Quantcast

Biografija » Snežana Jakšić
Dipl. inž. Snežana Jakšić, istraživač saradnik. U Laboratoriji za zemljište i agroekologiju radni odnos je zasnovala 2008. godine, kao istraživač pripravnik. Do sada je, kao autor ili koautor, objavila oko 40 naučnih radova.
Snežana Jakšić