Quantcast

Biografija » Jelena Marinković
Dr Jelena Marinković, naučni saradnik. U Zavodu za zemljište, agroekologiju i đubriva je zasnovala radni odnos 2001. godine kao stručni saradnik. Magistrirala je 2006. godine, a 2007. godine izabrana je u zvanje istraživač saradnik. Doktorsku disertaciju odbranila je 2012. godine, a 2013. godine izabrana je u zvanje naučni saradnik. Autor je i koautor 75 naučnih radova. Od 1.6.2010. šef je Odseka za mikrobiološke preparate.
Jelena Marinković