Quantcast

Biografija » Vuk Đorđević
Dr Vuk Đorđević, naučni saradnik. U Odeljenje je došao 2003. godine i radi kao istraživač na poslovima oplemenjivanja i biotehnologije soje. Magistrirao je 2006. godine, a doktorirao 2010. Do sad je objavio preko 70 naučnih i stručnih radova.
Vuk Đorđević