Page 6 - NS SEME SORTIMENT 2017.
P. 6

HYBRIDY KUKURICE URČENÉ NA VÝROBU ZRNA                              NS 3022
         vysoký potencial  rýchle  tolerancia
         pre úrodu uvoľňovanie vlahy voči suchu FAO 360
          PRE KOMBAJNOVANIE
                              Skorý a výnosný


                              OPIS HYBRIDU
      POTENCIAL
      ÚRODY NAD                    - NS 3022 je nový stredne skorý hybrid.
                              - V dvojročných testoch v Odrodovej komisii mal výnos zrna vyšší
      SUCHÉHO  13                   o 17,9 % a vlhkosť zrna nižšiu o 1,1 % v porovnaní so štandardom.
      ZRNA  t/ha
                              - Potenciál pre výnos suchého zrna je nad 13 t/ha a siláže nad 50
                               t/ha.
                              - Pevná byľ dorastá do výšky 250 cm. Klas je dlhý, valcovitý až
                               mierne kónusný a má 14 - 16 radov zrna oranžovej farby.
                              - Váha 1000 zŕn je 350 - 380 gramov.


                              ODPORÚČANIE PRE PESTOVANIE

                              - Môže sa pestovať ako základný porast (na zrno) a taktiež aj ako
                               strniskový porast na siláž.
                        POTENCIAL  - Je dobrou predplodinou pre pšenicu.
                        ÚRODY NAD
                              - Optimálny počet rastlín na jednotku plochy je okolo 75.000 pre
                       50  SILÁŽE   vhodné, respektíve 65.000 pre menej vhodné podmienky.
                       t/ha
                              - Ak sa pestuje na siláž, počet rastlín na ha sazvyšuje o 5 - 10.000.

                              NS 3023             vysoký potencial  rýchle
              pre úrodu uvoľňovanie vlahy  FAO 390
          PRE KOMBAJNOVANIE
                              Skorý a výnosný
                                                 NOVO
                              OPIS HYBRIDU

      POTENCIAL                    - NS 3023 je nový stredne skorý hybrid zo skupiny FAO 390.
      ÚRODY NAD                    - Vo viacročnych testoch preukázal výborné vlastnosti ako veľmi
                               stabílny hybrid.
      SUCHÉHO  14
      ZRNA  t/ha                   - Potenciál pre výnos suchého zrna je nad 14 t/ha a siláže nad 50 t/ha.
                              - Vyznačuje sa rýchlim odpúštaním vlahy zo zrna po dosiahnutí
                               fyziologickéj zrelosti.
                              - Pevná a elastická byľ dorastá do výšky 270 cm.
                              - Klas je dlhý, valcovitý a má 16 radov zrna žltéj farby.                              ODPORÚČANIE PRE PESTOVANIE
                        POTENCIAL  - Môže sa pestovať ako základný porast.
                        ÚRODY NAD  - Na výrobu zrna a na siláž ako aj strniskový porast na výrobu siláže.
                              - Optimálny počet rastlín na jednotku plochy je okolo 75.000 pre
                       50  SILÁŽE   vhodné, respektíve 65.000 pre menej vhodné podmienky.
                       t/ha
                              - Ak sa pestuje na siláž, počet rastlín na ha sazvyšuje o 5.000 -
                               10.000.


   4     Bezplatné info číslo: 0800/000021                             KUKURICA
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11