Quantcast

Biografija » Milka Brdar-Jokanović
Dr Milka D. Brdar Jokanović (1976, Velika Kladuša), naučni saradnik u oblasti biotehničkih nauka – poljoprivreda. Radni odnos u Institutu je zasnovala 2012. godine kao istraživač na poslovima oplemenjivanja pšenice. Magistrirala je 2005, doktorirala 2009, a u zvanje naučni saradnik izabrana je 2011. godine. Kao prvi autor je objavila 24, a kao koautor 7 naučnih radova.
Milka Brdar-Jokanović