Quantcast

Biografija » Jelica Gvozdanović Varga
Dr Jelica Gvozdanović Varga, naučni savetnik. U Institutu je zaposlena od 1986. godine kada je izabrana u zvanje asistenta pripravnika za oplemenjivanje povrća. Magistrirala 1997. godine, a doktorirala 2005. godine u oblasti Genetike i oplemenjivanja biljaka. U zvanje višeg naučnog saradnika izabrana je 2011. godine. Područje naučnoistraživačkog i stručnog rada je genetika, oplemenjivanje (Alliacae sp.-lukovi a od 1997. godine i Cucurbitace sp.-lubenice), semenarstvo i tehnologija gajenja povrća. Od 2001. godine je nacionalni koordinator za Allium vrste u okviru ECP/GR Working group on Allium. Učestvovala je u izradi 6 međunarodnih i više od 16 domaćih projekata, od kojih je na 6 domaćih bila rukovodilac. Do sada je objavila preko 230 naučnih i veliki broj stručnih radova iz različitih oblasti povrtarstva. Autor je pet sorti povrća u zemlji i dve u inostranstvu.
Jelica Gvozdanović Varga