Quantcast

Biografija » Zorica Nikolić
Dr Zorica Nikolić, naučni savetnik. Radni odnos u Institutu zasnovala je 1994. godine kao istraživač saradnik na poslovima određivanja genetičke čistoće semena i identifikacije hibrida. Magistrirala je 2000. godine, a doktorirala 2002. godine. U zvanje naučnog saradnika izabrana je 2004, višeg naučnog saradnika 2008, a zvanje naučnog savetnika stekla je 2011. godine. Aktivno je učestvovala u osnivanju i opremanju laboratorije za savremene molekularne metode kao i njihovu praktičnu primenu u ispitivanju kvaliteta semena, na uvođenju i razvijanju različitih metoda za utvrđivanje prisustva genetički modifikovanih organizama. Od 2010. godine raspoređena je na poslove rukovodioca Laboratorije za ispitivanje semena. Objavila je kao autor ili koautor ukupno 136 radova. Član je međunarodne organizacije za ispitivanje semena (ISTA), radne grupe za primenu molekularnih markera International Seed Federation, Nacionalnog saveta za biološku sigurnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Saveta Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Obavila je više studijskih putovanja i usavršavanja u zemlji i inostranstvu.
Zorica Nikolić