Quantcast
NS seme

NS seme » Saveti stručnjaka

Uljana repica – višestruko korisna u organskoj proizvodnji

NS SEME uljana repicaUljana repica je popularan izvor ulja za različite namene i trenutno treći po redu izvor biljnog ulja na svetu, posle palminog i sojinog ulja. Smatra se i za odličan usev u plodoredu, za unapređivanje kvaliteta zemljišta. U organskoj poljoprivredi, uljana repica se koristi za proizvodnju ulja, dobijanje proteinskih suplemenata za proizvodnju mleka, ali je korisna i kao pokrovni usev, pružajućiu više od 80% pokrivenosti zemljišta. Većina Brassica vrsta oslobađa hemikalije koje mogu da budu toksične za nematode, gljive i neke korove, ali je efikasnost njenog korišćenja za kontrolu štetnih vrsta i štetočina varijabilna i relativno niska.

Korišćenje zelenišnog đubriva je preporučeno u organskoj poljoprivredi, tako da se za tu namenu koriste razne vrste, pri čemu je upotreba uljane repice preporučena, jer se ona brzo razlaže i popravlja zemljište za sledeću setvu. Dalje…

Bosut – jesenji beli luk

Bosut beli lukPrimiče se vreme za sadnju belog luka, a Institut za ratarstvo i povrtarstvo ima selekcionisanu sortu Bosut. Lukovice su kompaktne, pljosnato-okruglog oblika, bele boje, težine oko 60 grama. Lukovica je sa dobro zatvorenim vratom, što joj omogućava dugo čuvanje. Čenovi su beli sa krem ovojnim listovima prosečne mase iznad 5 grama. Svi čenovi su ujednačeni, koncentrično raspoređeni u lukovici. Broj čenova je od 8 do 10. Sadržaj suve materije je preko 36%. Pogodan je za industrijsku preradu i svežu upotrebu.

Privredni značaj se ogleda se u visokoj profitabilnosti, nutritivnoj i farmakološkoj vrednosti. Prema svom hemijskom sastavu, beli luk ima najveći sadržaj suve materije od drugih povrtarskih vrsta. Najveći deo čine šećeri (oko 30%), zatim belančevine (6%), amino kiseline, mineralne materije, pepeo i vitamini, naročito vitamin C (9–37,5 mg/100g) kojim su bogati zeleni listovi, visok sadržaj selena (0,14 mg/100g svežeg), koji je poznat kao antioksidant. Specifičan miris i ukus potiču od eteričnih ulja, kojih ima najviše u lukovici, a kreću se u rasponu 0,01–0,36%. Upravo zbog sadržaja eteričnih ulja beli luk je našao primenu u prehrambenoj industriji, farmaciji, fitofarmaciji, kao svež, u prahu i kao niz drugih proizvoda. Dalje…

Vreme uljane repice

Vreme je za NS SEME uljanu repicu

Primarna uloga poljoprivrede u ishrani ljudi se menja i poljoprivreda je postala glavni izvor alternativne obnovljive energije. U 2010. godini biodizel je obezbedio 2,7% ukupnog goriva za transport. Iako ne spada u najznačajnije gajene vrste, uljana repica ima višesturku namenu, a sve više se gaji upravo za proizvodnju biodizela. Trećina biodizela u svetu se proizvodi upravo od ulja uljane repice, dok u zemljama Evropske unije repica ima još veći značaj, te čak 77% biodizela vodi poreklo od uljane repice. Ovakva uloga uljane repice dovela je do toga da se površina pod kojom se uljana repica u Evropskoj uniji gaji u industrijske svrhe poraste sa 1,7 miliona hektara na 6,4 miliona hektara u periodu između 2003. i 2010. godine. Dalje…

Željko Radovanov i Vlada Kopcanski, Kucura – Žetva NS SEME sorti pšenice ZVEZDANA i RAPSODIJA

Kucura.1.fw

Milorad Milinkov i Branislav Novakov, Čurug – Žetva NS SEME sorte pšenice NS 40S

NS SEME proizvodjaci psenice iz Curuga

Petar i Todor Savin, Đurđevo – Žetva NS SEME sorti pšenice SIMONIDA i ILINA

Todor Savin - NS SEME Ilina

Miomir Crveni, Turija – Žetva NS SEME sorte pšenice DIKA

Miomir Crveni - NS SEME Dika

Branislav Srećkov, Zmajevo – Žetva NS SEME sorte pšenice SIMONIDA

Branislav Sreckov - NS SEME Simonida

UPOZORENJE: Pojava grinja na soji

Pojava grinja na sojiNa pojedinim usevima soje u Vojvodini pojavile su se fitofagne grinje. U narednom periodu se očekuje suvo i toplo vreme što će pogodovati razvoju ovih štetočina.

Šta raditi?

Pravovremenim uočavanjem pojave grinja i hemijskim suzbijanjem može se značajno umanjiti šteta. Preporučuje se proizvođačima da pregledaju parcele pod sojom. Prvo pregledati ivične delove parcele, a zatim i središnji deo. Ukoliko se utvrdi prisustvo grinja, preporučuje se hemijsko suzbijanje. U slučaju da nije utvrđeno prisustvo grinja na soji, potrebno je u kraćim vremenskim intervalima (svakih nekoliko dana) obavljati pregled useva, sve dok je suvo i toplo vreme.  Dalje…

Gusenice na soji

strickov sarenjak - leptir
Stričkov šarenjak- leptir

Tokom prvih dana juna uočena su oštećenja na usevu soje pričinjena od strane gusenica stričkovog šarenjaka (Vanessa cardui) i sovice gama (Autographa gamma). Poljoprivrednim proizvođačima se savetuju redovni obilasci parcela radi utvrđivanja tačnog stanja.

Stričkov šarenjak

Šareni leptiru koji ima 2-3 generacije godišnje, polifagna i migratorna vrsta. Na lišće polaže sitna, spljoštena, svetlozelena jaja. Gusenice mogu narasti do 4 cm, veoma su dlakave, crne sa dve žute linije na bokovima.

Lutke su duge oko 2 cm, sjajne, srebrnkaste i obično „okačene“ na list soje odakle vise naglavačke. Dalje…