Quantcast
NS seme

NS seme » Javne nabavke

JNMV17 услуге ресторана

Јавна набавка мале вредности: услуге ресторана

Dalje…

JNMV15 новогодишњи пакетићи

Јавна набавка мале вредности:

Dalje…

JNMV16 рекламни материјал

Јавна набавка мале вредности: рекламни материјал

Dalje…

ЈN07 Услуге организације хотелских услуга за 48.САС

Јавна набавка: услуге организације хотелских, угоститељских и других услуга за потребе организације семинара – 48. САВЕТОВАЊA АГРОНОМА СРБИЈЕ и XL СИМПОЗИЈУМ “ПОЉОПРИВРЕДНА ТЕХНИКА”

Dalje…

JNMV13 Санација кровног покривача и надстрешнице

Јавна набавка радова: остали завршни грађевински радови

Dalje…

JNMV12 Реконструкција приступног платоа–пута

Јавна набавка мале вредности: Реконструкција приступног платоа–пута испред магацина Одељења за кукуруз на Римским Шанчевима

Dalje…

JN06 Осигурање

Јавна набавка: услуге осигурања

Питања и одговори:

JNMV11 санација равног крова

Јавна набавка мале вредности: санација равног крова на објекту Одељења за уљане културе на Римским Шанчевима

Dalje…

JNMV08 Моторна уља, мазива и течности

Јавна набавка мале вредности: моторна уља, мазива и течности

Dalje…

JNMV09 ауто гуме

Јавна набавка мале вредности: ауто гуме

Dalje…