Quantcast

Biografija » Vladimir Sikora
Dr Vladimir Š. Sikora, viši naučni saradnik. Bio je rukovodilac Odeljenja u kratkom periodu tokom 2012. godine. U Odeljenju radi od 1993. na poslovima oplemenjivanja i semenarstva sirkova, prosa, tikava, konoplje i duvana. Magistrirao je 2000. a doktorirao 2005. godine. U zvanje naučni saradnik je izabran 2006. a u višeg naučnog saradnika za naučnu oblast biotehničke nauke 2012. godine. Učestvovao je u izradi 6 nacionalnih i jednog međunarodnog projekta. Objavio je više od 100 naučnih i stručnih radova i učestvovao na 53 domaća i međunarodna naučno-stručna skupa. Koautor je dve sorte sirka, dve sorte tikve, četiri hibrida duvana i tri sorte konoplje.
Vladimir Sikora