Quantcast

Biografija » Svetlana Balešević - Tubić
Dr Svetlana Balešević Tubić, naučni savetnik, rođena je 1965. godine u Padinskoj Skeli. U Odeljenju za soju radi od 2000. godine, na poslovima semenarstva i agrotehnike soje. Pre toga je u periodu 1996-2000. bila zaposlena u Nacionalnoj laboratoriji za ispitivanje semena. Magistrirala je 1996. godine, a doktorsku disertaciju odbranila je 2001. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. U zvanje naučnog saradnika izabrana je 2012. godine. Od 2007. godine Generalni je sekretar Semenarske asocijacije Srbije, a od 2007. godine je Generalni sekretar istočnoevropske semenarske mreže (EESNET). Kao generalni sekretar i predstavnik Instituta učestvovala je na konferenacijama i kongresima širom sveta koje je organizovala ESA, ISF i ISTA. Usavršavala se i učestvovala na međunarodnim konferencijama i kursevima, „Plant Variety protection" International Agriculture centre Wageningen, the Netherllands, 2001. godine; Instrumentalna metoda analize, Perten instruments AD, Štokholm, 2003. godine; Oplemenjivanje, proizvodnja i prerada soje, Embrapa Soybean, Iguassu, Brazil 2004. godine. Obavila je studijsko putovanje u Francusku 2010. godine, GNIS, po pitanju usavršavanja iz oblasti semenarstva. Zamenik je predsednika Upravnog odbora Društva selekcionera i semenara Republike Srbije. Bila je član Radne grupe za izradu Nacrta zakona o semenu, Ministarstva poljoprivrede R. Srbije. Bila je član Komisije za priznavanje sorti soje, Ministarstva poljoprivrede R. Srbije. Po pozivu, drži predavanja iz oblasti semenarstva na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Do sada je, kao autor ili koautor, objavila 150 naučnih radova, učestvovala u izradi dve monografije, a urednik je monografije nacionalnog značaja iz oblasti semenarstva soje. Koautor je 1 sorte soje registrovane u Srbiji i 5 sorti registrovanih u inostranstvu. Učestvovala je u realizaciji 7 nacionalnih projekata tehnološkog razvoja od kojih je na dva bila rukovodilac. Od 2013. godine imenovana je na poslovima pomoćnika direktora za poslove semenarstva.
Svetlana Balešević - Tubić