Quantcast
NS seme

NS seme » Javne nabavke

JN10/2014

JN04/2014

II faza kvalifikacionog postupka za JN04 rezervni delovi

Dalje…

JN02/2014

Dalje…

JN01/2014

Јавна набавка добара – хемикалије и потрошни материјал за лабораторије
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

Dalje…

JN12 рекламни материјал

Јавна набавка добара: рекламни материјал за потребе дистрибутивног центра и потребе промотера

Dalje…

JN14 канцеларијски материјал

Јавна набавка добара: канцеларијски материјал

Dalje…

JN15 резервни делови

Јавна набавка добара: резервни делови

Питања и одговори:

JN11 мобилна телефонија

Јавна набавка: мобилна телефонија

Dalje…

JN13 рекламни материјал

Јавна набавка: рекламни материјал за потребе дистрибутивног центра и потребе промотера

Dalje…

JNMV19 ИТ опрема

Јавна набавка мале вредности: ИТ опрема

Dalje…