Quantcast

Biografija » Petar Sekulić
Prof. dr Petar Sekulić, naučni savetnik za naučnu oblast Agrohemija i redovni profesor na predmetu Opšte ratarstvo. Rođen je 1956. u Dalju, Republika Hrvatska. Diplomirao je na Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta u Osijeku, Hrvatska. Magistrirao je 1983. na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu, a doktorirao na Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta u Osijeku. Od 1986-1991. bio je upravnik Zavoda za agrokemiju na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, a direktor Poljoprivrednog kombinata VUPIK iz Vukovara u periodu 1991-1993. Šef Laboratorije za zemljište, agroekologiju i đubriva u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo bio je u periodu 1995-2003. kada postaje zamenik direktora Instituta i na toj funkciji provodi tri godine. Direktor Instituta postao je 2006. godine i tu funkciju obavljao do 2010., posle čega se vraća na mesto šefa Laboratorije za zemljište i agroekologiju. Autor je šest knjiga i monografija, jednog poglavlja u knjizi, 39 tehničkih rešenja. Objavio je kao autor ili koautor 38 radova u časopisima nacionalnog značaja, 8 naučnih radova od međunarodnog značaja, imao jedno plenarno predavanje i dva uvodna predavanja na skupovima nacionalnog značaja. Ima je 26 radova saopštenih na skupovima nacionalnog značaja, štampani u celini i 33 na skupovima nacionalnog značaja štampanih u izvodu. Bio je rukovodilac 11 projekata Ministarstva nauke Republike Srbije, član šest komisija za izradu magistarskih radova i pet doktorata. Bio je predsednik Matičnog naučnog odbora za Biotehnologiju i agroindustriju u periodu 2007-2010, a član je Matičnog naučnog odbora Uređenje, zaštita i korišćenje vode, zemljišta i vazduha od 2010. Bio je predsednik Društva za proučavanje zemljišta (2006-2010). Trenutno je u Institutu angažovan na poslovima savetnika za komercijalne poslove.
Petar Sekulić