Quantcast

Biografija » Nastasija Mrkovački
Dr Nastasija Mrkovački, naučni savetnik. U Zavodu za zemljište, agroekologiju i đubriva radni odnos zasnovala je 1985. godine, kada je izabrana za asistenta u naučnom radu u Laboratoriji za mikrobiologiju. Magistrirala je 1984, a doktorirala 1990. godine. Godine 1991. je izabrana u zvanje naučnog saradnika, 1996. godine u zvanje višeg naučnog saradnika a 1999. godine u zvanje naučnog savetnika. Do sada je, kao autor ili koautor, objavila 245 naučnih radova. Koautor je 4 monografije. Autor je patenta P-416/95 prijavljenog u Zavodu za intelektualnu svojinu, Beograd. Autor je prijavljene kolekcije sojeva mikroorganizama 754 NSCNFB, WD Center of microorganisms, Japan (1995).
Nastasija Mrkovački