Quantcast

Biografija » Kristina Petrović
Dr Kristina Petrović, istraživač saradnik. U Odeljenju za soju radi od 2010. godine kao istraživač iz oblasti fitopatologije soje. Doktorirala je 2013. godine i objavila je preko 20 naučnih radova.
Kristina Petrović