Quantcast

Biografija » Janko Červenski
Dr Janko F. Červenski, viši naučni saradnik. Tokom 2013. godine postaje rukovodilac Odeljenja za povrtarstvo, nakon što je bio rukovodilac Odeljenja za organsku proizvodnju i biodiverzitet od 2012. do 2013. godine. Magistrirao je 1996. a doktorirao 2001. godine. Bavi se genetikom i agrotehnikom kupusnjača, semenarstvom i tehnologijom gajenja povrća. Objavio je preko 200 naučnih i stručnih radova. Koautor je jednog udžbenika i dve nacionalne monografije. Učestvovao je u radu na 13 naučnoistraživačkih projekata kao saradnik i rukovodilac. Autor i koautor je dve sorte i jednog hibrida kupusa. Nacionalni je koordinator za rod Brassica u Evropskom kooperativnom programu za genetičke resurse (ECP/GR).
Janko Červenski