Quantcast

Reference » Miladin Kostić
 1. Kostić, M. (1998): Promena kvaliteta semena tokom skladištenja. Procesna tehnika i   energetika u poljoprivredi, vol. 2,3: 105-106.
 2. Tatić, M., Miladinović, J., Kostić, M., Đukić, V. (2006): Uticaj primenjene tehnologije proizvodnje na prinos semena soje u 2005. godini. Zbornik radova, Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, sveska 42/II, 353-359.
 3. Kostić, M., Tatić, M., Đukić, V., Gajičić Velinka (2006): Skladištenje semena soje sa i bez aktivne ventilacije. Procesna tehnika i energetika u poljoprivredi, vol.10,3: 137-140.
 4. Kostić, M., Balešević-Tubić, Svetlana, Tatić, M., Đukić, V., Gajičić Velinka (2007): Skladištenje semena soje sa i bez aktivne ventilacije. Procesna tehnika i energetika u poljoprivredi, vol.11, 3: 146-150.
 5. Đukić, V., Miladinović, J., Ilić, A., Kostić, M., Milić, S., Gordana Dozet (2007): Promena vrednosti morfoloških osobina soje koje utiču na prinos u postrnoj setvi. Arhiv za poljoprivredne nauke, Vol. 68, 244 (2007/4): 79-85.
 6. Balešević-Tubić, Svetlana, Tatić, M., Đukić, V., Kostić, M., Ilić, A. (2008): Proizvodnja soje u 2007. godini. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Vol. 45, sveska 2 , 153-157
 7. Balešević-Tubić, Svetlana, Đorđević, V., Tatić, M., Kostić, M., Ilić, A.(2007): Primena NIR u određivanju sadržaja ulja i proteina u semenu soje. Arhiv za poljoprivredne nauke, Beograd, 5-14, Nо 246, Vol. 69, 2008/2 (5-104)
 8. Kostić, M., Svetlana Balešević-Tubić,  Vojin Đukić, Aleksandar Ilić,  Velinka   Gajičić (2008): Promena kvaliteta semena soje u zavisnosti od frakcije semena. PTEPP, časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi
  Broj 1-2, Str.78-79
 9. Kostić, M., Balešević-Tubić, Svetlana, Tatić, M., Vujaković, Milka, Ilić, A. (2008): Uticaj frakcija na kvalitet semena soje. Zbornik abstrakata „Peti naučno-stručnoi simpozijum iz selekcije i semenarstva“. Vrnjačka Banja, 25-28. maj 2008, str. 73.
 10. Kostić, M., Balešević-Tubić, Svetlana, Tatić, M., Lončarević, V., Đorđević, V., Đukić, V., Ilić, A., (2009): Promena kvaliteta semena soje u zavisnosti od tipa skladišta i sadržaja vlage naturalnog semena. PTEPP, časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi.
  Vol 13, Br: 1, Str. 85-87.
Miladin Kostić