Quantcast

Biografija » Sonja Tančić
Dr Sonja Tančić, naučni saradnik. Od septembra 2008. godine je zaposlena u Laboratoriji za imunološka istraživanja suncokreta na Odeljenju za uljane kulture, a od aprila 2012. do maja 2013. godine bila je angažovanana poslovima fitopatologije i mikrobiologije na Odeljenju za soju. Od 2005. do 2008. godine bila je zaposlena kao mlađi istraživač u Laboratoriji za fitopatologiju Instituta za kukuruz Zemun Polje.
Sonja Tančić