Page 5 - NS SEME SORTIMENT 2017.
P. 5

KUKURICA         NAŠE HYBRIDY – VÝNOSNÉ A ÚRODNÉ !
         VÝNIMOČNÁ ADAPTABILITA, TOLERANCIA VOČI SUCHU,

         VYSOKÁ STABILITA VÝNOSOV -NS HYBRIDY!                                                          3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10