Quantcast

Biografija » Miloš Vidić
Dr Miloš Vidić, naučni savetnik. U Zavodu za zemljište, agroekologiju i đubriva zaposlio se 1980. godine. Radi kao selekcionar – fitopatolog na soji. Magistrirao je 1982. a doktorirao je 1987. godine. Do sada je učestvovao u stvaranju 60 sorti soje kao prvi autor ili koautor. Objavio je oko 120 naučnih i stručnih radova. Za rukovodioca Odeljenja za soju izbaran je 2011. Njegov istraživački rad je usmeren ka oplemenjivanju soje, a takođe značajan naučni doprinos dao je u proučavanju epidemiologije dominantnih parazita soje u Srbiji, kao i proučavanju otpornosti soje prema fitopatogenim gljivama.
Miloš Vidić