Quantcast

Biografija » Nikola Hristov
Dr Nikola S. Hristov (1969, Farkaždin, Zrenjanin), viši naučni saradnik za naučnu oblast Oplemenjivanje biljaka. Radni odnos zasnovao je 1994. kao istraživač-pripravnik na poslovima oplemenjivanja pšenice. Magistrirao je 1999. a doktorirao 2004. Za naučnog saradnika izabran je 2005. a za višeg naučnog saradnika 2010. Koautor je 32 sorte ozime pšenice. Ukupno je objavio 224 rada, a samostalno ili kao prvi autor 64 rada.
Nikola Hristov