Quantcast
NS seme

NS seme » Javne nabavke

JN06 Осигурање

Јавна набавка: услуге осигурања

Питања и одговори:

JNMV11 санација равног крова

Јавна набавка мале вредности: санација равног крова на објекту Одељења за уљане културе на Римским Шанчевима

Dalje…

JNMV08 Моторна уља, мазива и течности

Јавна набавка мале вредности: моторна уља, мазива и течности

Dalje…

JNMV09 ауто гуме

Јавна набавка мале вредности: ауто гуме

Dalje…

JNMV07 радна одећа и обућа

Јавна набавка мале вредности: радна одећа и обућа

Dalje…

JN05 банкарски кредит

Јавна набавка услуга: банкарски кредит

Dalje…

JNMV10 хемикалије и потрошни материјал за лабораторије

Јавна набавка мале вредности: хемикалије и потрошни материјал за лабораторије

Dalje…

JNMV06 Редован годишњи преглед гасних инсталација и опреме

Јавна набавка мале вредности: редован годишњи преглед гасних инсталација и опреме

Dalje…

JNMV05 услуге финансијске ревизије

Јавна набавка мале вредности: услуге финансијске ревизије

Dalje…

JNMV04 услуге превентивног прегледа опреме за рад

Јавна набавка мале вредности: услуге превентивног прегледа опреме за рад – технолошке линије за пријем, дораду и паковање семена пољопривредног биља и испитивање услова радне околине – хемијских и физичких штетности, микроклиме и осветљености на локацији: Дорадни центар на Римским Шанчевима

Dalje…