Quantcast

Biografija » Vojin Đukić
Dr Vojin Đukić, naučni saradnik. U Odeljenje za soju došao je 2004. godine, a pre toga je radio kao istraživač u Zavodu za navodnjavanje, u koji je došao 2002. godine. Bavi se poslovima agrotehnike soje. Magistrirao je 2007. godine a doktorirao 2010. Do sada je objavio preko 90 naučnih i stručnih radova.
Vojin Đukić