Quantcast
NS seme

NS seme » Javne nabavke

JNMV02/2013 услуге поправке и одржавања електричних и машинских инсталација у зградама

Јавна набавка мале вредности: услуга израде електричне инсталације система за дораду семена у пријемном центру у Одељењу за крмно биље на Римским Шанчевима

Dalje…

JNMV01/2013 Санација подног развода

Јавна набавка мале вредности: водоинсталатерски и санитарни радови – Санација подног развода водоводне, хидрантске и канализационе мреже у објекту одељења за соју на Римским шанчевима

Dalje…

JN03/2013 Гориво

Јавна набавка добара: Гориво

Dalje…

JN02/2013 Кредит

Јавна набавка услуга: кредит

Dalje…

JN01/2013 Аутобус за превоз радника

Јавна набавка добара: Аутобус за превоз радника

Dalje…