Quantcast
NS seme

NS seme » Saveti stručnjaka

Setva šećerne repe 2015.

Setva NS SEME secerne repeIako su velike količine padavina u februaru mesecu uz zimske rezerve vlage u dubljim slojevima pravile i prave probleme na pojedinim terenima, setva šećerne repe ove godine je počela u optimalnom vremenskom roku. Setva je počela na ocednim zemljištima i na višim terenima, odnosno na njivama gde se setveni sloj dovoljno prosušio kako bi se uradila kvalitetna predsetvena priprema. Ipak osim činjenice da je setva počela na vreme, brojne stvari vezane za proizvodnju ove industrijske kulture su nerazrešene. Loši odnosi zbog promena uslova iz ugovora prošle godine, do kraja neisplaćen prošlogodišnji rod, teška i naporna kampanja, kao i dodatno snižena cena korena, doveli su do manjeg interesovanja za setvu ove kulture. Optimistični scenario smanjenja površina je 30tak procenata, a sve su prilike da smanjenje površina pod šećernom repom bude i veće. Dalje…

Prolećni aspekt zaštite uljane repice od insekata

Repicina pipa 1Početak marta sa sobom donosi i planiranje zaštite useva uljane repice od insekata.

Blaža zima i nešto više temperature uslovile su pojavu male i velike repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus i C. napi) već krajem februara. Prvi primerci na Rimskim šančevima, okolina Novog Sada, uočeni su zahvaljujući žutim klopkama. Radi se o plastičnim posudama žute boje koje se 2/3 napune vodom i postave nekoliko centimetara iznad useva kako bi odrasle jedinke pipa tokom preleta useva mogle da upadnu u njih. Ova metoda praćenja je veoma efikasna i nije ograničena vremenskim uslovima u trenutku očitavanja. Ipak, da bi se donela konačna odluka o neophodnosti tretiranja potrebno je koristiti i vizuelni metod. Ekonomski prag štetnosti za ove insekte iznosi prisustvo 1 insekta na 5 biljaka. Brojnost ove dve vrste jako varira od rejona do rejona tako da je potrebno obići svaku parcelu posebno i doneti odluku o potrebi za tretiranjem. Dalje…

Značaj kupusnjača za proizvodnju krme i zelenišno đubrenje

NS SEME uljana repica u fazi idealnoj za kosenjeKupusnjače (Brassicaceae) ili krstašice (Cruciferae) veoma je brojna familija, koja, između ostalog, obuhvata korovske, povrtarske, industrijske i krmne biljke. U okviru kupusnjača za proizvodnju stočne hrane, postoje dve glavne skupine, krmne i korenasto-krtolaste. U prvoj, od većeg ekonomskog značaja su repica (Brassica napus), krmni kelj (Brassica oleracea var. viridis), hibrid Perko PVH (Brassica napus var. napus x Brassica rapa subsp. chinensis), ogrštica (Brassica rapa subsp. oleifera), bela slačica (Sinapis alba) i crna slačica (Brassica juncea).

Uljana repica je prvenstveno poznata kao industrijska biljka, te se, zbog visokog i kvalitetnog sadržaja ulja, najviše koristi u vidu zrelog semena. Nakon izdvajanja ulja, ostaje sačma bogata proteinima i pogodna u ishrani domaćih životinja. Istovremeno, uljana repica poseduje veliki potencijal za proizvodnju sveže (zelene) krme u ishrani preživara, prosečnog prinosa u agroekološkim uslovima severne Srbije i na većim proizvodnim površinama od oko 40 t/ha kod ozimih i oko 30 t/ha kod jarih sorti. U godinama bogatim padavinama u martu i aprilu, ovaj prinos može da bude veći i za 25%. Dalje…

Proizvodnja graška

GMU_8942-001Sve mahunarke se mogu koristiti u ishrani ljudi kao zeleno, mlado ili suvo, zrelo zrno, a većina i kao mlada mahuna. Šta se koristi u ishrani zavisi od sorte i retke su sorte kod kojih može da se koristi sve.

Grašak se u ishrani koristi najčešće kao mlado zrno, a ređe kao mlada mahuna (šećerac) ili zrelo zrno. Grašak sadrži veliku količinu šećera, belančevina i vitamina.

Uslovi uspevanja

Temperatura: Grašak je biljka umereno vlažne prohladne klime. Minimalna temperatura za klijanje je 2-6oC. Optimalna temperatura nicanja je 20oC. Optimalna temperatura cvetanja je 16-20oC, a za obrazovanje plodova 16-22oC. Temperature iznad 25oC zaustavljaju rast. Mlade biljke graška, pre cvetanja, izdrže kratkotrajne mrazeve i do -6oC. U našim klimatskim uslovima ta suma kreće se od 600-1000 toplotnih jedinica, u zavisnosti od sorte. Dalje…

NS sorte krmnog bilja za prolećnu setvu

LucerkaPoslednjih decenija poraslo je interesovanje kako domaćeg tako i inostranog tržišta za NS sortama krmnog bilja, koje se dominantno koriste za proizvodnju kabaste stočne hrane na oranicama tokom cele godine. S aspekta ishrane preživara nezamenljivu proteinsku komponentu „unifit obroka“ predstavljaju višegodišnje krmne leguminoze – lucerka i crvena detelina. Učešće NS sorti lucerke na domaćem tržištu iznosi oko 70% imajući u vidu visok prinos i bolju prilagođenost agroekološkim uslovima naše zemlje. U Srbiji će u proizvodnoj 2015. godini biti na raspolaganju sorte lucerke namenjene pre svega za gajenje na plodnim, lakšim do srednje teškim zemljištima neutralne reakcije (Banat ZMS II, Banat VS) sa izuzetkom sorte Mediana ZMS V prilagođene za gajenje na težim hidromorfnim zemljištima, neutralne do slabo kisele reakcije. Dalje…

Proširen sortiment Odeljenja za povrtarstvo

Odeljenje za povrtarstvo Instituta za ratarstvo i povrtarstvo od 2015. godine ima u ponudi seme paprike Somborke, kelerabe Bečke plave i bosiljka Sitnolisnog. Karakteristike pomenutih sorti možete pronaći na našem sajtu. Za sve dodatne informacije besplatno pozovite info broj 0800/000-021 ili direktno kontaktirajte Odeljenje za povrtarstvo: 021/4898-360 i 021/4898-364.

becka plava-001

bosiljak-001somborka-001

Povrće za prolećnu setvu

GRASAKOdeljenje za povrtarstvo Instituta za ratastvo i povrtarstvo, za proizvodnu sezonu 2015, nudi više od 90 sorata oko 20 različitih povrtarskih vrsta. U pripremljenom asortimanu je i 11 vrsta cveća. Aktuelan sortiment semena povrća i cveća Odeljenja zadovoljiće potrebe proizvođača, bilo da se radi o proizvodnji na otvorenom polju, zaštićenom prostoru ili u baštama. Uz kupovinu semena, Odeljenje nudi i savetodavne usluge u vezi sa tehnologijom proizvodnje, kako bi proizvodnja kupca bila što uspešnija. Asortiman semena je deklarisan na dve godine. Za prolećnu setvu upakovane su dovoljne količine kvalitetnog semena: graška, peršuna, mrkve, paštrnaka, salate, spanaća, rotkvice, mirođije, cvekle, ranog kupusa, crnog luka, kelerabe, celera i cveća. Uz svaku kupovinu moguće je dobiti i deklaraciju o netretiranosti semena, kako bi takvo seme bilo pogodno i za organsku proizvodnju.

Karakteristike svih pomenutih sorti možete pronaći na našem sajtu. Za sve dodatne informacije besplatno pozovite info broj 0800/000-021 ili direktno kontaktirajte Odeljenje za povrtarstvo: 021/4898-360 i 021/4898-364.

Prolećna setva strnih žita

nsseme-strna-zitaPoštovani proizvođači,

Institut za ratarstvo i povrtarstvo je obezbedio certifikovano, visokokvalitetno seme jarih strnih žita koje se nalazi u Distributivnom centru na Rimskim šančevima. Nepovoljni klimatski uslovi tokom jesenje setve 2014. uticali su na povećano interesovanje za ovim biljnim vrstama. Imajući to u vidu, želeli smo da na vreme ponudimo određene količine semena, kako biste blagovremeno planirali i organizovali sve aktivnosti za prolećnu setvu 2015. U ponudi se nalazi seme jare sorte pšenice Nataša, jarog pivskog ječma NS Marko i jarog ovsa NS Dunav. Na osnovu karakteristika biljne vrste, sorte i semenskog kvaliteta, preporučujemo sledeće setvene norme: Dalje…

Glodari – opasnost po poljoprivredne useve

Rupe od glodara  na parceliU pojedinim lokalitetima došlo je do ekstremnog prenamnoženja glodara u polju. Na ovo su u najvećoj meri uticali povoljni vremenski uslovi – blaga zima, zatim proleće i leto sa obilnim padavinama, kao i drugi faktori koji su pogodovali glodarima da ispolje veliki deo svog reproduktivnog potencijala. Trenutna situacija na terenu je zabrinjavajuća i prosečna brojnost u svakom pogledu opravdava hemijske mere suzbijanja. Brojnost glodara u polju koja se može okarakterisati kao niska (tabela 1) predstavlja signal za sprovođenje hemijskog suzbijanja.

Na poljima je u najvećoj meri obran ovogodišnji rod jarih useva tako da glodari počinju da naseljavaju parcele pod ozimim usevima (strna žita, uljana repica, ozimo i višegodišnje krmno bilje) koji će u narednom periodu biti najugroženiji i na njih tokom zime i ranog proleća treba obratiti posebnu pažnju. Dalje…

Žetva ogleda NS SEME hibrida kukuruza kod Miomira Crvenog iz Turije

Kliknite na sliku da pogledate video prilog.

Miomir Crveni NS SEME