Page 10 - NS SEME SORTIMENT 2017.
P. 10

NS 640
           vysoký potencial  tolerancia
            pre úrodu voči suchu        FAO 660
        PRE ZBER KLASU A NA SILÁŽ
                              Tradícia a istota vo výrobe.

                              Najpredávanéjší domáci hybrid.


                              OPIS HYBRIDU
          15                    NS 640 je stredne neskorý hybrid, najrozšírenejší za posledných
          t/ha
                              desať rokov.
                              Jeho potenciál pre výnos presahuje 15 t/ha suchého zrna, respek-
                              tíve 50 t/ha siláže.
                              Dobre sa správa v suchých podmienkach.
                              Byľ je vysoká, elastická a pevná, odolná voči poliehaniu a lámaniu.
                              Klas je dlhý, valcovitý a má 14 - 16 radov zrna.
                              Zrno je žltej farby, štandardnej kvality.
                              Váha 1000 zŕn je okolo 400 gramov.

                              ODPORÚČANIE PRE PESTOVANIE
                              Môže sa pestovať ako základný porast na zrno alebo siláž.
                              Vyhovuje mu skoršia sejba.
                              Pri intenzívnej agrotechnike dáva vysoké a stabilné výnosy vo
                              všetkých rovinatých oblastiach.
                              Optimálny počet rastlín na jednotku plochy je okolo 62.000 pre
                              vhodné, respektíve 57.000 pre menej vhodné podmienky.
                              Ak sa pestuje na siláž, počet rastlín na ha sa zvyšuje o 5 - 10.000.


                              NS 6030          vysoký potencial  tolerancia
           pre úrodu  voči suchu       FAO 660
        PRE ZBER KLASU A NA SILÁŽ
                              Hybrid rekordových a

                              stabílnych výnosov

                              OPIS HYBRIDU

                              NS 6030 je stredne neskorý hybrid.
                              Jeho potenciál pre výnos presahuje 17 t/ha suchého zrna, respek-
                              tíve 50 t/ha siláže.
                              Byľ je pevná a elastická, odolná voči poliehaniu, priemernej výšky
                              pre túto skupinu zrenia.
                              Listy si zachovávajú zelenú farbu až do plnej zrelosti zrna.
                              Klas je dlhý, valcovitý a má 16 radov zrna.
                              Zrno je žlto-oranžovéj farby štandardnej kvality.
                              Váha 1000 zŕn je nad 400 gramov.
                              ODPORÚČANIE PRE PESTOVANIE

                              Môže sa pestovať ako základný porast na zrno alebo siláž.
                              Vyhovuje mu skoršia sejba.
                              Dáva vysoké a stabilne výnosy vo všetkých rovinatých oblastiach.
                              Optimálny počet rastlín na jednotku plochy je okolo 65.000 pre
                              vhodné, respektíve 57.000 pre menej vhodné podmienky.
                              Ak sa pestuje na siláž, počet rastlín na ha sa zvyšuje o 5 - 10.000.
   8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15