Page 7 - NS SEME SORTIMENT 2017.
P. 7

NS 4051
        vysoký potencial  rýchle  tolerancia
         pre úrodu uvoľňovanie vlahy voči suchu FAO 420
         PRE KOMBAJNOVANIE
                             Skorý a výnosný,
                             tolerantný voči suchu


     POTENCIAL                    OPIS HYBRIDU
     ÚRODY NAD
     SUCHÉHO  14                   - V konkurencii tridsať hybridov rovnakej skupiny zrenia mal naj-
     ZRNA  t/ha                   nižšiu vlhkosť v zrne.
                             - Súčasne dosiahol výnosy zrna nad 11 t/ha, čo ho zaradilo na vrch
                             zoznamu skúmaných hybridov.
                             - Jeho potenciál pre výnos zrna presahuje 15 ton.
                             - Byľ je pevná a dorastá do výšky 250 - 270 cm.
                             - Klas je dlhý, valcovitý a má 16 - 18 radov zrna.
                             - Zrno je žlto - oranžovej farby.
                             - Váha 1000 zŕn je okolo 370 gramov.
                             ODPORÚČANIE PRE PESTOVANIE

                             - Môže sa pestovať ako základný porast (na zrno alebo siláž) a tak-
                             tiež aj ako strniskový porast na siláž.
                             - Je dobrou predplodinou pre pšenicu.
                             - Optimálny počet rastlín na jednotku plochy je okolo 72.000 pre
                             vhodné, respektíve 65.000 pre menej vhodné podmienky.
                             - Ak sa pestuje na siláž, počet rastlín na ha sa zvyšuje o 5 -10.000.                             NS 444        vysoký potencial  rýchle  tolerancia
         pre úrodu uvoľňovanie vlahy voči suchu
                             FAO 490
         PRE KOMBAJNOVANIE
                             Veľmi adaptabílny


                             OPIS HYBRIDU

     POTENCIAL                    - NS 444 je stredne skorý úrodný hybrid s genetickým potenciálom
     ÚRODY NAD                    pre výnos okolo 12 t/ha suchého zrna a 45 t/ha siláže.
                             - Výrazne je tolerantný voči suchu a dobre je prisposobený rozlič-
     SUCHÉHO  12
     ZRNA  t/ha                   ným podmienkam pestovania.
                             - Byľ je pevná a elastická, dorastá do výšky 265 cm, odolná je voči
                             poliehaniu a lámaniu.
                             - Klas je dlhý, kónusovo-valcovitý a má 14 - 16 radov zrna žlto-oran-
                             žovej farby štandardnej kvality.
                             - Váha 1000 zŕn je okolo 390 gramov.
                             ODPORÚČANIE PRE PESTOVANIE

                       POTENCIAL  - Môže sa pestovať ako základný porast (na zrno alebo siláž) a tak-
                       ÚRODY NAD  tiež aj ako strniskový porast na siláž.
                             - Je dobrou predplodinou pre pšenicu.
                      45  SILÁŽE  - Vhodný je pre nepriaznivé podmienky pestovania.
                      t/ha
                             - Optimálny počet rastlín na jednotku plochy je okolo 68.000 pre
                             vhodné, respektíve 62.000 pre menej vhodné podmienky.
                             - Ak sa pestuje na siláž, počet rastlín na ha sa zvyšuje o 5 - 10.000.
            www.nsseme.com                                  KUKURICA  5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12