Quantcast

Reference » Aleksandar Ilić
  1. Đukić, V., Miladinović, J., Ilić, A., Kostić, M., Milić, S., Dozet, Gordana (2007): Promena vrednosti morfoloških osobina biljaka soje koje utiču na prinos u postrnoj setvi. Arhiv za poljoprivredne nauke, vol. 68, br. 244 (2007/4)
  2. Balešević-Tubić, Svetlana, Tatić, M., Đukić, V., Kostić, M., Ilić, A. (2008): Proizvodnja soje u 2007. godini. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo vol. 45, sveska 2, 153-157.
  3. Kereši, S. T., Malenčić, Đ. R., Popović, M. T., Kraljević-Balalić M., Miladinović, J. A., Ilić, A. D. (2008): Nitrogen metabolism enzymes, soluble protein and free proline content in soybean genotypes and their F1 hybrids. Proc. Nat. Sci., Matica Srpska, No. 115: 21-26.
  4. Miladin Kostić, Svetlana Balešević-Tubić, Vojin Đukić, Aleksandar Ilić, Velinka Gajičić (2008): Promena kvaliteta semena soje u zavisnosti od frakcije semena. PTEP, časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi Broj 1-2: 78-79.
  5. Miladin Kostić, Balešević-Tubić Svetlana, Tatić M., Lončarević, V., Đorđević, V., Đukić, V., Ilić, A., (2009): Promena kvaliteta semena soje u zavisnosti od tipa skladišta i sadržaja vlage naturalnog semena. PTEP, časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi. Vol 13, Br. 1: 85-87
  6. Vojin Đukić, Vuk Đorđević, Vera Popović, Miladin Kostić, Aleksandar Ilić, Gordana Dozet (2009): Uticaj đubrenja na prinos soje. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Vol. 46, No. 1: 17-22.
  7. Ilić, A., Đukić, V., Kostić, M., Valan, D., Balešević-Tubić, Svetlana, Tatić, M., Đorđević, V. (2010): Uticaj lokaliteta gajenja na sadržaj ulja u NS sortama soje. Zbornik radova 51. Savetovanje industrije ulja. Herceg Novi, 27.06. – 02.07., 2010: 89-95
Aleksandar Ilić