Quantcast
NS seme

NS seme » Javne nabavke

JNMV13 Санација кровног покривача и надстрешнице

Јавна набавка радова: остали завршни грађевински радови

Dalje…

JNMV12 Реконструкција приступног платоа–пута

Јавна набавка мале вредности: Реконструкција приступног платоа–пута испред магацина Одељења за кукуруз на Римским Шанчевима

Dalje…

JN06 Осигурање

Јавна набавка: услуге осигурања

Питања и одговори:

JNMV11 санација равног крова

Јавна набавка мале вредности: санација равног крова на објекту Одељења за уљане културе на Римским Шанчевима

Dalje…

JNMV08 Моторна уља, мазива и течности

Јавна набавка мале вредности: моторна уља, мазива и течности

Dalje…

JNMV09 ауто гуме

Јавна набавка мале вредности: ауто гуме

Dalje…

JNMV07 радна одећа и обућа

Јавна набавка мале вредности: радна одећа и обућа

Dalje…

JN05 банкарски кредит

Јавна набавка услуга: банкарски кредит

Dalje…

JNMV10 хемикалије и потрошни материјал за лабораторије

Јавна набавка мале вредности: хемикалије и потрошни материјал за лабораторије

Dalje…

JNMV06 Редован годишњи преглед гасних инсталација и опреме

Јавна набавка мале вредности: редован годишњи преглед гасних инсталација и опреме

Dalje…