Quantcast

Biografija » Maja Ignjatov
Mr Maja Ignjatov, istraživač saradnik, radni odnos u Institutu zasnovala je 2003. godine kao saradnik na ispitivanju zdravstvenog stanja semena. Magistarski rad iz oblasti fitopatologije odbranila je 2007. godine, iste godine izabrana je u zvanje istraživača saradnika. U svom radu kao autor i koautor objavila je ukupno 75 radova.
Maja Ignjatov