Quantcast

Biografija » Jovica Vasin
Dr Jovica Vasin, naučni saradnik, pedolog. Rukovodilac je Laboratorije za zemljište i agroekologiju od 2012. godine. Rođen je 1969. godine u Bernu, Švajcarska. Magistrirao je (2001) i doktorirao (2010) na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Od 1994. godine angažovan je u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo, prvo kao stipendista Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Radni odnos je zasnovao 1996. godine. Objavio je preko 150 naučnih radova od kojih je na 33 prvi autor. Bavi se klasifikacijom i merama popravke zemljišta (prvenstveno halomorfnih), kao i istraživanjima plodnosti zemljišta i zaštite degradiranih poljoprivrednih zemljišta. Predsednik je Komisije za popravku zemljišta pri Srpskom društvu za proučavanje zemljišta. Gostujući je profesor na Univerzitetu Goce Delčev u Štipu, Makedonija (Zemljodelski fakultet).
Jovica Vasin