Page 9 - NS SEME SORTIMENT 2017.
P. 9

NS 6102
        vysoký potencial  rýchle  tolerancia
         pre úrodu uvoľňovanie vlahy voči suchu FAO 610
         PRE KOMBAJNOVANIE
                             Hybrid stabilných výnosov,
                             tolerantný voči suchu


     POTENCIAL
     ÚRODY NAD                    OPIS HYBRIDU
     SUCHÉHO  17                   - NS 6102 je hybrid, ktorý v rámci FAO skupine zrenia 600 má naj-
     ZRNA  t/ha                   kratšiu vegetáciu.
                             - Jeho potenciál pre výnos presahuje 17 t/ha suchého zrna.
                             - Vysoké a stabilné výnosy sa dosahujú vo všetkych regiónoch pes-
                             tovania.
                             - Je prispôsobený suchým a optimálnym podmienkám výroby.
                             - Vynikal v suchom 2012. a 2013. roku.
                             - Byľ je nižšia, než je to typické pre danú skupinu zrenia a klas
                             je taktiež postavený nízko.
                             - Listy sú vzpriamené, respektíve polovzpriamené.
                             - Klas je dlhý, valcovitý a má 14 - 16 radov zrna.
                             - Zrno je žltej farby štandardnej kvality. Váha 1000 zŕn je okolo 360
                             gramov.
                             ODPORÚČANIE PRE PESTOVANIE

                             - Môže sa pestovať ako základný porast na zrno alebo siláž.
                             - Vyhovuje mu skoršia sejba.
                             - Pri intenzívnej agrotechnike dáva vysoké a stabilné výnosy vo
                             všetkých rovinatých oblastiach.
                             - Dobré výsledky dosahuje aj v oblastiach s miernym suchom.
                             - Optimálny počet rastlín na jednotku plochy je okolo 68.000 pre
                             vhodné, respektíve 60.000 pre menej vhodné podmienky.

                             NS 6140          vysoký potencial  tolerancia
           pre úrodu voči suchu
                             FAO 650
       PRE ZBER KLASU A NA SILÁŽ
                             Výnimočná adaptabilita

                             a stabilita výnosov            NOVO


                             OPIS HYBRIDU
     POTENCIAL
     ÚRODY NAD
                             - NS 6140 je stredne neskorý hybrid, dozrieva za 125-130 dní.
     SUCHÉHO  15                   - Jeho potenciál pre výnos presahuje 15 t/ha suchého zrna, respek-
     ZRNA  t/ha
                             tíve 70 t/ha siláže.
                             - Je veľmi adaptabílny a dobre sa správa v suchých podmienkach.
                             - Byľ je vysoká, elastická a pevná, odolná voči poliehaniu a lámaniu.
                             - Klas je 25 cm dlhý, valcovitý a má 16 - 18 radov zrna.
                             - Zrno je veľké, žlto-oranžovéj farby, štandardnej kvality.
                             - Váha 1000 zŕn je nad 400 gramov.
                             ODPORÚČANIE PRE PESTOVANIE
                       POTENCIAL  - Môže sa pestovať ako základný porast na zrno alebo siláž.
                       ÚRODY NAD
                             - Vyhovuje mu skoršia sejba.
                      70  SILÁŽE  - Pri intenzívnej agrotechnike dáva vysoké a stabilné výnosy vo
                      t/ha
                             všetkých rovinatých oblastiach.
                             - Optimálny počet rastlín na jednotku plochy je okolo 65.000 pre
                             vhodné, respektíve 57.000 pre menej vhodné podmienky.
                             - Ak sa pestuje na siláž, počet rastlín na ha sa zvyšuje o 5 - 10.000.
            www.nsseme.com                                  KUKURICA  7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14