Quantcast

Biografija » Mirjana Vasić
Dr Mirjana Vasić, naučni savetnik. Radi u Institutu od 1983. godine kada je izabrana u zvanje asistenta u naučno-istraživačkom radu na selekciji povrća. Magistrirala je 1991. a doktorirala 2000. godine u oblasti Genetika i oplemenjivanja biljaka. U zvanju je naučnog savetnika u koje je izabrana 2011. godine. Radi sa zrnenim mahunjačama za ishranu ljudi, prvenstveno boraniji i pasulju, i nekim drugim, ređe gajenim vrstama povrća. Bavi se genetskim resursima, stvaranjem sorata i semenarstvom, a učestvuje i u radu na ekološkom obrazovanju i biobaštovanstvu. Učestvovala je u izradi 9 međunarodnih i više od 20 domaćih projekata, od kojih je na četiri domaća bila rukovodilac, a na međunarodnim koordinator za Srbiju. Do sada je rukovodila eksperimentalnim delom rada i bila u komisiji tri magistarske i dve doktorske teze, odbranjene. Objavila je dve monografije, preko 270 naučnih i veliki broj stručnih radova i novinskih članaka. Autor je 10 sorti pasulja i boranije, a neke od njih su priznate i gaje se i u inostranstvu.
Mirjana Vasić