Page 8 - NS SEME SORTIMENT 2017.
P. 8

NS 5211
         vysoký potencial  rýchle  tolerancia
         pre úrodu uvoľňovanie vlahy voči suchu FAO 520
          PRE KOMBAJNOVANIE
                              Vysoké výnosy, nízka vlaha
                                                     NOVO
                              OPIS HYBRIDU
      POTENCIAL
      ÚRODY NAD                   - NS 520 je stredne neskorý hybrid zo skupiny FAO 520.
                              - Vyznačuje sa vynikajúcou toleranciou voči suchu a potenciálom pre
      SUCHÉHO  15                   výnosy zrna nad 15 t/ha a okolo 60 t/ha siláže.
      ZRNA  t/ha
                              - Jeho byľ je pevná, elastická a odolná voči poliehaniu a dorastá do
                              výšky 280 cm.
                              - Listy sú tmavo zelené erektofylné.
                              - Klas je dlhý, valcovitý a má 14 - 16 radov zrna žltej farby.
                              - Zrno je štandardnej kvality, zvráskaveného perikarpu.
                              Váha 1000 zŕn je okolo 400 gramov.
                              ODPORÚČANIE PRE PESTOVANIE
                              - Môže sa pestovať ako základný porast na zrno alebo siláž ako aj
                              ako strniskový porast na výrobu siláže.
                        POTENCIAL  - Najdvoležitéjšou vlastnosťou je rýchle strácanie vlahypo dozrievaní
                        ÚRODY NAD  zrna, prečo sa odporúča na kombajnovanie.
                       60  SILÁŽE  - - Dobre reaguje na intenzívnu technologiu pestovania.
                       t/ha
                              Optimálny počet rastlín na jednotku plochy je okolo 68.000 pre
                              vhodné, respektíve 62.000 pre menej vhodné podmienky.
                              - Ak sa pestuje na siláž, počet rastlín na ha sa zvyšuje o 5 - 10.000.                              NS 5051         vysoký potencial  rýchle  tolerancia
         pre úrodu uvoľňovanie vlahy voči suchu FAO 580
          PRE KOMBAJNOVANIE
                              Vysoké a stabílne výnosy


                              OPIS HYBRIDU

      POTENCIAL                   - NS 5051 je stredne neskorý hybrid, jeden z najúrodnejších vo svojej
      ÚRODY NAD                    skupine zrenia.
                              - Jeho potenciál pre výnos zrna presahuje 15 t/ha.
      SUCHÉHO  15
      ZRNA  t/ha                  - Byľ je pevná a dorastá do výšky 260 cm, klas sa formuje vo výške
                              okolo 90 cm.
                              - Klas je dlhý, valcovitý a má 16 - 18 radov zrna žltej farby.
                              - Zrno je štandardnej kvality.
                              - Váha 1000 zŕn je okolo 380 gramov.

                              ODPORÚČANIE PRE PESTOVANIE

                              - Môže sa pestovať ako základný porast na zrno alebo siláž.
                              - Je dobrou predplodinou pre pšenicu.
                              - Odporúča sa pre rovinaté regióny.
                              - Vyhovuje mu intenzívna agrotechnika.
                              - Optimálny počet rastlín na jednotku plochy je okolo 68.000 pre
                              vhodné, respektíve 62.000 pre menej vhodné podmienky.
                              - Ak sa pestuje na siláž, počet rastlín na ha sa zvyšuje o 5 - 10.000.   6     Bezplatné info číslo: 0800/000021                             KUKURICA
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13