultra je srednje rani hibrid. Potencijal za prinos je oko 12 t/ha suvog zrna i 45 t/ha silaže. Veoma adaptabilan hibrid, dobre tolerantnosti prema suši.
 • Stablo je elastično, visine oko 265 cm, otporno prema poleganju.
 • Klip je konusno-cilindričnog oblika sa 14-16 redova zrna, žuto narandžaste boje. Zrno je tipa zubana, standardnog kvaliteta. Masa 1000 zrna je oko 390 grama.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev (za zrno i silažu) i kao postrni usev za silažu. Dobar je predusev za pšenicu.
 • Optimalni sklop u povoljnim uslovima gajenja iznosi oko 68.000 biljaka/ha, u prosečnim 65.000 biljaka/ha i u manje povoljnim 62.000 biljaka/ha. Za silažu broj biljaka/ha povećati za 15-20%.
DUO System® obezbeđuje:
 • Jedinstvenu mogućnost suzbijanja divljeg sirka iz rizoma rezistentnog prema sulfonilurea herbicidima.
 • Jedinstvenu mogućnost suzbijanja zubače.
NS seme - NS 640 ultra

Za efikasnu borbu protiv travnih korova!!!

 • Otporan prema herbicidu Focus® Ultra!!!
 • NS 640 Ultra je srednje kasni hibrid. Potencijal za prinos zrna je iznad 15 t/ha suvog zrna i preko 50 t/ha silaže. Dobro podnosi sušu.
 • Stablo je visoko, elastično, otporno prema poleganju i lomu.
 • Klip je dugačak, cilindričnog oblika sa 14-16 redova zrna.
 • Zrno je tipa zubana žuto-narandžaste boje, mase 1000 zrna iznad 400 grama.
Preporuka za gajenje
 • Hibrid dobre adaptabilnosti i stabilnosti prinosa.
 • Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu. Pogodan za gajenje u svim ravničarskim rejonima.
 • Optimalni sklop u povoljnim uslovima gajenja iznosi oko 62.000 biljaka/ha, u prosečnim 59.500 biljaka/ha i u manje povoljnim 57.000 biljaka/ha. Za silažu broj biljaka/ha povećati za 15-20%.
DUO System® obezbeđuje:
 • Jedinstvenu mogućnost suzbijanja divljeg sirka iz rizoma rezistentnog prema sulfonilurea herbicidima.
 • Jedinstvenu mogućnost suzbijanja zubače.

Upoznajte
DUO System®


Hibridi kukuruza standardnog kvaliteta


FAO 200

NS seme - NS 205
 • NS 205 je rani hibrid kratke vegetacije. Može se gajiti kao glavni i kao postrni usev. Podnosi zakašnjelu setvu. Potencijal za prinos je iznad 10 t/ha suvog zrna. Dobro podnosi sušu. Tolerantan je prema glavnim prouzrokovačima bolesti kukuruza: Ustilago maydis, Helminthosporium spp. i Fusarium spp.
 • Stablo: NS 205 ima elastično stablo srednje visine, otporno prema poleganju i lomu.
 • Klip-zrno: Klip je cilindričnog oblika sa 16-18 redova zrna, narandžasto crvene boje. Zrno je tipa zubana standardnog kvaliteta. Masa 1000 zrna je oko 300 grama.
 • Sklop (000 biljaka ha-1):
  1. 70 000 u regionima sa prirodnim potencijalom iznad 11 t/ha suvog zrna
  2. 65 000 u regionima sa prirodnim potencijalom 7 do 11 t/ha suvog zrna
  3. 60 000 u regionima sa prirodnim potencijalom ispod 7 t/ha suvog zrna
NS seme - NS 208
 • NS 208 je rani hibrid kratke vegetacije, sazreva za 105 dana
 • može se gajiti za zrno i silažu, zavisno od regiona
 • može se proizvoditi do 800 m nadmorske visine
 • potencijal za prinos je iznad 12 t ha-1 suvog zrna
 • za proizvodnju silo mase broj biljaka po ha treba povećati za 10% a u tom slučaju prinos silo mase iznosi preko 40 t ha-1
 • postrno se može gajiti za zrno i silažu u toplim rejonima uz mogućnost navodnjavanja
 • dobro podnosi sušu
 • tolerantan je prema glavnim prouzrokovačima bolesti kukuruza:
  Ustilago maydis, Helminthosporium spp. i Fusarium spp.
 • Stablo: NS 208 ima elastično stablo visine oko 250 cm, otporno prema poleganju i lomu.
 • Klip-zrno: klip je cilindričnog oblika sa 14 redova zrna, tamno žute boje zrno je tipa poluzubana standardnog kvaliteta masa 1000 zrna je oko 380 grama
 • Sklop (000 biljaka ha-1):
  1. 80 000 u regionima sa prirodnim potencijalom iznad 10 t/ha suvog zrna
  2. 75 000 u regionima sa prirodnim potencijalom oko 8 t/ha suvog zrna
  3. 70 000 u regionima sa prirodnim potencijalom ispod 7 t/ha suvog zrna
NS seme - NS 223
 • NS 223 je rani hibrid, sazreva za 105-110 dana
 • može se gajiti za zrno i silažu, zavisno od regiona
 • može se proizvoditi do 700 m nadmorske visine
 • biljka zadržava tamno zelenu boju sve do zrenja
 • potencijal za prinos je iznad 11 t ha-1 suvog zrna
 • za proizvodnju silo mase broj biljaka po ha treba povećati za 15%, a u tom slučaju prinos silo mase iznosi preko 40-45 t ha-1
 • postrno se može gajiti za zrno i silažu u toplim rejonima uz mogućnost navodnjavanja
 • dobro podnosi sušu
 • tolerantan je prema glavnim prouzrokovačima bolesti kukuruza:
  Ustilago maydis, Helminthosporium spp. i Fusarium spp.
 • Stablo: NS 223 ima elastično stablo visine oko 240 cm, otporno prema poleganju i lomu
 • Klip-zrno: klip je cilindričnog oblika sa 16 redova zrna, žute boje zrno je tipa zubana standardnog kvaliteta
 • masa 1000 zrna je oko 350 grama
 • brzo otpušta vlagu u zrnu
 • Sklop (000 biljaka ha-1):
  1. 80 000 u regionima sa prirodnim potencijalom iznad 10 t/ha suvog zrna
  2. 75 000 u regionima sa prirodnim potencijalom oko 9 t/ha suvog zrna
  3. 70 000 u regionima sa prirodnim potencijalom ispod 7 t/ha suvog zrna

FAO 300

NS seme - NS 3014

Dobar rod i u manje povoljnim uslovima

 • NS 3014 je srednje rani hibrid. Potencijal rodnosti preko 13 t/ha suvog zrna i iznad 50 t/ha silaže.
 • Poseduje izraženu tolerantnost prema suši i dobru prilagodljivost različitim uslovima gajenja.
 • Stablo je čvrsto i elastično, otporno prema poleganju. Biljka zadržava zelenu boju do pune zrelosti zrna (stay-green).
 • Klip ima 14-16 redova zrna. Zrno je tipa zubana žutonarandžaste boje. Masa 1000 zrna je iznad 380 grama.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev (za zrno i silažu) i kao postrni usev za silažu.
 • Dobar je predusev za pšenicu.
 • Idealan za vetrovite rejone istočnog Banata i teža zemljišta.
 • Optimalni sklop oko 75.000 biljaka u povoljnim uslovima, a 65.000 biljaka po hektaru u manje povoljnim uslovima. Za silažu broj biljaka povećati za 5-10.000.
NS seme - NS 3022

Rani i prinosan

 • NS 3022 je novi srednje rani hibrid. U dvogodišnjim testiranjima u ogledima sortne komisije imao je 17,9% viši prinos zrna od standarda i 1,1% nižu vlagu od standarda.
 • Potencijal rodnosti preko 13 t/ha suvog zrna i iznad 50 t/ha silaže.
 • Stabljika je robusna i čvrsta visine oko 250 cm. Klip je dugačak, valjkastog do blago konusnog oblika sa 14-16 redova zrna. Zrno je tipa zubana narandžaste boje.
 • Masa 1000 zrna je 350-380 grama.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev (za zrno i silažu) i kao postrni usev za silažu.
 • Dobar je predusev za pšenicu.
 • Optimalni sklop oko 75.000 biljaka u povoljnim uslovima, a 65.000 biljaka po hektaru u manje povoljnim uslovima. Za silažu broj biljaka povećati za 5-10.000.

FAO 400

NS seme - NS 444

Veoma adaptabilan

 • NS 444 je srednje rani hibrid. Potencijal za prinos je oko 12 t/ha suvog zrna i 45 t/ha silaže.
 • Dobro podnosi sušu, veoma je adaptabilan.
 • NS 444 ima elastično stablo visine oko 265 cm, otporno prema poleganju i lomu.
 • Klip je konusno-cilindričnog oblika sa 14-16 redova zrna, žuto narandžaste boje.
 • Zrno je tipa zubana standardnog kvaliteta.
 • Masa 1000 zrna je oko 390 grama.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev (za zrno i silažu) i kao postrni usev za silažu.
 • Dobar je predusev za pšenicu.
 • Pogodan je i za lošije uslove gajenja.
 • Optimalni sklop oko 68.000 biljaka u povoljnim uslovima, a 62.000 biljaka u manje povoljnim uslovima.
 • Za silažu 5-10.000 biljaka više.
NS seme - NS 4015
 • potencijal za rodnost mu je i preko 14 tona suvog zrna po hektaru
 • priznat je u FAO 400 grupi zrenja
 • sazreva 10-ak dana pre hibrida NS 444 i nakon toga spušta vlagu zrna ispod 20%
 • odlikuje se izuzetnom tolerantnošću prema suši i visokim prinosom
 • dobre je adaptabilnosti i stabilnosti prinosa
 • biljka je visine oko 260 cm, klip formira na oko 100 cm
 • klip je cilindičnog oblika izuzetne dužine sa oko 16-18 redova
 • zrno je krupno, žute boje
 • masa 1000 zrna mu je oko 400 grama
 • lako se bere i dobro se čuva
 • optimalna gustina mu je oko 62.000 biljaka/ha u berbi
 • izvanredne rezultate daje u svim rejonima gajenja srednje ranih
  i srednje kasnih hibrida kukuruza
NS seme - NS 4023

Veoma visok potencijal rodnosti

 • NS 4023 je srednje rani hibrid, u priznavanju najrodniji u grupi zrenja. Potencijal rodnosti preko 14 t/ha suvog zrna i 50 t/ha silaže. Poseduje zadovoljavajuću tolerantnost prema suši i prilagodljivost uslovima gajenja.
 • Biljka je visine oko 270 cm, stablo je elastično, otporno prema poleganju.
 • Klip ima 14-16 redova zrna. Zrno je tipa zubana žuto-crvenkaste boje.
 • Masa 1000 zrna je iznad 380 grama.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev (za zrno i silažu) i kao postrni usev za silažu.
 • Dobar je predusev za pšenicu.
 • Hibrid za intenzivnije uslove proizvodnje.
 • Optimalni sklop oko 72.000 biljaka u povoljnim uslovima, a 65.000 biljaka po hektaru u manje povoljnim uslovima. Za silažu 5-10.000 biljaka više.
NS seme - NS 4030

Otporan prema poleganju, tolerantan prema suši

 • NS 4030 je srednje rani hibrid. Poseduje visok genetski potencijal rodnosti, preko 13 t/ha suvog zrna. Izrazito adaptabilan hibrid.
 • Pogodan za mašinsku berbu i kombajniranje u zrnu.
 • Stabljika je niska sa nisko postavljenim klipom i izrazitom otpornošću prema poleganju.
 • Klip ima 16 redova zrna, žuto-crvene boje, tipa zubana.
 • Masa 1000 zrna je oko 380 grama.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev (za zrno i silažu) i kao postrni usev za silažu.
 • Dobar je predusev za pšenicu.
 • Odličan u uslovima stresa izazvanog sušom
 • Optimalni sklop oko 72.000 biljaka u povoljnim uslovima, a 65.000 biljaka u manje povoljnim uslovima.
NS seme - NS 4051

Rani, prinosan i tolerantan na sušu

 • U konkurenciji tridesetak hibrida iste grupe zrenja imao je najnižu vlagu u zrnu. Istovremeno, postigao je prinos zrna preko 11 t/ha što ga je po performans indeksu svrstalo u sam vrh liste svih ispitivanih hibrida.
 • Njegov potencijal za prinos zrna je preko 15 tona.
 • Stabljika je robusna i čvrsta visine 250-270 cm.
 • Klip je dugačak, valjkastog oblika sa 16-18 redova zrna.
 • Zrno je tipa zubana žuto-narandžaste boje. Masa 1000 zrna je oko 370 grama.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev (za zrno i silažu) i kao postrni usev za silažu.
 • Dobar je predusev za pšenicu.
 • Optimalni sklop oko 72.000 biljaka u povoljnim uslovima, a 65.000 biljaka po hektaru u manje povoljnim uslovima. Za silažu broj biljaka povećati za 5-10.000.

FAO 500

NS seme - NS 501
 • biljka je robusna, visine oko 295 cm, elastičnog stabla
 • klip je cilindričan sa 14-16 redova zrna
 • odlikuje se izuzetno lepim klipovima i zato je tražen naročito od proizvođača koji beru kukuruz u klipu
 • zrno je u tipu zubana, žute boje
 • masa 1000 zrna je oko 390 grama
 • potencijal za prinos zrna je iznad 14 t/ha pri sklopu od 60-65.000 biljaka/ha
 • pogodan je za gajenje u ravničarskim predelima i do 350 metara nadmorske visine
NS seme - NS 540

Otporan na poleganje, tolerantan prema suši

 • NS 540 je srednje kasni hibrid.
 • Potencijal za prinos mu je preko 13 tona suvog zrna po hektaru i preko 50 tona silaže.
 • Stablo je visine oko 280 cm.
 • Klip je dugačak, cilindričnog oblika sa 12-14 redova zrna.
 • Zrno je žute boje tipa zubana standardnog kvaliteta. Masa 1000 zrna je oko 400 grama.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu.
 • Dobar je predusev za pšenicu.
 • Preporučuje se vetrovite rejone istočnog Banata i Srema.
 • Pogodan za umereno sušne rejone i lošije uslove proizvodnje.
 • Optimalni sklop oko 68.000 biljaka u povoljnim uslovima, a 60.000 biljaka u manje povoljnim.
NS seme - NS 5010
 • biljka je visine 320 cm
 • stablo je čvrsto i elastično
 • klip se formira na oko 115 cm visine, cilindričnog je oblika sa 16-18 redova zrna
 • zrno je u tipu zubana, žuto-narandžaste boje
 • masa 1000 zrna je oko 410 grama
 • pri sklopu od 57.000 biljaka/ha ostvaruje prinos i preko 151 suvog zrna
NS seme - NS 5043

Hibrid stabilnih prinosa

 • NS 5043 je srednje kasni hibrid.
 • Potencijal za prinos je oko 15 t/ha suvog zrna i 50 t/ha silaže.
 • Ima čvrsto stablo oko 270 cm visine.
 • Klip je cilindričnog oblika sa 16-18 redova zrna, žute boje.
 • Zrno je tipa zubana standardnog kvaliteta. Masa 1000 zrna je oko 380 grama.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu.
 • Dobar je predusev za pšenicu.
 • Preporučuje se za sušnije i vetrovite rejone istočnog Banata i Srema.
 • Optimalni sklop oko 68.000 biljaka u povoljnim uslovima, a 62.000 biljaka u manje povoljnim. Za silažu broj biljaka povećati za 5-10.000.
NS seme - NS 5051

Hibrid visokih i stabilnih prinosa

 • NS 5051 je srednje kasni hibrid, jedan od najrodnijih u grupi zrenja.
 • Potencijal za prinos je oko 15 t/ha suvog zrna. Ima čvrsto stablo oko 260 cm visine. Formira klip na oko 90 cm.
 • Klip je dug, cilindričnog oblika sa 16-18 redova zrna, žute boje.
 • Zrno je tipa zubana standardnog kvaliteta. Masa 1000 zrna je oko 380 grama.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu.
 • Dobar je predusev za pšenicu.
 • Preporučuje se za gajenje u svim ravničarskim rejonima
 • Pogoduje mu intenzivna agrotehnika.
 • Optimalni sklop oko 68.000 biljaka u povoljnim uslovima, a 62.000 biljaka u manje povoljnim uslovima. Za silažu broj biljaka povećati za 5-10.000.
NS seme - NS 5052
 • srednjerani hibrid, sazreva za 115 do 120 dana. Preporučuje se za proizvodnju zrna. Može se gajiti u svim ravničarskim rejonima. Potencijal rodnosti iznosi preko 15 tha-1 suvog zrna.
 • Tolerantan je prema suši i važnijim prouzrokovačima bolesti lista, stabla i klipa. Odlikuje se brzim otpuštanjem vlage iz zrna u vreme berbe.
 • Stablo: Stablo je čvrsto i elastično ispod prosečne visine za svoju grupu zrenja, otporno prema poleganju.
 • Klip-zrno: Klip je cilindričan, prosečne dužine 25 cm, sa 14-16 redova zrna. Zrno je krupno, tipa zubana žuto crvenkaste boje. Masa 1000 zrna iznosi preko 400 grama.
 • Sklop (000 biljaka ha-1):
  1. 65 000 u regionima sa prirodnim potencijalom iznad 11 tha-1 suvog zrna.
  2. 60 000 u regionima sa prirodnim potencijalom 7 do 11 tha-1 suvog zrna.
  3. 55 000 u regionima sa prirodnim potencijalom ispod 7 tha-1 suvog zrna.
NS seme - NS 5083
 • Novi visoko prinosan hibrid iz FAO 500 grupe zrenja.
 • Pogodan je za intenzivne uslove proizvodnje.
 • Potencijal za prinos mu je iznad 15 tona suvog zrna po hektaru.
 • Preporučuje se za proizvodnju zrna i silaže.
 • Biljka je visine oko 290 cm, a klip formira na visini oko 100cm.
 • Stablo je čvrsto i elastično visoko tolerantno na poleganje.
 • Klip je cilindričan, dug sa 16-18 redi zrna. Zrno je duboko tipa zubana žute boje.
 • Masa 1.000 zrna je oko 400 grama.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu.
 • Preporučuje se za sve ravničarske rejone uz intenzivnu agrotehniku.
 • Optimalan sklop u berbi je oko 62.000 biljaka u povoljnim uslovima, a 57.000 biljaka u manje povoljnim uslovima. Za silažu broj biljaka povećati za 5-10.000.

FAO 600

NS seme - NS 640

Izuzetna adaptabilnost i stabilnost prinosa

 • NS 640 je srednje kasni hibrid, najrasprostranjeniji hibrid u poslednjoj dekadi.
 • Potencijal za prinos zrna je iznad 15 t/ha suvog zrna i preko 50 t/ha silaže. Dobro podnosi sušu.
 • Stablo je visoko, elastično, čvrsto, otporno prema poleganju i lomu.
 • Klip je dugačak, cilindričnog oblika sa 14-16 redova zrna.
 • Zrno je tipa zubana žuto-narandžaste boje mase 1000 zrna iznad 400 grama.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu.
 • Pogoduje mu ranija setva.
 • Daje stabilne prinose u svim ravničarskim rejonima.
 • Optimalni sklop oko 62.000 biljaka u povoljnim uslovima, a 57.000 biljaka u manje povoljnim. Za silažu broj biljaka povećati za 5-10.000.
NS seme - NS 6010

Hibrid rekordnih prinosa za bolje uslove gajenja

 • NS 6010 je srednje kasni hibrid za intenzivne uslove proizvodnje.
 • Rekorder je po prinosu zrna od preko 18 t/ha.
 • Preporučuje se za proizvodnju zrna i silaže.
 • Stablo je robusno, visine oko 275 cm.
 • Klip je cilindričan sa 16 redova zrna.
 • Zrno je izrazito duboko tipa zubana žute boje. Masa 1000 zrna iznosi oko 400 grama.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu.
 • Preporučuje se za sve ravničarske rejone uz intenzivnu agrotehniku.
 • Optimalni sklop oko 65.000 biljaka u povoljnim uslovima, a 57.000 biljaka u manje povoljnim. Za silažu broj biljaka povećati za 5-10.000.
NS seme - NS 6030

Hibrid rekordnih i stabilnih prinosa

 • NS 6030 je srednje kasni hibrid.
 • Potencijal rodnosti iznosi preko 17 t/ha suvog zrna i 50 tona silaže po hektaru.
 • Stablo je prosečne visine za svoju grupu zrenja, čvrsto i elastično, otporno prema poleganju. Listovi zadržavaju zelenu boju do pune zrelosti zrna.
 • Klip je cilindričan, sa 16 redova zrna.
 • Zrno je tipa zubana žuto-narandžaste boje. Masa 1000 zrna iznosi preko 400 grama.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu.
 • Pogoduje mu ranija setva.
 • Daje visoke i stabilne prinose u svim ravničarskim rejonima.
 • Optimalni sklop oko 65.000 biljaka u povoljnim uslovima, a 57.000 biljaka u manje povoljnim. Za silažu broj biljaka povećati za 5-10.000.
NS seme - NS 6043
 • NS 6043 je srednje kasni hibrid, sazreva za oko 130-135 dana
 • preporučuje se za proizvodnju zrna i silaže
 • potencijal rodnosti iznosi preko 20 t/ha suvog zrna i iznad 65 t/ha silaže
 • dobro podnosi sušu
 • tolerantan je prema glavnim prouzrokovačima bolesti kukuruza:
  Ustilago maydis, Helminthosporium spp. i Fusarium spp.
 • stablo je visine oko 300 cm, čvrsto i elastično, otporno prema poleganju
 • biljka najčešće formira 2 klipa, klip je cilindričan, prosečne dužine oko 25 cm, sa 16-18 redova zrna
 • zrno je tipa zubana žuto narandžaste boje
 • masa 1000 zrna iznosi oko 390 grama
 • Sklop (000 biljaka po hektaru):
  1. 65 000 u regionima sa prirodnim potencijalom iznad 12-13 t/ha suvog zrna
  2. 60 000 u regionima sa prirodnim potencijalom 10 do 11 t/ha suvog zrna
  3. 50 000 u regionima sa prirodnim potencijalom ispod 8 t/ha suvog zrna
  4. 65 000 za proizvodnju silaže
NS seme - NS 6102

Hibrid stabilnih prinosa tolerantan na sušu

 • NS 6102 je najraniji hibrid FAO grupe zrenja 600.
 • Potencijal za prinos je iznad 17 t/ha suvog zrna. Daje visoke i stabilne prinose u svim rejonima gajenja.
 • Prilagođen je za stresne (sušne) i povoljne uslove proizvodnje. Bio je odličan u sušnoj 2012. i 2013. godini.
 • Stablo je niže za datu grupu zrenja, sa nisko postavljenim klipom i uspravnim i poluuspravnim listovima.
 • Klip je dugačak, cilindričnog oblika, sa 14-16 redova.
 • Zrno je žuto-narandžaste boje, tipa zubana standardnog kvaliteta. Masa 1000 zrna je oko 360 grama.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu.
 • Pogoduje mu ranija setva.
 • Daje visoke i stabilne prinose u svim ravničarskim rejonima.
 • Dobre rezultate daje u rejonima sa umerenim stresom usled suše.
 • Optimalni sklop oko 68.000 biljaka u povoljnim uslovima, a 60.000 biljaka u manje povoljnim.
NS seme - NS 7020

Hibrid rekordnih prinosa, tolerantan prema suši

 • NS 7020 je srednje kasni hibrid, po dužini vegetacije pripada grupi zrenja FAO 600.
 • Potencijal rodnosti iznosi preko 17 t/ha suvog zrna. Hibrid je tolerantan prema suši. Listovi zadržavaju zelenu boju do pune zrelosti.
 • Stablo je ispod prosečne visine za svoju grupu zrenja, čvrsto i elastično, otporno prema poleganju.
 • Klip je cilindričan sa 14-16 redova zrna.
 • Zrno je izrazito krupno, tipa zubana žuto-crvenkaste boje. Masa 1000 zrna iznosi preko 420 grama.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu.
 • Pogoduje mu ranija setva.
 • Daje visoke i stabilne prinose u svim ravničarskim rejonima gajenja.
 • Pogodan je za rejone sa umerenim stresom izazvanim sušom.
 • Optimalni sklop oko 65.000 biljaka u povoljnim uslovima, a 57.000 biljaka u manje povoljnim.
NS seme - Zenit
 • srednje kasni hibrid
 • ima izuzetan potencijal rodnosti i u povoljnim uslovima daje i preko 16 tona suvog zrna po hektaru
 • tolerantan je prema suši
 • dobre je adaptabilnosti i stabilnosti prinosa
 • biljka je visine oko 300 cm, a klip formira na oko 110 cm
 • klip je cilindičnog oblika sa oko 16-18 redova veoma krupnog zrna
 • masa 1000 zrna mu je preko 400 grama
 • otporan je prema poleganju i lako se bere
 • ima izraženu stay-green osobinu tj. dugo zadržava zelenu lisnu masu
 • u fazi sazrevanja brzo otpušta vlagu iz zrna
 • optimalna gustina mu je oko 57.000 biljaka/ha u berbi
 • izvanredne rezultate daje u svim rejonima gajenja srednje kasnih hibrida kukuruza
NS seme - Radan
 • srednje kasni hibrid, FAO 600 grupe zrenja
 • ima izuzetan potencijal rodnosti i u povoljnim uslovima daje i do 16 tona suvog zrna po hektaru
 • veoma je tolerantan prema suši
 • dobre je adaptabilnosti i stabilnosti prinosa
 • biljka je visine oko 300cm, klip formira na oko 110cm
 • klip je cilindičnog oblika sa oko 16-18 redova zrna
 • masa 1000 zrna mu je preko 400 grama.
 • optimalna gustina mu je oko 55.000 biljaka/ha u berbi
 • dobre prinose postiže u svim rejonima gajenja srednje kasnih hibrida kukuruza

FAO 700

NS seme - NS 770
 • Dvolinijski srednje kasni do kasni hibrid, FAO 650-700 grupe zrenja.
 • Stabljika je debela, čvrsta i visoka.
 • Klip je cilindričnog oblika, sa 16-18 redova zrna pravilno raspoređenih.
 • Zrno je tipa zubana, standardnog kvaliteta, krupno, narandžasto crvene boje, stoka ga rado jede.
 • Pogodan je za setvu u rejonima zapadne i centralne Bačke i južnog Srema.
 • Najbolje rezultate postiže u gustinama od 55-58.000 biljaka po hektaru.
NS seme - Tisa
 • kasni hibrid izvanrednog potencijala za prinos
 • u optimalnim uslovima daje i preko 17 tona suvog zrna po hektaru
 • dobre je adaptabilnosti i stabilnosti prinosa
 • biljka je visine oko 310 cm, a klip formira na oko 110 cm
 • klip je blago konusnog oblika sa 16 redova zrna.
 • zrno je žuto-narandžaste boje, krupno, mase 1000 zrna oko 400 grama
 • optimalan broj biljaka u berbi je 55.000 po hektaru
 • preporučuje se se za gajenje u svim ravničarskim rejonima

Hibridi specifičnih svojstava

NS seme - NS 620k
 • zrno tipa kokičara
 • ima stablo srednje visine, elastično
 • potencijal za prinos zrna iznad 6 t/ha
 • zapremina kokičavosti je iznad 40
 • kokica je bele boje, krupna i meka
 • optimalan sklop 65.000 biljaka po hektaru
NS seme - NS 609b
 • stabljika je elastična, prosečne visine oko 290 cm
 • klip je cilindričnog oblika sa 14-16 redova zrna
 • zrno tipa zubana, bele boje
 • masa 1000 zrna iznosi oko 400 grama
 • preporučuje se sklop od 55.000 biljaka po hektaru
 • pogodan je za sva ravničarska područja

Arhiva proizvoda

NS seme - NS 2012
  FAO 150-180 grupa zrenja
 • NS 2012 je rani hibrid kratke vegetacije, sazreva za oko 107 dana. Može se gajiti za zrno i silažu, zavisno od regiona. Može se proizvoditi do 800 m nadmorske visine.
 • Potencijal za prinos je iznad 11 t ha-1 suvog zrna. Za proizvodnju silo mase broj biljaka po ha treba povećati za 10%. U tom slučaju prinos silo mase iznosi preko 45 t ha-1. Postrno se može gajiti za zrno i silažu u toplim rejonima uz mogućnost navodnjavanja. Dobro podnosi sušu. Tolerantan je prema glavnim prouzrokovačima bolesti kukuruza: Ustilago maydis, Helminthosporium spp. i Fusarium spp.
 • Stablo: NS 2012 ima elastično stablo visine oko 200 cm, otporno prema poleganju i lomu.
 • Klip-zrno: Klip je konusnog oblika sa 14 redova zrna, žute boje. Zrno je tipa zubana standardnog kvaliteta. Masa 1000 zrna je oko 390 grama. Brzo otpušta vlagu u vreme zrenja.
 • Sklop (000 biljaka ha-1):
  1. 80 000 u regionima sa prirodnim potencijalom iznad 10 t/ha suvog zrna
  2. 75 000 u regionima sa prirodnim potencijalom oko 9 t/ha suvog zrna
  3. 60 000 u regionima sa prirodnim potencijalom ispod 8 t/ha suvog zrna
NS seme - NS 300
 • biljka je visine oko 260 cm, zelena sve do pune zrelosti
 • klip je cilindričnog oblika, dužine 20 cm sa 14 redova zrna
 • zrno je tipa zubana, žuto-narandžaste boje
 • masa 1000 zrna je oko 350 grama
 • pri sklopu od 70.000 biljaka/ha postiže prinose i preko 14 t/ha
 • pogodan je za setvu u svim ravničarskim i brežuljkastim rejonima do 450 metara nadmorske visine
NS seme - NS 510
 • srednje rani hibrid (125 dana vegetacije)
 • potencijal za rodnost mu je i do 15 tona suvog zrna
 • sazreva 7-10 dana pre hibrida NS 640
 • dobre je adaptabilnosti i stabilnosti prinosa
 • biljka je visoka i elastična sa uspravnim listovima
 • klip je cilindričnog oblika sa 14-16 redova zrna i tankim oklaskom
 • zrno je krupno, tipa zubana, narandžaste boje
 • masa 1000 zrna je iznad 400 grama
 • u optimalnim uslovima proizvodnje najbolje rezultate daje pri 57.000 biljaka/ha
 • pogodan je za sve ravničarske krajeve
NS seme - NS 507
 • srednje rani hibrid (125 dana vegetacije)
 • potencijal za rodnost mu je i do 15 tona suvog zrna
 • sazreva 7-10 dana pre hibrida NS 640
 • dobre je adaptabilnosti i stabilnosti prinosa
 • biljka je visoka i elastična sa uspravnim listovima
 • klip je blago konusnog oblika sa 14-16 redova zrna i tankim oklaskom
 • zrno je krupno tipa zubana, žute boje
 • masa 1000 zrna je iznad 400 grama
 • u optimalnim uslovima proizvodnje najbolje rezultate daje pri sklopu 60.000 biljaka/ha
 • pogodan je za ravničarske krajeve
NS seme - NS 7016
 • dvolinijski srednje-kasni/kasni hibrid FAO 700 grupe zrenja
 • stabljika je visoka i elastična
 • klip je cilindričnog oblika, sa 16-18 redova zrna pravilno raspoređenih na klipu
 • zrno je tipa zubana, standardnog kvaliteta, krupno, narandžasto-crvene boje
 • stoka ga rado jede
 • pogodan je za setvu u svim ravničarskim rejonima, a naročito u rejonima zapadna, južna i centralna Bačka, južni i istočni Srem, Južni Banat
 • najbolje rezultate daje u gustinama od 55-58.000 biljaka po hektaru
NS seme - Dunav
 • Kasni hibrid, grupe zrenja FAO 700.
 • Potencijal za rodnost je preko 15 t/ha suvog zrna.
 • Tolerantan je na sušu.
 • Biljka je visine oko 300 cm, a klip formira na visini oko 100 cm.
 • Klip je dužine oko 26 cm, valjkastog oblika, sa 16 redova zrna.
 • Zrno je žute boje, a masa 1000 zrna je oko 430 grama.
 • Preporučeni sklop iznosi 57.000 biljaka po hektaru.
 • Pogodan je za uzgoj u svim ravničarskim rejonima za zrno i za silažu.
NS seme - NS 645 ulj
 • Hibrid sa povećanim sadržajem ulja.
 • Biljka je visine oko 270 cm sa nisko nasađenim klipom.
 • Klip je konusnog oblika sa 14-16 redova zrna, dužine 23 cm.
 • Zrno je u tipu zubana, žute boje sa 8-9% ulja.
 • Masa 1000 zrna je oko 370 grama.
 • Potencijal za prinos je preko 12 t/ha suvog zrna.
 • Preporučuje se sklop od 57.000 biljaka po hektaru.
 • Može se gajiti u svim ravničarskim rejonima.
NS seme - NS 5016b
 • Biljka je visine oko 280 cm.
 • Klip formira na visini od 90 cm.
 • Klip je valjkastog oblika, dužine oko 24 cm sa 14 redova zrna.
 • Zrno je bele boje.
 • Masa 1000 zrna je oko 430 grama.
 • Ostvaruje preko 13 t/ha suvog zrna pri sklopu od oko 60.000 biljaka po hektaru.
NS seme - NS 5063
 • Novi visoko prinosan hibrid iz FAO 500 grupe zrenja.
 • Pogodan je za intenzivne uslove proizvodnje.
 • Potencijal za prinos mu je iznad 15 tona suvog zrna po hektaru.
 • Preporučuje se za proizvodnju zrna i silaže.
 • Biljka je visine oko 280cm, a klip formira na visini oko 100cm.
 • Stablo je čvrsto i elastično visoko tolerantno na poleganje.
 • Klip je cilindričan, dug sa 16-18 redi zrna. Zrno je duboko tipa zubana žute boje
 • Masa 1.000 zrna je oko 400 grama.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu.
 • Preporučuje se za sve ravničarske rejone uz intenzivnu agrotehniku.
 • Optimalan sklop u berbi je oko 62.000 biljaka u povoljnim uslovima, a 57.000 biljaka u manje povoljnim uslovima. Za silažu broj biljaka povećati za 5-10.000.
NS seme - NS Aleksandra
 • Novi visoko prinosan hibrid iz FAO 500 grupe zrenja.
 • Pogodan je za intenzivne uslove proizvodnje.
 • Potencijal za prinos mu je iznad 16 tona suvog zrna po hektaru.
 • Preporučuje se za proizvodnju zrna i silaže.
 • Biljka je visine oko 290cm, a klip formira na visini oko 105cm.
 • Stablo je čvrsto i elastično visoko tolerantno na poleganje.
 • Klip je cilindričan, dug sa oko 18 redi zrna. Zrno je izuzetno duboko tipa zubana žute boje.
 • Masa 1.000 zrna je oko 420 grama.
Preporuka za gajenje
 • Može se gajiti kao osnovni usev za zrno i silažu.
 • Preporučuje se za sve ravničarske rejone uz intenzivnu agrotehniku.
 • Optimalan sklop u berbi je oko 62.000 biljaka u povoljnim uslovima, a 57.000 biljaka u manje povoljnim uslovima. Za silažu broj biljaka povećati za 5-10.000.

Sva prava zadržana © 2015 Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad