Quantcast

Biografija » Slađana Medić-Pap
Dr Slađana Medić Pap, istraživač–pripravnik. U Odeljenju za povrtarstvo kao fitopatolog zaposlena je od 2012. U Laboratoriji za ispitivanje semena Instituta za ratarstvo i povrtarstvo radila je kao saradnik u periodu 2001-2006. Od 2009. do 2012. bila je stipendista Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, angažovana na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Magistrirala je 2006, doktorirala 2013. Objavila je preko 40 naučnih i stručnih radova.
Slađana Medić-Pap