Quantcast

Biografija » Branislava Tintor
Dipl. inž. Branislava Tintor, stručni saradnik. U Odeljenju za soju i agroekologiju radni odnos zasnovala je 2004. godine. U zvanje stručni saradnik izabrana je 2009. godine. Autor je i koautor 46 naučnih radova.
Branislava Tintor