Quantcast
NS seme

NS seme » Javne nabavke

JN10 електрична енергија

Јавна набавка услуга: електричне енергије

Dalje…

JNMV20 Лиофилизатор

Јавна набавка мале вредности: Лиофилизатор

Dalje…

JN09 хемикалије и потрошни материјал за лабораторије

Јавна набавка добара: хемикалија и потрошног материјала за лабораторије

Dalje…

JNMV14 Услугa штампања зидних календара

Јавна набавка мале вредности: услугa штампања зидних календара

Dalje…

JNMV17 услуге ресторана

Јавна набавка мале вредности: услуге ресторана

Dalje…

JNMV15 новогодишњи пакетићи

Јавна набавка мале вредности:

Dalje…

JNMV16 рекламни материјал

Јавна набавка мале вредности: рекламни материјал

Dalje…

ЈN07 Услуге организације хотелских услуга за 48.САС

Јавна набавка: услуге организације хотелских, угоститељских и других услуга за потребе организације семинара – 48. САВЕТОВАЊA АГРОНОМА СРБИЈЕ и XL СИМПОЗИЈУМ “ПОЉОПРИВРЕДНА ТЕХНИКА”

Dalje…

JNMV13 Санација кровног покривача и надстрешнице

Јавна набавка радова: остали завршни грађевински радови

Dalje…

JNMV12 Реконструкција приступног платоа–пута

Јавна набавка мале вредности: Реконструкција приступног платоа–пута испред магацина Одељења за кукуруз на Римским Шанчевима

Dalje…